Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan
Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê tặng hoa chúc mừng các lãnh đạo phòng

Tham dự có các đồng chí: Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Các Quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy được xây dựng, triển khai theo Quy định số 04-QĐi/TW của Ban Bí thư và Quy định số 2574-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Theo đó, kể từ ngày 1/11/2019 thành lập Phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy TP trên cơ sở điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.

Cùng với đó là thành lập Phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy TP trên cơ sở hợp nhất 2 phòng gồm: Phòng Huấn học và Phòng Nghiên cứu lịch sử Đảng. Thành lập Phòng Tuyên truyền - Nghiên cứu Dư luận xã hội thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy TP trên cơ sở hợp nhất 3 phòng gồm: Phòng Tuyên truyền, Phòng Nghiên cứu Dư luận xã hội và Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng TP.

Cụ thể là bổ nhiệm các đồng chí: Đoàn Hùng Vũ Hưng, Chánh Văn phòng Ban giữ chức vụ Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp; Nguyễn Võ Cường, Trưởng Phòng Nghiên cứu Lịch sử Đảng giữ chức vụ Trưởng Phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng; Hồ Thị Thủy, Trưởng Phòng Nghiên cứu Dư luận xã hội giữ chức vụ Trưởng Phòng Tuyên truyền - Nghiên cứu Dư luận xã hội. Cùng với đó, điều động đồng chí Lâm Hữu Đức, Trưởng Phòng Huấn học đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Phòng Văn hóa, văn nghệ; điều động đồng chí Nguyễn Thanh Đoàn, Trưởng Phòng Tuyên truyền đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Phòng Khoa giáo.

Như vậy, sau khi sắp xếp, Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM gồm 6 phòng và 2 đơn vị sự nghiệp do Ban Thường vụ Thành ủy TP giao phụ trách, quản lý: Phòng Báo chí – Xuất bản; Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Khoa giáo; Phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng; Phòng Tuyên truyền - Nghiên cứu Dư luận xã hội; Phòng Văn hóa, văn nghệ; Tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng; Trang tin Điện tử Đảng bộ TP.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh, việc sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy TP đợt này trên cơ sở sắp xếp các phòng và số phòng của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP đã giảm còn 6 phòng và 2 đơn vị sự nghiệp, vẫn đảm bảo khối lượng công việc của Ban.

Theo đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, thời gian tới Ban sẽ thực hiện luân chuyển cán bộ ở các phòng, ban ở nhiều lĩnh vực, môi trường làm việc, để cán bộ có thêm trải nghiệm phục vụ việc quy hoạch, bố trí cán bộ, phục vụ công tác chuyên môn.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê yêu cầu, lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên các phòng, đơn vị sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy TP cần ổn định tư tưởng không ảnh hưởng chất lượng công việc; phát huy tốt năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ của Ban. Trước mắt, trong tháng 11 và tháng 12 phải tăng tốc thực hiện các công việc, kế hoạch đã đề ra.

Theo Trang tin điện tử Đảng bộ TPHCM

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất