Điện Biên: Tăng cường giám sát tình hình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm ta, giám sát thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại Đảng bộ Dân - Chính- Đảng

Để tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, đã tăng cường giám sát nắm tình hình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, tiến hành khảo sát ở 02 Đảng bộ trực thuộc tỉnh là Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh, Đảng bộ Thành phố Điện Biên Phủ và 04 cơ sở với các loại hình tổ chức cơ sở đảng khác nhau gồm: Chi bộ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại Điện Biên, Trường Cao đăng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Điện Biên, Đảng bộ Phường Mường Thanh và Đảng bộ Phường Tân Thanh, nhằm đánh giá vai trò, năng lực của các cấp ủy trong việc lãnh đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đồng thời lắng nghe những kiến nghị, đề xuất từ cơ sở để trong quá trình tổ chức thực hiện kịp thời kinh nghiệm công tác chỉ đạo triển khai trong thời gian tới.

Tại các địa phương, đơn vị ngoài việc đánh giá kết quả sau 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Đoàn khảo sát còn yêu cầu các Đảng bộ trực thuộc tỉnh, các tổ chức cơ sở đảng phải báo cáo sâu việc xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ trong cơ quan, đơn vị tại cơ sở; Việc triển khai đăng ký kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW sau khi học tập Chuyên đề 2017 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của TW, cấp ủy cấp trên trực tiếp, các chi đảng bộ cơ sở đã nghiêm túc triển khai các kế hoạch, hướng dẫn phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã nỗ lực vào cuộc để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, các chi bộ sinh hoạt theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Một số đơn vị đã rà soát bổ sung các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương của Bác, triển khai khá tốt việc đăng ký nội dung "làm theo" đối với từng đảng viên, theo dõi tại sổ đăng ký, công tác quản lý, lưu giữ văn bản, tài liệu về  thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW tương đối đầy đủ, một số đơn vị còn thành lập Bộ phận giúp việc cho cấp ủy để tham mưu thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW, cho thấy trách nhiệm cao của cấp ủy các cấp.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn chế như: Hoạt động của cấp ủy còn thiếu tính chủ động, chưa phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc; Việc rà soát, bổ sung và ban hành chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của các đơn vị, tuy đã được xây dựng nhưng chưa đáp ứng với tiêu chí: "ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện" và bám sát chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của đơn vị. Nội dung đăng ký "làm theo" của từng đảng viên trong chi, đảng bộ còn chung chung, thiếu cụ thể và chưa gắn với nhiệm vụ chính trị được phân công, thậm chí còn sao chép, tập thể chưa xây dựng được lộ trình thời gian, giải pháp thực hiện, đánh giá kết quả việc làm theo. Công tác kiểm tra, giám sát tại chi, đảng bộ chưa thường xuyên, đặc biệt công tác tự kiểm tra giám sát, việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng còn lúng túng, sinh hoạt chuyên đề chưa sâu, sổ ghi nghị quyết chưa thể hiện rõ các nội dung, việc ban hành Nghị quyết của cấp ủy còn nhiều hạn chế.

Tại các đơn vị, đồng chí Phạm Văn Hưng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên, Trưởng Đoàn khảo sát, đã biểu dương nhữn kết quả bước đầu mà các đơn vị đã đạt được và yêu cầu các chi, đảng bộ cần chủ động khắc phục những hạn chế còn tồn tại của đơn vị, nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, Hướng dẫn trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã đề ra. Đồng thời, cũng chỉ rõ các nhiệm vụ cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, cụ thể:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW bằng nhiều hình thức, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ đến nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên, tại địa phương, đơn vị. Phát huy vai trò trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu, đảng viên trong cơ quan đơn vị.

Hai là, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên nề nếp trong sinh hoạt chi bộ, gắn với nhiệm vụ chính trị của mỗi cá nhân và đơn vị.

Ba là, xây dựng kế hoạch và nêu ra các biện pháp cụ thể, nhằm tổ chức thực hiện, khắc phục những hạn chế yếu kém, khuyết điểm của cấp uỷ, đơn vị, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ thời gian thực hiện.

Bốn là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát tại các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt Quy định số 101 - QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Năm là, kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả tại đơn vị; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm./.

Nguyễn Khánh Toàn

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất