Phú Yên: Chú trọng xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên

 

Đồng chí Lương Minh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã được PGS. TS Đoàn Thế Hanh, Giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt những nội dung cốt lõi của chuyên đề năm 2018. Trong đó có 4 nội dung lớn, đó là: (1) Một số vấn đề chung về phong cách và phong cách Hồ Chí Minh; (2) Xây dựng phong cách công tác của người cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh; (3) Xây dựng phong cách lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu theo tư tưởng Hồ Chí Minh; (4) Một số giải pháp xây dựng phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu.

Theo đó, PGS. TS Đoàn Thế Hanh đã khẳng định, Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng và nhân dân ta những giá trị to lớn và quý báu về phong cách công tác, phong cách lãnh đạo. Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách công tác, phong cách lãnh đạo của cán bộ, đảng viên, công chức, người đứng đầu tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể là nhiệm vụ quan trọng cần được quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt ở tất cả các ngành, các cấp thuộc hệ thống chính trị, tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân.

 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định, qua gần 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong toàn tỉnh đã phát huy tính gương mẫu, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương luôn gương mẫu, nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước, gắn với thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên và đi vào nền nếp. Các cấp ủy tiếp tục duy trì đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề hàng tháng, hàng quý của chi, đảng bộ cơ sở. Việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác dưới cờ ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả, thông qua chào cờ đầu tuần, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nhắc nhở, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, giờ giấc, tác phong làm việc, góp phần nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao...

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp yêu cầu, trong thời gian tới các cán bộ, đảng viên trong tỉnh cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, vai trò nêu gương của người đứng đầu, của các đồng chí là cán bộ chủ chốt, các đồng chí lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên./.

 

Võ Lum

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất