Thành phố Lào Cai: thiết thực học tập và làm theo Bác

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, với bản lĩnh chính trị vững vàng, Đảng bộ thành phố Lào Cai đã không ngừng vươn lên, tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực, sức chiến đấu, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đa số các chi, đảng bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn thành phố đã thực hiện nghiêm túc và tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Từ đó, giúp cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và Nhân dân.

Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực

Thấm nhuần lời dạy của Bác, cấp uỷ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố đều có sự nỗ lực trong công việc, trong cuộc sống; xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm định hướng phấn đấu trong rèn luyện của mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên…

Để cụ thể hóa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Quy định 28-QĐ/TU của Tỉnh ủy Lào Cai, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Hướng dẫn 06- HD/TU để hướng dẫn cho cơ sở tổ chức thực hiện hiệu quả. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố đã xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị 05 và chuyên đề năm 2018 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thông qua nhiều hình thức phù hợp như: hội nghị, họp cơ quan, sinh hoạt chi bộ, khu dân cư và sinh hoạt các tổ chức đoàn thể, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, Cổng thông tin điện tử, cuốn Bản tin nội bộ của thành phố.

100% các tổ chức cơ sở Đảng đã ban hành các văn bản kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện và tổ chức triển khai, quán triệt, học tập chuyên đề năm 2018. Sau mỗi đợt học tập đều tổ chức hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch, qua kiểm tra hầu hết các bài thu hoạch đều đạt yêu cầu.

100% cán bộ, đảng viên đều đăng ký nêu gương, xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện học tập và làm theo Bác. Các bản kế hoạch cá nhân, đều lượng hóa nội dung công việc theo tháng, quý, rõ nhiệm vụ từ đó, lấy làm căn cứ để tự đánh giá và đánh giá cán bộ. Hướng dẫn đảng viên sinh hoạt tại khu dân cư, đảng viên nông thôn cách đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng thiết thực, tránh hình thức, đó là đảng viên tự đăng ký việc làm theo tại buổi sinh hoạt chi bộ bằng những việc làm cụ thể trong cuộc sống hàng ngày, không cần phải đăng ký bằng văn bản như trước đây, đảng viên đăng ký việc làm của mình trực tiếp với chi bộ (ghi nội dung đăng ký vào sổ biên bản sinh hoạt chi bộ) để chi bộ giám sát và đôn đốc thực hiện.

Căn cứ vào nội dung đăng ký, hàng tháng trong sinh hoạt chi bộ, cá nhân lãnh đạo, quản lý, đảng viên báo cáo kết quả thực hiện; chi bộ tham gia đóng góp ý kiến và đánh giá xếp loại theo 2 mức: thực hiện tốt và chưa thực hiện tốt, biểu dương, ghi danh những mô hình, cách làm hay, tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác và tổng hợp báo cáo về Thành ủy. Cấp uỷ thường xuyên kiểm tra, giám sát kết quả, tiến độ thực hiện của đảng viên theo nội dung đã đăng ký. Việc đăng ký và kết quả thực hiện nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là một trong những tiêu chuẩn, nội dung quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Ban Thường vụ Thành ủy Lào Cai đã chỉ đạo cấp ủy các cấp thường xuyên chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tình hình dư luận xã hội trên địa bàn thành phố, chủ động, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề mới phát sinh nếu có tại địa phương. Duy trì tổ chức 12 hội nghị báo cáo viên để cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền. Định kỳ tổ chức các buổi tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp với Nhân dân để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc còn tồn đọng và mới nảy sinh. 

Trong công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Cổng thông tin điện tử Thành ủy, cổng thông tin điện tử thành phố mở chuyên mục “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Người tốt việc tốt”; chỉ đạo Đài TT-TH thành phố xây dựng các chuyên trang, chuyên mục; xây dựng các phóng sự tuyên truyền về hoạt động của các tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Chủ động, đổi mới nội dung, hình thức trong sơ kết, tổng kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và tổng kết đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai (23/9/1958-23/9/2018), 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) bằng hình thức sân khấu hóa tại Công viên Hồ Chí Minh đã thu hút được đông đảo cán bộ và Nhân dân trên địa bàn thành phố và tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ.

Những tác động tích cực

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành phong trào sâu rộng trong toàn thành phố, việc làm thường xuyên của cấp ủy, chính quyền và mỗi cán bộ, công chức, đảng viên. Cấp ủy từ thành phố đến cơ sở đã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đa số, cán bộ, đảng viên nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 05 đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay; Các cơ quan, đơn vị đã có sự quan tâm tổ chức thực hiện Chỉ thị 05; việc học tập, phổ biến các chuyên đề, tác phẩm của Bác được đẩy mạnh; việc làm theo Bác đã đạt được những kết quả tích cực, tạo niềm tin và sự chuyển biến tốt trong Đảng và toàn xã hội, rõ nhất là lề lối, tác phong công tác và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên được nâng lên; nhiều vấn đề bức xúc của người dân đã được các cơ quan có thẩm quyền quan tâm, giải quyết. 

Cùng với sự chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt có hiệu quả của các cấp ủy đảng, chính quyền, đảng bộ và nhân dân thành phố Lào Cai đã nỗ lực phấn đấu với một quyết tâm chính trị rất cao, đã đạt được những kết quả toàn diện. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng thương mại, dịch vụ tăng mạnh chiếm trên 50%, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên 40%, tỷ trọng nông nghiệp giảm xuống dưới 3%. Giá trị xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Quốc tế đạt trên 2 tỷ USD; thu ngân sách ước đạt trên 2.300 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,75% đạt chỉ tiêu Đại hội trước 2 năm.  Đô thị được quy hoạch, quản lý, xây dựng đồng bộ và có tầm nhìn dài hạn. Hoàn thành xây xựng 120 tuyến phố văn minh và 01 tuyến phố kiểu mẫu, nâng tổng số tuyến phố văn minh lên 290 tuyến; hoàn thành tiêu chí thêm 03 thôn kiểu mẫu, nâng tổng số lên 09 thôn trên địa bàn. Văn hóa - xã hội không ngừng tiến bộ, đến nay đã có 51/54 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt 94,4% hoàn thành mục tiêu Đại hội trước 2,5 năm. Hệ thống y tế cơ sở được đầu tư, hoạt động văn hóa thông tin, thể thao ngày càng phong phú và đa dạng, năm 2018 đã thu hút trên 2,1 triệu lượt khách du lịch trong nước và quốc tế. Phong trào thi đua yêu nước được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Quốc phòng an ninh được giữ vững. Xây dựng đảng, xây dựng chính trị được chú trọng. Đặc biệt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được thực hiện nghiêm túc chất lượng, sau kiểm điểm tạo sự nhận thức mới trong toàn thể cán bộ, đảng viên. 

Năm 2018, Đảng bộ thành phố Lào Cai đã có 3 tập thể, 7 cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng; 81 tập thể, cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng về học tập và làm theo Bác. Thành ủy lựa chọn và giới thiệu 40 mô hình, cách làm hay trong học tập và làm theo Bác để Ban Tuyên giáo tỉnh giới thiệu về Trung ương.

Nhiều cá nhân, tập thể thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác gắn với việc thực hiện chuyên môn được giao điển hình như: Phong trào vận động xã hội hóa xây dựng Điểm văn hóa thể thao phục vụ sinh hoạt cộng đồng của Chi bộ Khu dân cư số 2 – Đảng bộ phường Bình Minh đã tuyên truyền, vận động đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đảng viên sinh hoạt 76, doanh nghiệp, xã hội hóa kinh phí và ngày công lao động với tổng kinh phí đầu tư: trên 2 tỷ đồng với 3 hạng mục: Nhà văn hóa diện tích 250 m2; Khu tiểu công viên; Sân bóng đá nhân tạo. Tổ 52, Phường Kim Tân đã tuyên truyền vận động nhân dân “xây dựng tuyến phố văn minh kiểu mẫu”,  lát hành lang vỉa hè,  xây dựng mặt tiền khu dân cư với số tiền xã hội hóa trên 6 tỷ đồng. Mô hình “Tổ hội nghề nghiệp phát triển kinh tế hộ gia đình” của Thôn Tòng Mòn, xã Đồng Tuyển. Mô hình “Đàn trâu từ thiện”, “Quỹ tiết kiệm Học tập và làm theo Bác” của Hội Chữ thập đỏ Thành phố. “Ngôi nhà tiết kiệm 1000 đồng” tiết kiệm để chia sẻ yêu thương của Thành đoàn Lào Cai...

Cùng với đó, các hộ gia đình cũng tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo Bác,  gương mẫu đi đầu trong việc đóng góp xây dựng nông thôn mới, xây dựng thôn kiểu mẫu, cải tạo phong tục, tập quán lạc hậu, phát triển kinh tế hộ gia đình như: Hộ Bà Sầm Thị Hoàn, Trưởng thôn Dạ 2, xã Cam Đường; gia đình ông Hoàng Văn Hôn, thôn Cóc 1,  xã Tả Phời; gia đình ông Nguyễn Đình Ảnh, thôn Thành Châu, xã Hợp Thành; gia đình ông Vi Văn Phù, thôn Cóc 2, xã Tả Phời. 

Ở mỗi ngành nghề, mỗi lĩnh vực đều xuất hiện những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác như nhà giáo Hảng Thị Trú, giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng, thành phố Lào Cai  là  một tấm gương  nhà  giáo tận tình với học sinh, nhiệt huyết với công việc, sáng tạo trong triển khai các hoạt động dạy và học đã có rất nhiều thành tích nổi bật và cô đúng là “người mẹ hiền thứ hai” của các em nhỏ. Hay trung úy Đoàn Văn Minh, Công an phường Bình Minh bằng lương tâm, trách nhiệm, sự dũng cảm của chiến sĩ công an, trong đợt truy bắt đối tượng trốn cai nghiện, đồng chí bị phơi nhiễm AIDS. Sau đợt điều trị kéo dài 06 tháng, đồng chí tiếp tục tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy trên địa bàn thành phố. Trong quá trình đấu tranh, triệt phá 02 điểm ma túy tại tổ 2 phường Bình Minh, đồng chí đã bị đối tượng buôn ma túy đâm một nhát dao trúng vào phần bụng bên trái làm thủng gan, rách cơ hoành. Trung úy Đoàn Văn Minh chính là tấm gương sáng vì nước quân thân, vì dân phục vụ.

Có thể khẳng định việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố Lào Cai đã đạt được những kết quả bước đầu rất phấn khởi, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố để xây dựng thành phố Lào Cai đạt các tiêu chí trở thành đô thị loại I vào năm 2020. Với tinh thần, trách nhiệm cao, Đảng bộ chính quyền và Nhân dân thành phố Lào Cai sẽ biến những tình cảm thiêng liêng đối với Bác Hồ kính yêu thành ý chí, hành động cách mạng thiết thực. Không ngừng phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng việc làm cụ thể, đoàn kết một lòng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Lào Cai lần thứ XXII đã đề ra, xây dựng thành phố Lào Cai ngày càng giàu mạnh - phát triển./.

Bùi Thị Thu Hương
Phó trưởng  Ban Tuyên giáo Thành ủy Lào Cai

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất