Đồng Nai: Phát hành sách “Mô hình, điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Sách do Nhà Xuất bản Đồng Nai phát hành, dày 280 trang giới thiệu khái quát những kết quả nội bật trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đồng Nai từ năm 2011 đến nay.

Đồng thời giới thiệu nhiều mô hình tiêu biểu học tập và làm theo gương Bác Hồ tại các huyện, thị, thành phố, các Đảng ủy trực thuộc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. Đây là những mô hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tiếp theo là Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 


Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có hàng trăm mô hình học tập và làm theo gương Bác phát huy hiệu quả. Tập sách đã giới thiệu những mô hình điển hình, cách làm hay, xuất sắc trong các hoạt động lao động, sản xuất chiến đấu của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã mang lại hiệu quả thiết thực góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân vào Đảng, Nhà nước, vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của cả nước nói chung, đặc biệt đã tác động không nhỏ để Đồng Nai đạt được những thành tích nổi bật trong xây dựng nông thôn mới thời gian vừa qua.

 

Tiểu Tuyết - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất