TAG: tiếng Việt,

  • Trách nhiệm báo chí trong việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

    Trách nhiệm báo chí trong việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

    (TG) - Nói đến nghề báo là nói đến công việc “chữ nghĩa”. “Chữ” bao giờ cũng đi liền với “nghĩa”, nên việc sử dụng từ ngữ trên các phương tiện truyền thông sao cho đúng mực, chuẩn xác, hợp lý, hợp tình để góp phần tác động tích cực đến dư luận xã hội và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt là trách nhiệm của mỗi nhà báo, các cơ quan báo chí.

1

Liên kết website

Mới nhất