TP Hồ Chí Minh chủ động cung cấp thông tin cho báo chí về những vụ việc 'nóng'
Ảnh minh họa

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo trọng tâm của Ban Thường vụ Thành uỷ Thành uỷ TP Hồ Chí Minh trong Chỉ thị về tăng cường thực hiện công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí vừa được ban hành.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để thống nhất nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cụ thể, các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 9/2/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước. Các cơ quan hành chính Nhà nước định kỳ rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; phân công người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí phải đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định; tạo thuận lợi để người phát ngôn thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ được giao.

Việc phát ngôn và cung cấp thông tin phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật trong quá trình kiểm tra, xử lý. Trong trường hợp cần phát ngôn và cung cấp thông tin đột xuất, người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn cần có sự chuẩn bị chi tiết, đầy đủ các thông tin cung cấp cho báo chí.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu, người đứng đầu, người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn của cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm cung cấp thông tin chính thống về vụ việc liên quan đến báo chí phản ánh; tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí tiếp cận thông tin chính xác, kịp thời, không được đùn đẩy trách nhiệm.

Thành phố mở chuyên mục thông tin cung cấp cho báo chí trên Cổng thông tin điện tử thành phố. Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương, cung cấp thông tin định kỳ hàng tháng để cơ quan báo chí khai thác. Các cơ quan, đơn vị kịp thời cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử, khi xảy ra trường hợp đột xuất, bất thường liên quan đến các cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Các quận, huyện có trách nhiệm hỗ trợ UBND các xã, phường, thị trấn của địa phương mình đăng tải thông tin cung cấp định kỳ cho báo chí. Cùng với đó, các đơn vị chức năng chủ động xác minh làm rõ những thông tin báo chí đăng tải chưa chính xác, chưa đầy đủ hoặc không đúng sự thật.

Trường hợp thông qua thông tin phản ánh của báo chí phát hiện tập thể, cá nhân có vi hành vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy chỉ đạo xử lý kịp thời theo Quy định số 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Theo Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh, thời gian qua, các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt triển khai công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước đã có những chuyển biến tích cực. Phần lớn thông tin chính thống được truyền tải kịp thời, rõ ràng, chính xác đến nhân dân thành phố và đồng bào cả nước.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức, công tác này vẫn còn hạn chế như: một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chủ động, kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí về những vụ việc xảy ra liên quan đến đơn vị mình để phản ánh đúng bản chất sự việc và định hướng dư luận xã hội; chưa chủ động xử lý hoặc đề nghị xử lý, cải chính khi phát hiện báo chí đăng tải không đúng sự thật; chậm cung cấp thông tin và giải trình làm rõ vụ việc báo chí đăng tải; còn hiện tượng né tránh hoặc gây khó khăn trong việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và thiếu chủ động trong việc phối hợp với báo chí để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của cơ quan, đơn vị, địa phương mình./.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất