Đồng Nai đẩy mạnh học và làm theo Bác

Học tập và làm theo Bác hiện nay đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đã gương mẫu trong việc học tập và làm theo Bác, thể hiện trách nhiệm đi đầu, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong sáng tạo tìm ra những giải pháp thiết thực thúc đẩy năng suất, chất lượng lao động sản xuất, cải cách hành chính, trong xây dựng nông thôn mới, trong hoạt động dân vận tại địa bàn cơ sở. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Kết luận 34-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) được cấp ủy các cấp từ tỉnh đến cơ sở quan tâm, từ việc ban hành các kế hoạch, văn bản đến chỉ đạo thực hiện tại các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh. Trong quá trình tổ chức thực hiện, hầu hết các cấp ủy đã có sự kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm, đồng thời bổ sung những giải pháp cụ thể, gắn với mục tiêu, nhiệm vụ hàng năm. Kết quả đó được thể hiện qua một số mặt nổi bật như: 

Một là, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 34-KL/TU gắn với phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, xã hội phù hợp với điều kiện và đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương; gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và các Nghị quyết Trung ương (khóa XII), góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền địa phương, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. 

Trong các năm 2016, 2017 và những tháng đầu năm 2018, có 100% đảng viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt thực hiện tốt các tiêu chí nêu gương theo quy định. Có 12.992/69.356 đảng viên, tỷ lệ 18,7% cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh, đạo quản lý là tấm gương xuất sắc, tiêu biểu; có 48.092/69.356 đảng viên, tỷ lệ 69,3% là tấm gương tốt; có 4.417/69.356 đảng viên, tỷ lệ 6,4% thể hiện tính tiền phong, gương mẫu.

Hai là, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các cấp ủy đã tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua việc xác định rõ những vấn đề bức xúc nổi cộm ở từng địa phương, lĩnh vực, tập trung các giải pháp giải quyết dứt điểm. 

Năm 2017, có 11/11 đơn vị cấp huyện, thị xã, thành phố và 143/171 đơn vị cấp xã, phường, thị trấn tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp, trong đó tiêu biểu là huyện Nhơn Trạch có 20 cuộc đối thoại với 600 người dân tham dự, huyện Long Thành tổ chức đối thoại có 1.500 người tham dự,...; đồng thời, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị, điển hình đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tổ chức đối thoại gặp gỡ với nhân dân tại thành phố Biên Hòa và thị xã Long Khánh giải quyết những vấn đề kiến nghị bức xúc của nhân dân như vấn đề quy hoạch đô thị, vấn đề ngập nước hay vụ việc khiếu kiện kéo dài được nhân dân đặc biệt quan tâm ủng hộ; thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá cán bộ phục vụ cho Đại hội Đảng cấp cơ sở và trên cơ sở.

Ba là, nhận thức của đa số cán bộ, đảng viên, các cấp ủy đảng và người đứng đầu từ tỉnh đến cơ sở trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và đề cao trách nhiệm nêu gương của người cán bộ, đảng viên thông qua sinh hoạt đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình gắn với việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên và chức trách, nhiệm vụ được giao đã có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện qua những việc làm thiết thực, cụ thể.

Các cơ quan Nhà nước đã đẩy mạnh cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Đến nay, việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại đã được thực hiện rộng khắp và bước đầu đã khẳng định hiệu quả tại các sở, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh. Hầu hết người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cho rằng, các thủ tục càng ngày được giải quyết nhanh chóng và thuận lợi hơn. Cải cách thủ tục hành chính cũng góp phần tạo ra môi trường thông thoáng để không ngừng thu hút đầu tư theo hướng có chọn lọc.  

Bốn là, các ngành, các cấp duy trì các mô hình gắn với thực hiện nhiệm vụ như: nụ cười công sở; làm hết việc chứ không hết giờ; chung tay xây dựng nông thôn mới; mỗi ngày làm một việc tốt vì dân; phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ; “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; lương y như từ mẫu… 

Các đoàn thể có các mô hình tiết kiệm để đóng góp quỹ vì người nghèo, khuyến học; xung kích phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; hiến máu cứu người; tuyến đường tự quản, sáng - xanh - sạch - đẹp; nghĩa tình đồng đội; tổ tự quản về an ninh trật tự; thanh niên làm theo lời Bác, tủ sách Bác Hồ; lao động giỏi, sáng tạo, tiết kiệm nguyên vật liệu trong sản xuất; đơn vị y tế các cấp xây dựng mô hình với mỗi ngày làm một việc tốt vì bệnh nhân; phong trào nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới tại các đơn vị chưa đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương đã đạt chuẩn nông thôn mới phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc tại xã, phường, khu công nghiệp, thị trấn, thị xã, thành phố,...; phong trào hiến máu nhân đạo với lễ hội xuân hồng của các cơ quan, đơn vị, địa phương từ tỉnh đến cơ sở năm 2017 là 29.002 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu đề ra; các mô hình gắn với tiết kiệm, giúp đỡ người nghèo khó khăn, khuyến học như nuôi heo đất tại các trường học từ tiểu học đến đại học; nhóm phụ nữ tiết kiệm, tổ phụ nữ tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế thoát nghèo; cải cách thủ tục hành chính năm không (Không để hồ sơ quá hạn, không để sai sót khi xử lý hồ sơ, không để dân đi lại nhiều lần vì bổ túc hồ sơ, không yêu cầu dân nộp những giấy tờ không cần thiết, không để dân phiền hà vì thời gian, thái độ và phương pháp làm việc của cán bộ)... 
 
Tuy nhiên bên cạnh những thành quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Kết luận 34-KL/TU về Đề án nêu gương ở Đảng bộ tỉnh thời gian qua cũng còn những hạn chế, với những nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan, cần được khắc phục trong thời gian tới như: Còn một số cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ chủ chốt thiếu tu dưỡng, rèn luyện. Công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề về thực hiện Quy định 55-QĐ/TW ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư Trung ương về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên (nay là Quy định 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương về về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên) tại số cấp ủy chưa thực chất hiệu quả dẫn đến còn đảng viên vi phạm kỷ luật. Qua kiểm tra, giám sát còn một số cán bộ, đảng viên kể cả cán bộ chủ chốt thiếu tu dưỡng rèn luyện dẫn đến vi phạm. Nguyên nhân hạn chế nêu trên là do một số cấp ủy, nhất là các cấp ủy cơ sở chưa thực sự quan tâm đến việc chỉ đạo tổ chức thực hiện, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận giúp việc, bám sát các chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. 

Để khắc phục những hạn chế thời gian qua và thực hiện tốt hơn Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Kết luận 34-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Đề án nêu gương thời gian tới, các ngành, các cấp, địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh cần phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém để tạo chuyển biến và kết quả thực sự rõ nét trong đời sống xã hội, hướng đến kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-2020). Trong đó, cần quan tâm một số nội dung chính sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, lâu dài của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; của việc nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; đấu tranh với quan điểm sai trái, xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hòng chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, bôi xấu, hạ thấp uy tín của Đảng và các lãnh tụ. 

Hai là, các cấp ủy và lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục đưa vào chương trình, nhiệm vụ công tác của các tập thể cấp ủy và cá nhân từng đồng chí lãnh đạo, nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận số 34-KL/TU gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; về đổi mới tổ chức và quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm, triệt để những vấn đề bức xúc, những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. 

Ba là, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt quy chuẩn đạo đức; đẩy mạnh phát động phong trào thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng môi trường làm việc, lao động và môi trường sống văn hóa; xây dựng và phát triển các mối quan hệ giữa người với người, xử lý công việc trên nền tảng tư tưởng giàu nhân văn, thắm nghĩa tình; với tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Bốn là, tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền thông qua các cơ quan truyền thông, báo chí, xuất bản các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ và trong cuộc sống đời thường. Phát huy vai trò giám sát của đoàn thể, cộng đồng về thực hiện nhiệm vụ, phẩm chất đạo đức, lối sống của các bộ, công chức, viên chức. Quan tâm xây dựng và giới thiệu, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, trong việc thể hiện tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Năm là, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm quy chế nêu gương, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn, giáo dục cán bộ, đảng viên khi có biểu hiệu vi phạm; hạn chế việc để xảy ra sai phạm để rồi phải xử lý, kỷ luật./. 

 

Hương Lan – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất