Đắk Nông: Chủ động, tích cực trong học và làm theo Bác

Qua hai năm triển khai thực hiện Chỉ thị, đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Trước hết, Đảng bộ tỉnh đã xác định và tập trung thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là giải pháp then chốt toàn diện nhằm đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Bên cạnh việc ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị và Hướng dẫn thực hiện các chuyên đề hàng năm, đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để thực hiện Chỉ thị 05 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, cán bộ, đảng viên.

Các hoạt động thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, góp phần tạo sức lan tỏa trong học tập và làm theo Bác. Cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác. Việc tập trung giải quyết những lĩnh vực trọng yếu về: công tác chính trị, tư tưởng; xây dựng Đảng; công tác cán bộ; lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để giải quyết, như: việc quản lý, bảo vệ rừng; quản lý, sử dụng đất đai và môi trường; chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng; xử lý cán bộ, đảng viên không gương mẫu, vi phạm quy định của Đảng... được thực hiện có hiệu quả.


Thứ hai, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện thêm nhiều phong trào thi đua, mô hình sáng tạo, gương điển hình trong học và làm theo Bác, tiêu biểu như: “Phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Người tốt - Việc tốt” của huyện Đắk R’lấp, Đắk Mil; Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” của bộ đội Biên phòng tỉnh; “Mỗi cá nhân, tổ chức luôn gắn với một địa chỉ nhân đạo” trong lực lượng quân sự tỉnh; “Công an Nhân dân làm theo 6 điều Bác Hồ dạy” trong Công an tỉnh; Hũ gạo tiết kiệm”, Nuôi heo đất” trong Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Mái ấm tình thương” trong Liên đoàn Lao động tỉnh; Quỹ vì đồng đội” trong Hội Cựu Chiến binh tỉnh; “Giúp bạn học tập - quầy hàng miễn phí” của Ban chỉ huy quân sự xã Đắk Plao, huyện Đắk Glong; “Trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo” của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; “Thu gom rác thải toàn xã 01 lần/tháng của Chi hội Phụ nữ thôn 3 xã Đắk Lao; “Thắp sáng quê hương”, “Camera an ninh” của huyện Đắk R’lấp; “Đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ người dân” của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan, doanh nghiệp, công an tỉnh... Với những việc làm thiết thực, có ý nghĩa trong việc học tập và làm theo Bác, toàn tỉnh đã có 21 tập thể và 28 cá nhân điển hình, tiêu biểu được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tuyên dương nhân dịp sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 (5/2016 - 5/2018).
 

Thứ ba, trong thực hiện Chỉ thị 05 vẫn còn một số hạn chế: sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 chưa chặt chẽ; thiếu sự gắn kết với nhiệm vụ chính trị, với chức danh, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu và với các phong trào thi đua ở cấp mình. Vai trò nêu gương của một số cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành chưa thể hiện rõ nét. Nhận thức chung của cán bộ, đảng viên, và nhân dân trong học tập và làm theo Bác được nâng lên nhưng không đồng đều. Việc lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết hiệu quả vẫn chưa cao như công tác quản lý, bảo vệ rừng; công tác cải cách hành chính…

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có hiệu quả hơn nữa, trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành chức năng của tỉnh cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên và có hệ thống Chỉ thị 05, chuyên đề hàng năm về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động. Đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hai là, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, nền nếp; xây dựng chương trình kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết hàng năm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ba là, xác định rõ khâu đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp ủy các cấp phải không ngừng phát huy vai trò của cấp ủy, nhất là người đứng đầu trên cả hai mặt “lãnh đạo - chỉ đạo” và “gương mẫu - đi đầu”, tâm huyết, chủ động, tích cực nghiên cứu, tìm tòi cách làm có hiệu quả tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải phát huy vai trò nêu gương, dám nghĩ, dám làm, quyết liệt trong tư duy và hành động để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, đại phương hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Bốn là, tiếp tục lồng ghép, vận dụng các chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Chính trị tỉnh, Trường dạy nghề, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã của tỉnh.


Năm  là, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện chỉ thị 05 nhằm kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những cá nhân, tập thể có cách làm hay, sáng tạo, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, đồng thời nghiêm khắc phê bình các tập thể, cá nhân làm không tốt, làm lướt mang tính hình thức và có những biểu hiện lệch lạc sai trái trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 

Ngọc Vân – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất