Phụ nữ Thái Bình “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” học và làm theo Bác
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng quà gia đình chính sách

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến phụ nữ, giáo dục phụ nữ, tạo điều kiện giúp phụ nữ bình đẳng, phát triển tiến bộ. Người luôn nhìn nhận, đánh giá cao vị trí, vai trò, cũng như những truyền thống quý báu của phụ nữ Việt Nam và khẳng định phụ nữ cũng là người chủ nước nhà. Ghi nhận và tôn vinh những cống hiến, hy sinh của phụ nữ miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngày 8/3/1965, Đảng, Chính phủ và Bác Hồ tặng bức trướng thêu tám chữ vàng “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”. Từ đó, danh hiệu này đã trở thành phẩm chất cốt lõi, tiêu chí phấn đấu của phụ nữ Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc và cho đến tận ngày nay vẫn còn nguyên giá trị. Thấm nhuần những lời dạy của Bác, đồng thời kế thừa và phát huy phẩm chất cao đẹp của phụ nữ Việt Nam, trong công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Thái Bình nói riêng tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm qua trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nên những năm qua, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Thái Bình đã xác định: để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đi vào chiều sâu và hiệu quả thì phải được triển khai nghiêm túc cả bề rộng và chiều sâu trong hệ thống hội; trước hết phải tạo được sự thống nhất trong tư tưởng và hành động của mỗi cán bộ, hội viên. Vì vậy, hằng năm, Hội LHPN tỉnh Thái Bình xây dựng hướng dẫn triển khai thực hiện và Kế hoạch học tập từng chuyên đề sát với các nội dung học tập từng năm để tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện.

Các cấp hội đã tổ chức triển khai, quán triệt ngay từ khi có Chỉ thị 06- CT/TW đến Chỉ thị 03- CT/TW và Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị các khóa X, XI, XII; mở hàng trăm lớp chuyên đề học tập về tư tưởng, tấm gương, đạo đức của Bác cho cán bộ, đảng viên, hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh. Cùng đó, công tác tuyên truyền được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, với nhiều nội dung sinh động, hấp dẫn thu hút được đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia, như: tổ chức tọa đàm, sinh hoạt, hái hoa dân chủ, giao lưu văn hóa, văn nghệ; tổ chức các hoạt động về nguồn, tham quan di tích lịch sử liên quan đến cuộc đời hoạt động cách mạng của Người; tổ chức Lễ báo công dâng Bác; tham gia thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức hội thi "Phụ nữ nông thôn đảm đang, duyên dáng xây dựng nông thôn mới”, “Liên hoan hát dân ca và chèo”;…

Để hỗ trợ công tác tuyên truyền, Hội LHPN tỉnh Thái Bình đã chủ động biên soạn tài liệu hướng dẫn các kỳ sinh hoạt hội viên, gợi ý về tiêu chuẩn đạo đức, lối sống cần thực hiện; biên soạn tài liệu sinh hoạt giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho phụ nữ  trong đó lồng ghép tư tưởng Hồ Chí Minh về phụ nữ Việt Nam (quan điểm về giải phóng phụ nữ, về xây dựng đội ngũ cán bộ nữ và công tác phụ nữ, những việc cụ thể hội viên, phụ nữ cần làm để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh); phát 300 cuốn tài liệu cẩm nang quản lý tài chính "Tiết kiệm hôm nay, tươi sáng ngày mai" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam biên soạn cho Hội LHPN cơ sở. Hội LHPN tỉnh cũng đã cung cấp cho các chi hội, tổ phụ nữ Bản tin sinh hoạt hội viên của Hội LHPN tỉnh; trong đó, lồng ghép nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cung cấp các tài liệu, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…góp phần làm phong phú thêm nguồn tư liệu về Bác, giúp các cơ sở Hội tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện. Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, đặc biệt là Báo Thái Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Phụ nữ Việt Nam, Website Trung ương Hội LHPN Việt Nam… kịp thời xây dựng phóng sự, tuyên truyền giới thiệu các gương điển hình tốt của hội viên trong các mô hình học và làm theo Bác.

Thiết thực làm theo Bác từ những việc làm cụ thể, Hội LHPN tỉnh Thái Bình đã lựa chọn những vấn đề cần tập trung chỉ đạo theo từng chuyên đề của năm để lồng ghép với các phong trào thi đua và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Hội để tạo điểm nhấn trong hoạt động Hội. Đặc biệt, việc gắn kết nhuần nhuyễn các chuẩn mực đạo đức theo gương Bác với tiêu chuẩn của các phong trào thi đua: "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"; “Dân vận khéo”; "Phụ nữ Thái Bình chung sức xây dựng nông thôn mới" và Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang với những tiêu chí và việc làm cụ thể, phù hợp cho từng hội viên ở các cấp và hội viên ở các tổ chức, cơ quan, đơn vị đã được triển khai sâu rộng trong các cấp hội. Cùng với việc thực hiện các phong trào thi đua, Hội LHPN tỉnh còn phát động đợt thi đua cao điểm với các nội dung, chỉ tiêu cụ thể, hướng vào việc tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, phức tạp của địa phương và quyền lợi thiết thực của phụ nữ như: dạy nghề tạo việc làm cho phụ nữ, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, giữ gìn vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, giải phóng mặt bằng, phòng chống bạo lực gia đình...

Từ nhận thức đến chuyển biến trong hành động, Hội phụ nữ các cấp trong tỉnh, tập trung trước hết là việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, thay đổi tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ các cấp hội. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã xây dựng Quy định về trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo, cán bộ Hội các cấp; xây dựng chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên Tỉnh hội phụ nữ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh. Đồng thời, chỉ đạo, thực hiện việc cải tiến lề lối, phương pháp làm việc của cán bộ Hội các cấp; tập trung các hoạt động hướng về cơ sở; xây dựng quy chế giao ban định kỳ theo từng cấp Hội; quy chế đi công tác cơ sở của cán bộ tỉnh, huyện; dự sinh hoạt chi hội, phân công cán bộ phụ trách các địa bàn kiểm tra, giám sát, hỗ trợ đã phát huy tính hiệu quả; thực hiện hiệu quả việc trao đổi thông tin qua mạng nội bộ trong cơ quan Hội LHPN tỉnh và các huyện, thành phố…

Các cấp Hội đã tích cực chỉ đạo cán bộ, hội viên, phụ nữ thi đua làm theo Bác gắn với các phong trào của Hội. Học Bác từ những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”... là hoạt động thiết thực của các cấp hội LHPN trong tỉnh khi thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác. Nhiều cách làm hay, sáng tạo được phát huy; nhiều mô hình được xây dựng và nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Điển hình là các mô hình về bảo vệ môi trường "Thu gom, phân loại rác thải tại hộ gia đình", “Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn năng lượng” của phụ nữ huyện Hưng Hà; đảm nhận duy tu, bảo dưỡng các đoạn đường không rác thải; dòng sông, đoạn đường phụ nữ tự quản của phụ nữ huyện Quỳnh Phụ và Thành phố; bảo vệ bờ vùng, bờ thửa của Hội phụ nữ Đông Hưng; các mô hình "Gia đình hội viên phụ nữ nói không với ma túy", “Phụ nữ tự tin quản lý thành viên trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”; "Phụ nữ tự quản bến bãi, giữ gìn trật tự an toàn xã hội"; “Phòng chống bạo lực gia đình”; “Phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em”; mô hình phát triển kinh tế như "Cánh đồng lúa thương hiệu Thái Bình"; "Tổ liên kết nghề và bao tiêu sản phẩm", "Phụ nữ tự trọng trồng rau sạch”… của phụ nữ huyện Vũ Thư, Tiền Hải, Thái Thuỵ; mô hình Buồng bệnh Đặng Thùy Trâm, Phòng tiếp dân thanh lịch của Phụ nữ Công an; các mô hình Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, Câu lạc bộ phụ nữ 4 chuẩn mực; câu lạc bộ "Gia đình hạnh phúc"; "Em gái vị thành niên"... Đặc biệt, đã có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu tự nguyện ủng hộ, đóng góp tiền của, hiến đất, tường bao, ngày công, góp sức trong xây dựng nông thôn mới, như Chi hội thôn 3 An Định xã Thụy Văn huyện Thái Thụy; bác Nguyễn Thị Dậu xã Bách Thuận huyện Vũ Thư; bác Trần Thị Nụ, vợ liệt sĩ xã Chi Lăng huyện Hưng Hà…

Học tập và làm theo gương Bác, đồng thời, phát huy truyền thống của dân tộc “đoàn kết, lá lành đùm lá rách” và truyền thống của phụ nữ Việt Nam “bao dung, nhân hậu”, Hội LHPN Thái Bình xác định học Bác trước hết từ tình thương yêu con người, lòng nhân ái bao dung... Vì vậy, trong các cấp Hội, hội viên phụ nữ tỉnh Thái Bình đã ký giao ước thi đua "Phụ nữ Thái Bình làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả đã được xây dựng và phát động ở các cấp Hội, thể hiện tính nhân văn, nhân ái bao dung của phụ nữ, cũng như của con người Việt Nam, như: “Hũ gạo tình thương” của phụ nữ huyện Vũ Thư, “Cặp lá yêu thương” giúp trẻ em nghèo học giỏi của phụ nữ huyện Kiến Xương; xây dựng tổ tiết kiệm, hòm tiết kiệm, nuôi lợn nhựa; xây dựng "Mái ấm tình thương", "Mái ấm biên cương", trao tặng học bổng, tặng thẻ bảo hiểm y tế… Hội LHPN thành phố Thái Bình bên cạnh việc xây dựng các mô hình tiết kiệm, tương thân tương ái, đã mở rộng thêm nhiều mô hình mới. Trong đó, chú trọng tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hội, giải quyết những vấn đề nổi cộm trên địa bàn như: vận động hội viên và nhân dân không lấn chiếm lòng, lề đường, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp, vận động tiểu thương phát huy truyền thống phụ nữ trong giao tiếp ứng xử để xây dựng gian hàng văn minh... đồng thời, lấy kết quả thực hiện học và làm theo Bác làm tiêu chí đánh giá thi đua của cán bộ, tổ chức hội hàng năm.

Các cấp hội đã huy động nguồn vồn từ các kênh khác nhau, đến nay, đạt số dư trên 1.300 tỷ đồng, giúp phụ nữ nghèo được vay vốn để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; đã vận động 136.450 triệu đồng cho 37.536 phụ nữ nghèo vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, nuôi con ăn học; xây dựng các công trình nước sạch vệ sinh hộ gia đình; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 150 "Mái ấm tình thương"; trao tặng hàng ngàn con giống cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn... Các cấp hội cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt, chi tiêu, thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới xin, ma chay… Hằng năm, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh phối hợp cùng các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn xây dựng các tổ liên kết nghề theo mô hình “3 trong 1”; vận động hội viên duy trì các nghề thủ công truyền thống, du nhập nghề mới, tổ chức dạy nghề, giới thiệu và duy trì việc làm tại chỗ cho 15.000 - 20.000 lao động, góp phần từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp, nâng cao thu nhập và đời sống cho hội viên, phụ nữ.

Các mô hình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh ngày càng có sức lan tỏa lớn, lôi cuốn đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia. Hiện nay, các mô hình đó đã trở thành các hoạt động quen thuộc, gần gũi, tác động trực tiếp đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của hội viên, phụ nữ. Đồng thời, cũng thiết thực đưa việc học và làm theo Bác của Hội LHPN tỉnh Thái Bình đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Việc học tập và làm theo Bác theo tinh thần các Chỉ thị 06- CT/TW, Chỉ thị 03- CT/TW và Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị các khóa X, XI, XII ở các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, mang lại hiệu quả thiết thực. Từ đó, tạo động lực thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh; nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm và đặc biệt có những hành động thiết thực cụ thể làm theo Bác. Đồng thời, đã phát huy nội lực và sức sáng tạo của phụ nữ, giữ gìn và phát huy các phẩm chất đạo đức truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam; xây dựng những nhân tố mới, điển hình mới trong các phong trào thi đua tại địa phương, nhất là những tấm gương phụ nữ Thái Bình “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”. Qua đó, góp phần quan trọng củng cố niềm tin, xây dựng nền tảng tinh thần để chống lại sự suy thoái về đạo đức, lối sống; xây dựng, củng cố tổ chức hội phụ nữ ngày càng phát triển vững mạnh, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong thời gian tới, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự có hiệu quả, nền nếp, Gắn học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua, các hoạt động của hội, Hội LHPN tỉnh Thái Bình tiếp tục chỉ đạo các cấp hội đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên đối với chi bộ, cơ quan. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở hội tổ chức cho hội viên, phụ nữ học tập định kỳ hàng quý thông qua sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, trao đổi, thảo luận các chủ đề đã triển khai học tập về học và làm theo Bác theo chủ đề hàng năm. Tập trung cụ thể hoá các tiêu chí học tập và làm theo lời dạy của Bác phù hợp điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị và các đối tượng phụ nữ trên cơ sở kế thừa 8 chữ vàng mà Đảng, Bác Hồ đã trao tặng, phát triển thành 4 phẩm chất “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang" theo hướng chuyển biến thành những công việc cụ thể một cách tự giác. 

Đồng thời, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ của tỉnh Thái Bình sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện để có đủ tự tin tham gia các công việc xã hội; có đủ bản lĩnh và lòng tự trọng để tuyên truyền, thuyết phục, giáo dục người khác; có đủ năng lực thể hiện sự trung hậu, đảm đang để hoàn thành công việc gia đình và xã hội trên cở xuất phát từ tình cảm yêu thương, tạo nên vẻ đẹp lòng nhân hậu của người phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo đó, mỗi cơ sở hội sẽ đăng ký với cấp uỷ một phần việc cụ thể để làm theo Bác thiết thực, phù hợp điều kiện của mình; duy trì, xây dựng và nhân rộng các mô hình sáng tạo, bền vững; phát động các chủ đề hoạt động trọng tâm theo từng năm gắn với đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp hội, địa phương phát động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị./.

Ngô Thị Kim Hoàn
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất