TAG: Luật an ninh mạng

  • Không thể xuyên tạc, cản trở Luật An ninh mạng đi vào cuộc sống

    Không thể xuyên tạc, cản trở Luật An ninh mạng đi vào cuộc sống

     Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV (từ ngày 21-5 đến 15-6-2018) đã thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Tại kỳ họp này, công tác xây dựng pháp luật chiếm tới 2/3 thời gian. Kết thúc kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 8 dự án luật, trong đó có Luật An ninh mạng.

  • Luật An ninh mạng: Công cụ bảo vệ người dân khỏi thông tin xấu, độc

    Luật An ninh mạng: Công cụ bảo vệ người dân khỏi thông tin xấu, độc

    Luật An ninh mạng có những quy định nhằm bảo vệ người dân khỏi các thông tin xấu, độc bằng cách yêu cầu các doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có trách nhiệm loại bỏ những nguồn phát tán thông tin xấu thông qua việc không hoặc ngừng cung cấp dịch vụ cho những đối tượng này. 

1

Liên kết website

Mới nhất