Tây Ninh: Triển khai sâu, rộng công tác tuyên truyền biển, đảo góp phần tạo sự đồng thuận xã hội
Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy Tây Ninh và Đảng ủy Quân chủng Hải quân ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo.

1. Năm 2020, Công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo ở Tây Ninh được triển khai sâu rộng, kịp thời, góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội.

Các nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung vào việc thông tin kết quả 10 năm triển khai thực hiện “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, “Chương trình hành động thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) về “chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và kế hoạch thực hiện của tỉnh; Luật Biển Việt Nam; Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; Tuyên bố về ứng xử của các bên trên biển Đông (DOC); những cơ sở pháp lý, chứng cứ lịch sử và thực tiễn khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; tình hình biển, đảo và kết quả đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc… 

Năm 2020, Ban Tuyên giáo, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã tổ chức 6.706 cuộc tuyên truyền có lồng ghép nội dung thông tin tình hình biển, đảo cho hơn 292.153 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân dự nghe. Nhiều tài liệu tham khảo có giá trị do Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động biên soạn đã được cung cấp kịp thời cho đội ngũ báo cáo viên phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền .

Các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh duy trì các chuyên trang, chuyên mục về biển, đảo. Báo Tây Ninh (báo giấy và báo online) đăng tải khoảng 45 tin, bài tuyên truyền về biển đảo.

Báo Tây Ninh điện tử thường xuyên cập nhật các sự kiện liên quan đến biển, đảo và đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo.

Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh tiếp tục duy trì triển khai tuyên truyền biển, đảo trong các chương trình thời sự, trên trang thông tin điện tử của Đài; livestream các chương trình, chuyên mục của Đài và các sự kiện quan trọng của tỉnh.

 

Trên không gian mạng, các lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội của tỉnh đã đăng tải 129 bài viết, thông tin, hình ảnh tuyên truyền về biển đảo, phản bác, gỡ bỏ các luận điệu, thông tin sai trái, thù địch về quan điểm, chủ trương và giải pháp đấu tranh giữ gìn chủ quyền biển, đảo của Đảng, Nhà nước ta.

Thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh uỷ Tây Ninh và Quân chủng Hải quân, năm 2020 Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân đã tổ chức trao 2 căn nhà tình nghĩa (trị giá 70 triệu đồng/căn); tổ chức khám bệnh, tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học, vượt khó; tổ chức thông tin về biển, đảo và kết quả đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Hải quân Việt Nam ở một số địa phương trong tỉnh (Châu Thành, Trảng Bàng, thành phố Tây Ninh). 

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý” dưới dạng triển lãm số (sử dụng công nghệ VR3D) và triển lãm lưu động tại một số địa phương trong tỉnh; triển lãm “Biển đảo và người chiến sĩ hải quân”, “Tây Ninh chung sức xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới - biển, đảo của Tổ quốc”. Trưng bày sách, báo, tài liệu chuyên đề giới thiệu Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), Luật biển Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia. Tổ chức các hoạt động trong Tuần lễ “Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (8/6)”… 

Hoạt động tuyên truyền biển, đảo còn được thực hiện thông qua hoạt động chiếu phim, biểu diễn văn hóa, văn nghệ với chủ đề hướng về biển đảo; tuyên truyền trên các hệ thống quang báo, màn hình LED ở các cửa khẩu quốc tế; qua hệ thống đài, trạm truyền thanh của huyện, xã.  

Nhìn lại năm 2020, có thể thấy, công tác tuyên truyền về biển đảo trong thời gian qua đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn tỉnh về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo và giải quyết bất đồng trên biển; từ đó nêu cao ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên biển, xác định trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể và mỗi người dân đối với việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngày càng có nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực, chủ động đăng tải, chia sẻ bài viết, bình luận trên Internet, mạng xã hội có nội dung giới thiệu về biển, đảo, khẳng định, ủng hộ các chủ trương, giải pháp, đối sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề biển, đảo; phản bác các thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về tình hình biển, đảo.

 2. Năm 2021, dự báo tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp và khó lường. Cạnh tranh giữa các nước lớn, đặc biệt là Mỹ - Trung Quốc tác động đến an ninh và lợi ích của Việt Nam. Tình hình Biển Đông vẫn tiềm ẩn nguy cơ bất ổn; các nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống ngày càng phức tạp hơn, chủ nghĩa khủng bố, xung đột sắc tộc, tôn giáo tiếp tục xảy ra ở nhiều nơi với tính chất ngày càng nghiêm trọng. Tình hình dịch bệnh Covid-19 và biến đổi khí hậu sẽ có nhiều ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới, khu vực và Việt Nam. Các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị trong và ngoài nước tiếp tục lợi dụng chiêu bài “dân chủ, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo”, “bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ” để xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh Việt Nam, kích động, chống phá Đảng và Nhà nước, nhất là trong thời điểm đất nước đang chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Do vậy, công tác tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong thời gian tới ẩn chứa nhiều khó khăn, thử thách, đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp uỷ Đảng và sự phối hợp thực hiện chặt chẽ, trách nhiệm cao giữa các ngành, các cấp trong toàn hệ thống chính trị của tỉnh.

Trong năm 2020, phương hướng chung, toàn tỉnh Tây Ninh tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; các đề án của Thủ tướng Chính phủ về tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo thông qua tuyên truyền miệng, các loại hình báo chí, truyền thông của tỉnh.

Tuyên truyền, thực hiện các nhiệm vụ, nội dung thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới, cắm mốc theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc.      

Tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội và phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trên mạng Internet, cán bộ cơ sở; chức sắc tôn giáo; người có uy tín trong cộng đồng; hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội... trong tuyên truyền về biển, đảo tại địa phương; chú trọng tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của các cơ quan, ban, ngành tỉnh và các địa phương xây dựng, quản lý - nhất là Facebook, Zalo.

Nắm chắc tình hình dư luận xã hội, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân liên quan đến các vấn đề biển, đảo, biên giới lãnh thổ. Triển khai công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị liên quan đến công tác đối ngoại, vấn đề Biển Đông, biên giới lãnh thổ.

Theo đó, một số nhiệm vụ cụ thể trong năm 2020 đối với công tác tuyên truyền biển đảo cần tập trung vào những nội dung sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển, đảo theo định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương gắn với tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh uỷ Tây Ninh và Đảng uỷ Quân chủng Hải quân Việt Nam năm 2021.

Thứ ba, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc định hướng nội dung, hình thức tuyên truyền cho phù hợp với từng đối tượng.

Thứ tư, kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng báo cáo viên để chủ động tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân khi có tình hình đột xuất, điểm nóng xảy ra

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng trong công tác tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn tỉnh.

 

Thắng Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất