Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương:

Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng

Ngày đăng: 11/04/2018 16:21
Mặc định Cỡ chữ

(TG)- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 11 mở rộng đã diễn ra hôm nay (11/4) tại Hà Nội.

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh: Hội nghị lần này sẽ có nhiều nội dung quan trọng như: Cho ý kiến vào Đề án và thực hiện quy trình  bổ sung, kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (khóa XII), nhiệm kỳ 2015- 2020; sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2018; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận và cho ý kiến để thực hiện tốt việc bổ sung, kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và hoàn thiện các báo cáo, văn bản có chất lượng tốt nhất. Sau hội ngị, đề nghị đề nghị các cấp ủy xây dựng chương trình hành động và kế hoạch của cấp, đảng bộ mình để tổ chức thực hiện tốt các nội dung được Ban Chấp hành Đảng bộ Khối quyết nghị.

Theo đó, tại hội nghị, các đại biểu đã bầu bổ sung 6 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (khóa XII), nhiệm kỳ 2015- 2020; nhất trí để 01 đồng chí rút khỏi Ban Chấp hành vì lý do công việc.

 
 Toàn cảnh Hội nghị

Về tình hình triển khai nhiệm vụ công tác quý 1 của Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá bằng việc sớm xây dựng, ban hành chương trình làm việc năm 2018 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Đảng ủy Khối để tập trung chỉ đạo.

Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và bình xét khen thưởng năm 2017; tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 đảm bảo mục đích, yêu cầu và tiến độ thời gian theo quy định.

Đảng ủy khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng; quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) nghiêm túc, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu. Một số cấp ủy trực thuộc đã ứng dụng công nghệ thông tin vào quán triệt, truyền đạt Nghị quyết. Việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị được tập trung chỉ đạo. Tích cực đổi mới nâng cao chất lượng chi bộ. Tập trung vào công tác dân vận trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Thời gian tới, Đảng bộ khối tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu , dự báo, tham mưu, tổng hợp, cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; lãnh đạo cán bộ đảng viên tham mưu giúp đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban thường vụ quốc hội thực hiện tốt chương trình công tác, Nghị quyết về chương trình, kế hoạch hoạt động giám sát năm 2018, nhất là tham  mưu chuẩn bị chương trình, nội dung phục vụ kỳ họp thứ 5 quốc hội khóa XIV; lãnh đạo cán bộ, đảng viên tập trung tham mưu giúp Ban Cán sự đảng Chính phủ và Chính phủ triển khai Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018. Đảng bộ Khối tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của đất nước...

Cùng với đó, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến các Nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2018 về "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đao đức, phong cách Hồ Chí Minh"...

Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Theo đó, Đảng ủy Khối chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất, sửa đổi điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối thực hiện với tình hình mới. Các ban, đơn vị cơ quan Đảng ủy Khối chủ động rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu lại các phòng, ban, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế.

Thu Hằng

Ý kiến bạn đọc (0)

  Gửi ý kiến

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!

  Họ và tên (*)

  Email

  Nội dung (*)

  Mã bảo vệ (*)

  Gửi
  Những trường có dấu (*) bắt buộc nhập!