Nghiên cứu, sáng tạo, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
*Học Bác từ những điều nhỏ nhất 

Đó là Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Đình Phong, Giảng viên cao cấp, Viện Hồ Chí Minh và Các lãnh tụ của Đảng. Sáu mươi lăm tuổi đời, hơn 30 năm gắn bó với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo và nghiên cứu khoa học, trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, song đối với ông, ngọn lửa đam mê, nhiệt tình khám phá và chinh phục các đỉnh cao khoa học dường như chưa bao giờ nguội tắt. 

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Đình Phong sinh ra và lớn lên ở miền quê nghèo huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh). Trải qua quá trình rèn luyện trong quân ngũ, từng tham gia chiến đấu ở chiến trường B (tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi) rồi theo học đại học chuyên ngành lịch sử và được giữ lại công tác tại Khoa Lịch sử, Đại học Tổng hợp Hà Nội, đến tháng 1/1994 ông về công tác tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đảm nhận công việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng. 

Trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Đình Phong đã tham gia hàng chục đề tài cấp nhà nước, cấp bộ trọng điểm, cấp bộ, cấp cơ sở và các đề tài với các cơ quan bên ngoài Học viện. 

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Đình Phong đã đảm nhận vai trò chủ biên đề tài cấp Bộ “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam”(1998-1999); đề tài trọng điểm cấp Bộ “Vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin của Hồ Chí Minh và Đảng ta trong thời kỳ trước đổi mới” (2005-2007); đề tài cấp Bộ “Phát huy chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh trong thời kỳ mở cửa, hội nhập quốc tế”; đề tài cơ sở “Bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh”. 

 Ông còn là Phó chủ nhiệm các đề tài cấp Bộ trọng điểm như “Hồ Chí Minh với sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” (2008-2010), “Từ điển Hồ Chí Minh học” (2012-2014)… Trong số các nghiên cứu này, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Đình Phong tâm đắc nhất Đề tài “Từ điển Hồ Chí Minh học” bởi đây là loại đề tài đầu tiên trên phạm vi cả nước cung cấp cho bạn đọc nói chung, học viên cao học, nghiên cứu sinh và những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy nói riêng, những kiến thức rất cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh. Đề tài là công cụ trang bị những tri thức chính xác cho cả người dạy và người học, có ý nghĩa lâu dài. 

Cùng với đó, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Đình Phong còn là tác giả của gần 1.000 bài báo, hàng chục cuốn sách cá nhân, trong đó có những công trình, đề tài có ý nghĩa thiết thực trong công tác nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ; Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới; Hồ Chí Minh học và minh triết Hồ Chí Minh; Bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh... 

Không chỉ đạt được những thành tích trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đối với lĩnh vực giảng dạy, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Đình Phong cũng được các đồng nghiệp và đặc biệt là các khóa học viên đánh giá cao bởi vốn tri thức rộng, kỹ năng thuyết giảng. Khi chia sẻ về “bí quyết” thành công, ông thẳng thắn trả lời: “ Muốn giảng dạy tốt, phải biết nghiên cứu khoa học tốt. Thành quả nghiên cứu phải được xã hội hóa để đưa vào bài giảng. Bên cạnh đó, người giảng viên cũng phải biết đổi mới phương pháp giảng dạy, phải thấm nhuần lời dạy của Bác “đừng giảng như sách”. Cuộc sống luôn vận động, bản thân mỗi người thầy phải luôn tự đổi mới mình mà con đường ngắn nhất là phải đọc nhiều để có phông kiến thức rộng từ đó tổng hợp, so sánh, chắt lọc những điều cần thiết để đưa vào bài giảng”. 

Đảm nhận vai trò giảng dạy chuyên ngành về tư tưởng Hồ Chí Minh, ông luôn cố gắng học hỏi Bác từ những điều nhỏ nhặt nhất. Với Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Đình Phong, đó là đến việc chú trọng sắp xếp kế hoạch công việc một cách khoa học, cái gì cần làm trước, làm sau và đã đặt ra mục tiêu là phải làm cho bằng được. Đối với Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Đình Phong, hoàn thành một bài viết không phải vì thành tích mà đó là cách để ông tự kiểm tra, đánh giá bản thân và tiếp đến là giá trị bổ ích mà bài viết mang lại cho người đọc, cho sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước. 

Với những nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ của ông, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Đình Phong đã ba lần liên tục nhận Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vì đạt thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học giai đoạn 1999-2004, 2004-2009, 2009-2014; danh hiệu Giảng viên giảng dạy giỏi xuất sắc cấp Bộ tiêu biểu lần thứ Nhất năm 2014. 
 

*Gần 30 năm gắn bó với môn khoa học trừu tượng 

Gần 30 năm công tác là từng ấy thời gian Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Văn Phòng, Giảng viên cao cấp, Viện trưởng Viện Triết học gắn bó với sự nghiệp đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu khoa học chuyên ngành Triết học tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 

Giảng dạy một môn khoa học mang tính trừu tượng rất cao, song Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Văn Phòng đã làm tốt vai trò là người định hướng, khơi gợi và dẫn giải học viên cách thức tiếp cận vấn đề. Với quan điểm mọi bài giảng đều phải đơn giản hóa nhưng không được tầm thường hóa, khi giảng về phạm trù, khái niệm trong Triết học, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Văn Phòng thường xuyên liên hệ thực tiễn để chỉ ra phương pháp luận giúp người học hiểu sâu vấn đề, từ đó có lăng kính lý giải các sự vật, hiện tượng trong cuộc sống. Muốn làm được điều đó, trong cuộc sống thường nhật, ông đã rèn cho mình thói quen đọc sách, báo, tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng để tích lũy vốn tri thức cần có. Bên cạnh việc tham gia giảng dạy, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Văn Phòng còn thực hiện hướng dẫn thành công 12 nghiên cứu sinh, 62 luận văn cao học (trong đó có 2 nghiên cứu sinh và 5 học viên cao học nước bạn Lào). 

Trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học của mình, ngoài 102 bài được đăng trên các tạp chí, là tác giả 3 cuốn sách, đồng chủ biên 9 cuốn sách, ông còn tham gia hàng trăm đề tài khoa học, chủ nhiệm 4 đề tài cấp Bộ trong đó có nhiều đề tài được đánh giá cao như đề tài “Phong cách tư duy Hồ Chí Minh” (năm 2000), “Nâng cao năng lực tổng kết thực tiễn cho đội ngũ cán bộ đồng bằng sông Hồng”, “Nghiên cứu, tổng kết làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất” (năm 2014). 

Không chỉ hoàn thành tốt vai trò là một giảng viên, một nhà nghiên cứu khoa học, ông còn làm tốt vai trò là một nhà lãnh đạo luôn đi đầu trong mọi công tác. Ngay sau khi nhận chức danh Viện trưởng Viện Triết học năm 2010, ông đã bắt tay vào kiện toàn bộ máy, bố trí các phòng, ban và thực hiện quy chế hóa tất cả các hoạt động của Viện trên cơ sở lấy ý kiến của toàn thể các bộ, giảng viên trong Viện. Việc thực hiện các quy chế đều được tiến hành công khai, minh bạch trên tinh thần hướng tới chất lượng mọi hoạt động. 

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Văn Phòng đã thành công trong việc xây dựng môi trường học tập trong toàn Viện Triết học; khuyến khích, động viên mọi người tự học để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trong Viện, từ năm 2010 đến nay, Viện Triết học đã thực hiện nghiêm ngặt quy trình phân bài, phân công giảng viên kèm cặp và thông qua bài giảng tại các phòng, ban và Viện. Thêm vào đó, trước mỗi buổi lên lớp của các giảng viên trẻ, đội ngũ lãnh đạo của Viện sẽ có buổi làm việc với Ban cán sự lớp học về việc thực hiện lấy ý kiến đóng góp, phản hồi sau buổi học. Tất cả các ý kiến này là căn cứ để mỗi giảng viên thực hiện hoàn thiện giáo án và chỉnh sửa phương pháp lên lớp sao cho phù hợp với nhu cầu thực tế. 

Luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Văn Phòng đã vinh dự được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cũng như nhiều Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Năm học 2014-2015, ông  được công nhận là Chiến sĩ thi đua cấp Bộ lần thứ hai./. 
 

TT

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất