Xây dựng tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Đồng Nai

Ngày đăng: 10/04/2018 15:12
Mặc định Cỡ chữ

(TG)- Trong năm qua, các tổ chức đoàn thể ở Đồng Nai đã chủ động phát động các phong trào thi đua yêu nước trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Qua đó, đã tạo phong trào thi đua lao động sản xuất, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động, tổ chức các hoạt động từ thiện xã hội, tương thân, tương trợ, đã thật sự trở thành cầu nối giữa công nhân và doanh nghiệp. 

Sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng

Trong năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã chỉ đạo rà soát, củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo tỉnh, ban chỉ đạo, tổ 07 của cấp ủy, đơn vị. Các địa phương đã tổ chức điều tra, khảo sát nắm số lượng đoàn viên, người lao động, nhằm tiến hành thành lập các đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Các cấp ủy đảng thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, nhất là hướng dẫn vận dụng sáng tạo nội dung chỉ thị, nghị quyết của Trung ương phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp; kịp thời động viên, khen thưởng đối với các doanh nghiệp làm tốt công tác xây các đoàn thể nhân dân, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị, địa phương.

Ban Chỉ đạo 07 Tỉnh uỷ đã tổ chức buổi trao đổi kinh nghiệm công tác thành lập tổ chức đảng, đoàn thể, công tác kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước tại huyện Nhơn Trạch. Qua buổi trao đổi, đã rút ra  bài học kinh nghiệm, những cách làm hay, hiệu quả của mỗi đơn vị và cách thực hiện đạt hiệu quả của các chi bộ doanh nghiệp ngoài nhà nước, nhất là trong việc vận động, thuyết phục đối với chủ các doanh nghiệp xây dựng thành lập tổ chức đảng, đoàn thể, kết nạp đảng viên và tạo mọi điều kiện cho chi, đảng bộ trong doanh nghiệp có vốn 100% nước ngoài hoạt động được tốt, đạt hiệu quả.

Qua công tác tuyên truyền, vận động và từ thực tế hoạt động hiệu quả của các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp đã từng bước khẳng định được vai trò của cấp ủy đảng trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, người lao động và chủ doanh nghiệp thực hiện chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhận thức của các doanh nghiệp về vai trò của các tổ chức đoàn thể đã có chuyển biến tích cực, từ đó, nhiều doanh nghiệp đã có sự ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cả về vật chất, thời gian,... để các tổ chức đoàn thể được thành lập và hoạt động hiệu quả. Từ đó đã tạo ra lợi ích “song trùng” cho cả doanh nghiệp và người lao động. 

Những kết quả tích cực trong xây dựng các tổ chức đoàn thể

sau khi tổ chức thành công 02 buổi tọa đàm về “Công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài” năm 2016, nhiều chủ doanh nghiệp nước ngoài đã có nhận thức rõ hơn về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về xây dựng các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền mục đích ý nghĩa việc phát triển đoàn viên và vận động thành lập công đoàn nói riêng được các cấp công đoàn thường xuyên thực hiện bằng nhiều hình thức và biện pháp phong phú, đa dạng, phù hợp với từng điều kiện cụ thể của từng loại hình doanh nghiệp. Trong năm 2017, toàn tỉnh phát phát triển được 133 tổ chức công đoàn cơ sở với 72.807 đoàn viên; 23 tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, với 603 đoàn viên; 24 tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam với 319 hội viên; 01 tổ phụ nữ doanh nghiệp với 40 thành viên trong khu vực trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 5 chi hội phụ nữ nhà trọ, với 232 thành viên, 56 tổ phụ nữ nhà trọ với 1.208 thành viên.

Qua thực tiễn hoạt động, đại đa số các tổ chức đoàn thể cơ sở đã thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đồng thời thực hiện tốt việc chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động nhân các ngày lễ, tết trong năm. Nhìn chung, chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài Nhà nước đã có nhiều chuyển biến tích cực, công tác xây dựng, phát triển đoàn viên, hội viên cơ sở đã được quan tâm tích cực. Các tổ chức đoàn thể đã trở thành cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và người lao động, đồng thời trở thành điểm tựa cả về vật chất và tinh thần cho người lao động...

Tuy nhiên, từ thực tế cho thấy công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp chưa được thực hiện thường xuyên và tích cực. Vẫn còn nhiều chủ doanh nghiệp chưa ủng hộ, thậm chí gây khó khăn cho việc thành lập trong doanh nghiệp mình, nhất là doanh nghiệp FDI. Vai trò của tổ đoàn thể trong khá nhiều doanh nghiệp còn mờ nhạt, nội dung, phương thức hoạt động còn lúng túng. Thanh niên làm công nhân lao động trong doanh nghiệp làm việc ở nhiều bộ phận khác nhau hoặc làm việc theo ca nên chưa gắn bó với tổ chức Đoàn dẫn đến kết quả tập hợp thanh niên vào tổ chức đoàn, hội còn thấp. Mặt khác, do công tác tuyên truyền chưa hiệu quả, nên người lao động chưa hiểu và nắm bắt hết các vấn đề liên quan đến pháp luật, chế độ chính sách của người lao động. Sau sự cố của Công ty Texwell Vina (KCN Bàu Xéo, Trảng Bom), cần rà soát đánh giá hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp…

Để thực hiện tốt công tác xây dựng các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp cơ bản như: Một là, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng lực lượng cốt cán các đoàn thể trong doanh nghiệp. Hai là, đẩy mạnh việc gặp gỡ, tiếp xúc, tuyên truyền tạo đồng thuận trong giới chủ về thành lập các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp. Ba là, rà soát và có kế hoạch chuyển sinh hoạt đoàn thể cho những đoàn viên về doanh nghiệp ngay sau khi thành lập. Bốn là, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong hoạt động đoàn thể ở các doanh nghiệp. Năm là, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, đoàn thể và thực hiện chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ làm công tác đoàn thể trong các doanh nghiệp. Sáu là, tuyên truyền sâu rộng về vai trò của tổ chức đoàn, hội tiến tới phát triển đoàn viên, hội viên thành lập tổ chức đoàn, hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trong các doanh nghiệp, khu vực nhà trọ./.

Hữu Thọ
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai

Nguyễn Hữu Thọ - Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai

Ý kiến bạn đọc (0)

  Gửi ý kiến

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!