TAG: Diễn biến hòa bình

  • Không để những “bàn tay đen” tiếp tục kích động, phá hoại

    Không để những “bàn tay đen” tiếp tục kích động, phá hoại

    Sau khi kích động tụ tập, tuần hành, gây rối hòng tạo ra các đợt “biểu tình toàn quốc kéo dài”, điểm nóng bạo loạn bị thất bại, các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng hai vấn đề Luật An ninh mạng và xây dựng dự luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt để thực hiện các chiêu trò nham hiểm. Cùng với sự tỉnh táo, rút kinh nghiệm đấu tranh vừa qua, chúng ta cần chủ động, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, không để những “bàn tay đen” tiếp tục ném đá giấu tay.  

  • Thủ tướng làm việc với Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 9

    Thủ tướng làm việc với Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 9

    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Đảng ủy Bộ tư lệnh Quân khu 9 tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gắn với đó là tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ trong toàn quân khu.

1

Liên kết website

Mới nhất