Công bố Dự thảo (lần 1) báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị

Dự thảo (lần 1) báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hố Chí Minh (TPHCM) lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 nêu chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI là “Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; xây dựng Thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân”.

Dự thảo gồm các nội dung chính: kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố xây dựng hệ thống chính trị Thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025; bốn chương trình phát triển TPHCM 2020 - 2025/2030 (Một là, đột phá đổi mới quản lý TPHCM. Hai là, chương trình đột phá phát triển hạ tầng TPHCM. Ba là, chương trình đột phá phát triển nhân lực và văn hóa TPHCM. Bốn là, chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực TPHCM).

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, TPHCM đã đạt được nhiều thành tựu trên từng lĩnh vực:

1) TPHCM giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế cả nước (đóng góp 23% GDP và 27% thu ngân sách cả nước).

2) Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá và ổn định, đạt chỉ tiêu đề ra (8,3%/năm); chất lượng tăng trưởng được cải thiện, năng suất lao động bằng 2,7 lần năng suất cả nước, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng.

3) Công tác quy hoạch, quản lý và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đạt nhiều kết quả thiết thực; văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho các đối tượng nghèo, gia đình chính sách có nhiều tiến bộ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

4) Đã có 11/13 chỉ tiêu nhiệm kỳ đạt và vượt kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Để thực hiện mục tiêu tổng quát của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, Đảng bộ TPHCM đề ra 24 chỉ tiêu phát triển trong nhiệm kỳ; trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn Thành phố (GRDP) bình quân hàng năm khoảng 8,5%; GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt trên 8.500 USD/người; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt 7%/năm;…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã phân tích các kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X; đồng thời, yêu cầu Bí thư các quận, huyện của Thành phố xem lại việc thực hiện các chỉ tiêu đã được đề ra của địa phương mình. 7 chương trình đột phá của Thành phố, mức độ hoàn thành chương trình ở các địa phương vẫn còn khác nhau… Đồng thời, có 5 bài học kinh nghiệm được rút ra trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần X.

Trong đó, vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm của các cấp ủy, người đứng đầu là nhân tố quyết định thành công. Đi liền cùng đó, việc phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, truyền thống cách mạng kiên cường, kiên trì, năng động sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; quyết liệt, kiên trì trong đối mới nội dung, phương thức trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế Thành phố để tạo ra những chuyển biến có tính đột phá; các chính sách phải đảm bảo an dân, tạo niềm tin trong lòng Nhân dân... là những bài học kinh nghiệm có ý nghĩa sâu sắc.

Một trong những nội dung quan trọng trong mục tiêu phát triển tổng quát giai đoạn 2020 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2030 trong dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI là “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân”.

Để xứng đáng với niềm tin của Nhân dân, Đảng phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình và chịu sự giám sát của Nhân dân. Nếu Nhân dân không hài lòng, thiếu tin tưởng, mình phải thấy có lỗi, phải kiểm tra lại.

Đánh giá Đảng trong sạch, vững mạnh phải trên cơ sở đánh giá của Nhân dân; đồng thời, hạnh phúc, sự hài lòng của Nhân dân là thước đo sự lãnh đạo của Đảng, do đó, phải hướng kết quả của mình vào sự đánh giá của Nhân dân chứ không phải tự mình đánh giá.

(Phát biểu của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM tại Hội nghị trực tuyến Công bố dự thảo (lần 1) báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, ngày 28/12/2019)

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện, xã/phường trên địa bàn Thành phố dành thời gian góp ý cho Dự thảo (lần 1) báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI theo kế hoạch đã được đề ra; đồng thời, có báo cáo chính trị của đơn vị mình; chuẩn bị tốt chương trình công tác năm 2020.

HỘI NGHỊ THÔNG TIN BÁO CHÍ VỀ DỰ THẢO

Ngay sau Hội nghị trực tuyến Công bố dự thảo (lần 1) báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, Sở Thông tin - Truyền thông, Hội Nhà báo Thành phố đã phối hợp tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về Dự thảo.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê thông tin về tiến độ lấy ý kiến, tiếp thu, hoàn chỉnh Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau: 1) Sẽ tổ chức lấy ý kiến các ban Đảng, các bộ, ngành Trung ương; Ban thường vụ Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở, chuyên gia, nhà khoa học qua Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Thành phố); văn nghệ sĩ qua Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Thành phố; cán bộ lãnh đạo, quản lý… góp ý Dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 5 năm (2015 - 2020); phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 5 năm (2020 - 2025) trong tháng 2/2020. 2) Việc bổ sung, hoàn chỉnh Dự thảo (lần 2) báo cáo chính trị, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố sẽ thực hiện trong tháng 2/2020.

Thời gian tổ chức lấy ý kiến: 1) Các đồng chí cán bộ cao cấp nghỉ hưu thuộc Đảng bộ Thành phhos, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tháng 2/2020. 2) Tại Đại hội Đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở thuộc quận ủy, huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở trong quý I/ 2020; Đảng bộ quận huyện, cấp trên cơ sở trong quý II/2020. 3) Nhân dân Thành phố trong tháng 5 và tháng 6/2020.

- Tiếp tục hoàn chỉnh Dự thảo (lần 3) báo cáo chính trị để Ban Thường vụ Thành ủy trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, trong tháng 6/2020.

- Tiếp thu, hoàn chỉnh Dự thảo (lần 4) báo cáo chính trị, trình xin ý kiến Bộ Chính trị sẽ thực hiện trong tháng 7/2020.

- Tiếp thu ý kiến kết luận chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tiếp thu, bổ sung hoàn chỉnh Dự thảo báo cáo chính trị trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thực hiện trong tháng 9/2020, để hoàn chỉnh trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM là cơ quan tiếp nhận các ý kiến, góp ý cho Dự thảo (lần 1) báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố trân trọng đón nhận những ý kiến đóng góp của nhân dân Thành phố, của cán bộ, đảng viên cho Dự thảo. Mọi thông xin gửi về Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tại địa chỉ 127 Trương Định, Phường 7, Quận 3. Địa chỉ thư điện tử: vp.btgtu@tphcm. gov.vn.

NA

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất