Chung tay ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo"

Chung tay ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo"

(TG)- Toàn thể 493 cán bộ, công chức, nhân viên công tác tại các ban Thành ủy, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy và hơn 2.000 nhân viên, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trực thuộc Thành ủy đã đóng góp ủng hộ 1 ngày lương cho Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố với số tiền 405.632.000 đồng.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Liên kết website

Mới nhất