TAG: Đồng chí Võ Văn Thưởng

  • Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần triển khai mạnh hơn Nghị quyết 33

    Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần triển khai mạnh hơn Nghị quyết 33

    (TG)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước  trong buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 10/4/2019 tại Hà Nội.

1

Liên kết website

Mới nhất