Đổi mới công tác tuyên truyền gương điển hình thanh niên học và làm theo Bác ở Kiên Giang
Lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Kiên Giang năm 2016

 

Thống nhất trong triển khai chỉ đạo từ Tỉnh Đoàn và các cấp bộ Đoàn

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Kiên Giang giao đồng chí Bí thư Tỉnh Đoàn trực tiếp chỉ đạo thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn là cơ quan Thường trực giúp việc cho Ban Thường vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai kế hoạch. Các Ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn triển khai thực hiện các nội dung theo phân công; thường xuyên theo dõi, đôn đốc và đánh giá việc triển khai thực hiện đối với các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc được phân công chỉ đạo; căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch.

Các cấp bộ Đoàn chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, các ngành, đoàn thể, các lực lượng xã hội trong quá trình triển khai thực hiện; thường xuyên thông tin, báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn (qua Ban Tuyên giáo, Văn phòng Tỉnh Đoàn) gắn với báo cáo tháng, quý. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn nhất là công tác nắm bắt và định hướng tình hình tư tưởng trong đoàn viên thanh niên, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuối năm thực hiện báo cáo chuyên đề kết quả thực hiện trước ngày 10/11 hằng năm.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua

Tỉnh Đoàn Kiên Giang luôn quan tâm tổ chức các phong trào thi đua nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo lời Bác dạy, tạo môi trường, động lực để thanh niên phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, như: Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; “Thanh niên t́nh nguyện v́ cuộc sống cộng đồng”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, phong trào “Hiến máu tình nguyện”,... Các chương trình: Tháng Thanh niên; Chiến dịch tình nguyện Hè; Vì chủ quyền biển đảo; Khi Tổ quốc cần; Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích,... được triển khai sâu rộng đem lại nhiều kết quả tích cực.

Từ năm 2011 đến nay, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Kiên Giang đã tích cực đăng ký, đảm nhận trên 2.000 công trình thanh niên, huy động hàng nghìn lượt thanh niên xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, trẻ em nghèo vượt khó học giỏi trị giá hàng chục tỷ đồng.

Sau 05 năm triển khai thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có sức lan tỏa sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong học tập và làm theo lời Bác. Đoàn Thanh niên các cấp đã chủ động, sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện, phát động nhiều phong trào hành động cách mạng, khơi dậy tinh thần thi đua, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Qua các phong trào thi đua đã tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức trách nhiệm của thanh niên đối với gia đình, cộng đồng và xã hội; từng bước hình thành thế hệ thanh niên Kiên Giang sống có lý tưởng, hoài bão cách mạng, giàu lòng yêu quê hương, đất nước, có khát vọng vươn lên, sẵn sàng xung kích vì sự phát triển của quê hương, đất nước.

Nhiều phong trào thi đua rộng khắp đã diễn ra ở các cấp bộ Đoàn như: phong trào trồng cây vườn trường, các phong trào văn hóa, thể dục thể thao, xây dựng tủ sách học tập và làm theo lời Bác; phát động mạnh mẽ các phong trào: “Người tốt việc tốt”, “Dạy tốt, học tốt”, “Kỳ thi nghiêm túc, trung thực” gắn với phát động phong trào viết sổ vàng, nhật ký, sân chơi thanh niên, thi kể chuyện trong sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác, xem phim tư liệu “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người”,... ; cuộc vận động “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”, phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”đã góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom 60 tấn rác, trồng trên 200.000 cây xanh; vận động thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện được 42.060 đơn vị máu; khám, phát thuốc miễn phí cho 92.181 người dân, trị giá cơ số thuốc trên 08 tỷ đồng; trong thanh niên công nhân, phát động phong trào thi đua “4 nhất” với 4 tiêu chí: chất lượng nhất, sáng tạo nhất, tiết kiệm nhất và an toàn nhất nhằm tạo môi trường thuận lợi để thanh niên công nhân phát huy tính xung kích, tình nguyện, sáng tạo, thi đua hoàn thành các hạng mục công trình đúng và vượt tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng cao nhất. Các tập thể điển hình trong thực hiện phong trào thi đua là Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên, Đoàn cơ sở Công ty Xi măng Hà Tiên II, Đoàn cơ sở Viễn thông Kiên Giang, Chi đoàn Bảo Việt Kiên Giang,... Đặc biệt, đoàn viên thuộc Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên được Trung ương Đoàn tuyên dương tại Đại hội Tài năng trẻ toàn quốc lần thứ II năm 2015 với sáng kiến sử dụng máy bigbag làm giảm chi phí sản xuất.

Phong phú các nội dung tuyên truyền điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong thanh niên. Những nội dung, chuyên đề và các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội gắn với việc học tập và làm theo Bác được tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đoàn từ Tỉnh đến cơ sở thông qua phương pháp tuyên truyền của Đoàn như: Bản tin Tuổi trẻ Kiên Giang, Trang thông tin điện tử Tuổi trẻ Kiên Giang và các kênh thông tin từ Báo Kiên Giang, Đài phát thanh - truyền hình các huyện, thị, thành,...Bản tin Tuổi trẻ Kiên Giang được phát hành hằng tháng, trong đó có mở chuyên mục “Tuổi trẻ Kiên Giang học tập và làm theo lời Bác” qua đó đăng tải các bài viết, bài nói chuyện, mẩu chuyện về Bác, lời Bác dạy, nội dung chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề từng năm, các gương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo lời Bác để giới thiệu đến cán bộ và đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh (phát hành trên 108.000 cuốn). Trang thông tin điện tử Tuổi trẻ Kiên Giang mở chuyên mục “Tuổi trẻ Kiên Giang học tập và làm theo lời Bác”, đăng tải nhiều nhiều nội dung phong phú như: Mẩu chuyện về Bác, bài hát về Bác, các bài viết về Bác, lời Bác dạy,… thu hút hàng ngàn đoàn viên, thanh niên truy cập để tìm hiểu.

Ngoài ra, Tỉnh Đoàn còn tuyên truyền đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác trên Báo Kiên Giang và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, địa phương. Trong đó, phối hợp với Báo Kiên Giang mở chuyên trang “Thanh niên” phát hành vào thứ Hai hằng tuần, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh mở chuyên mục “Tạp chí Thanh niên” phát hành 02 kỳ/tháng với thời lượng 20 phút để đăng tải, đưa tin tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong toàn tỉnh, phản ánh kịp thời các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội (đã phát hành khoảng 240 kỳ báo có chuyên trang “Thanh niên”, 120 kỳ chuyên mục “Tạp chí Thanh niên”).

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng được các cấp bộ Đoàn tiếp tục quan tâm, thực hiện bằng nhiều hình thức, như: tổ chức cho đoàn viên, thanh niên viết “Nhật ký làm theo lời Bác” để thể hiện những suy nghĩ, nhận thức và tình cảm của đoàn viên, thanh niên về tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Tủ sách “Học tập và làm theo lời Bác” để giới thiệu sách, tài liệu viết về tấm gương, đạo đức, cuộc đời, sự nghiệp của Người và những tấm gương điển hình trong học, làm theo lời Bác. (Số Chi đoàn có Tủ sách “Học tập và làm theo lời Bác” là 1.146 và trên 2.500 Chi đoàn có “Nhật ký làm theo lời Bác”).

Đa dạng các hình thức, phương pháp, phương tiện tuyên truyền gương điển hình thanh niên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở tỉnh Kiên Giang hiện nay

Ngoài hình thức học tập trung, việc học tập quán triệt theo chuyên đề còn được thông qua các buổi sinh hoạt Đoàn, chi đoàn. Việc học tập các chuyên đề được gắn kết, liên hệ chặt chẽ với chức năng, nhiệm vụ của Đoàn và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua các chuyên đề học tập đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên; tác phong, lề lối làm việc được cải thiện, đa số cán bộ Đoàn đều xác định rõ trách nhiệm của mình; phần lớn đoàn viên, thanh niên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có lý tưởng, hoài bão cách mạng; có ý chí khát vọng vươn lên, sẵn sàng xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì sự phát triển của địa phương, đất nước.

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác có sức lan tỏa rộng khắp trong đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh, các cấp bộ Đoàn đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức: lễ kỷ niệm, hội nghị, tọa đàm, lồng ghép các buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xem phim tư liệu về Bác, các cuộc thi tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp, tấm gương đạo đức của Bác; tổ chức các diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”; tổ chức các hoạt động tham quan, dã ngoại, về nguồn tại các khu di tích lịch sử, cách mạng và lồng ghép vào nội dung các buổi sinh hoạt định kỳ của chi đoàn, chi hội, câu lạc bộ, đội nhóm,...

Tuy nhiên, các cấp bộ Đoàn cũng phải thẳng thắn nhìn nhận việc phát hiện, phổ biến các gương điển hình thanh niên còn chưa nhiều. Một bộ phận đoàn viên còn nhận thức hạn chế, chưa tự giác rèn luyện, tu dưỡng, học tập và làm theo Bác. Việc tổ chức tuyên dương điển hình thanh niên trên các lĩnh vực chưa được thường xuyên; việc phát động các phong trào, công trình phần việc của thanh niên, phát hiện các nhân tố điển hình ở cơ sở còn hạn chế.

Nhận thức và chỉ đạo của một số Đoàn cơ sở về tuyên truyền phổ biến các gương điển hình thanh niên trên các lĩnh vực còn lúng túng, thể hiện ở: chất lượng tuyên truyền chưa cao, nội dung cũng như cách tuyên truyền còn nặng nề, chưa thật hấp dẫn, hình thức tổ chức tuyên dương điển hình chưa phong phú sinh động, lôi cuốn thu hút, làm cho sức lan tỏa chưa lớn, hiệu quả tuyên truyền chưa cao.

Những gương điển hình thanh niên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được tuyên dương thì chưa được phát huy, nhân rộng ở các cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn Tỉnh; chưa được phổ biến nhiều thông qua các kỳ sinh hoạt lệ chi đoàn, chi hội; các đợt sinh hoạt chính trị của Đoàn và trên Bản tin Tuổi trẻ Kiên Giang, Tạp chí Tuổi trẻ Kiên Giang trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình, cổng Thông tin điện tử www.tuoitrekiengiang.vn,... chưa xác định rõ được vai trò, vị trí của nội dung quan trọng này.

Có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân do cấp ủy, cấp bộ Đoàn  thiếu quan tâm trong chỉ đạo, tổ chức, tuyên truyền, nuôi dưỡng, nhân rộng tấm gương điển hình. Do tác động của mặt trái của nền kinh tế thị trường làm cho một bộ phận không nhỏ cán bộ trẻ, đoàn viên, thanh niên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc,... 

Với phương châm “nhân cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực”, việc tuyên truyền, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến nói chung và tuyên truyền gương điển hình thanh niên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh góp phần hình thành nhân cách, lý tưởng sống, xây dựng hình mẩu thanh niên thời đại Hồ Chí Minh. Vì vậy nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục của Đoàn phải tập trung đổi mới, nhất là tuyên truyền gương điển hình thanh niên phải được các cấp bộ Đoàn quan tâm hơn nữa, làm tốt hơn vai trò, trách nhiệm của mình, để góp phần đẩy mạnh phong trào làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận thanh niên hiện nay. 

Theo đó, phải chú trọng một số giải pháp
đổi mới hình thức, phương pháp, phương tiện tuyên truyền gương điển hình thanh niên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cụ thể là:

Về đổi mới hình thức

Phát hành các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền phù hợp với từng thanh niên. Bổ sung, hoàn thiện tủ sách học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp bộ Đoàn - Hội. Tăng cường hoạt động phối hợp giữa các phương tiện truyền thông của Đoàn với các cơ quan báo chí, truyền thông trong và ngoài tỉnh Kiên Giang tăng cường tuyên truyền gương điển hình thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Xây dựng các bài viết giới thiệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các phương tiện truyền thông của Đoàn (tạp chí, website, truyền hình thanh niên, phát thanh thanh niên,...). Giới thiệu các gương điển hình thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực. Chú trọng phát huy ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại (facebook, Zalo, fanpage..).

Tổ chức đa dạng các hoạt động tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thanh thiếu nhi: hội thi, triển lãm hình ảnh, tọa đàm, diễn đàn,... Xây dựng các chuyên mục, chuyên đề trên các bản tin, đặc san, tài liệu sinh hoạt chi đoàn, website của đơn vị.

Về đổi mới phương pháp

Xác định phương pháp, cách thức tuyên truyền, học tập, lựa chọn nội dung cơ bản, thiết thực, sát hợp với từng thanh niên. Kết hợp tuyên truyền gương điển hình thanh niên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội, các ngày lễ lớn; tập trung chỉ đạo các đợt tuyên truyền những sự kiện lớn, những vấn đề chính trị, thời sự quan trọng của tỉnh Kiên Giang nói riêng và cả nước nói chung.

Do đó, việc triển khai tuyên truyền gương điển hình thanh niên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tất yếu không được tách rời nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Đây chính là sự cụ thể hóa những nội dung việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào tình hình ở mỗi tập thể, cá nhân thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực phù hợp với hoàn cảnh cụ thể và con người thực tế.

Những yêu cầu trong “học tập” và “làm theo” tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần phải sát với đặc điểm nghề nghiệp, chức năng, nhiệm vụ, tính chất của mỗi ban ngành, đoàn thể, cơ quan, địa phương, đơn vị vì mục tiêu, lý tưởng cũng như công việc của mỗi thanh niên. Do đó, tuyên truyền phải góp phần cho mỗi tập thể, cá nhân xây dựng được các chuẩn mực đạo đức thành các khẩu hiệu hành động ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ; đăng ký việc làm theo phải cụ thể, thiết thực và dễ thực hiện.

- Về đổi mới phương tiện, kỹ thuật

Cơ sở vật chất, phương tiện, kỹ thuật, kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền có vai trò và ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác tuyên truyền hiện nay. Do vậy, hệ thống các phương tiện - kỹ thuật tương ứng đối với từng đơn vị cần được đầu tư trang bị. Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật và phương tiện tuyên truyền là điều kiện để nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Nâng cao số lượng và chất lượng tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền, xây dựng hệ thống panô, áp phích tuyên truyền,...

Hiện đại hóa các phương tiện tuyên truyền, đặc biệt là hệ thống thông tin đại chúng để đáp ứng yêu cầu tuyên truyền nói chung và tuyên truyền gương điển hình thanh niên học tập và làm theo gương Bác nói riêng. Hiện nay, hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tuyên truyền của các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh còn nhiều hạn chế, đa phần vẫn tận dụng các trang thiết bị, phương tiện sẵn có, chưa có sự đầu tư đồng bộ và nguồn kinh phí riêng phục vụ hoạt động tuyên truyền gương điển hình thanh niên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Vì thế, cần phát huy tối đa tần suất tuyên truyền trên các phương tiện đại chúng, sinh hoạt chi đoàn, chi hội, câu lạc bộ, đội nhóm,… Đồng thời các cấp bộ Đoàn cần chú trọng đầu tư hơn nữa về mặt trang thiết bị, phương tiện, kỹ thuật phục vụ cho công tác tuyên truyền gương điển hình thanh niên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang hiện nay một cách thường xuyên và thực sự có hiệu quả.

Bên cạnh nhóm giải pháp đổi mới hình thức, phương pháp, phương tiện tuyên truyền gương điển hình thanh niên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cần quan tâm thực hiện tốt nhóm giải pháp đổi mới công tác thi đua khen thưởng đối với các tập thể, thanh niên tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Theo đó, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng, tiếp tục quán triệt, tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. Các cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở, làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng.

Đổi mới việc tổ chức, mở rộng và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, làm cho các phong trào thi đua bao quát được các lĩnh vực của đời sống xã hội, các đối tượng thanh niên trong toàn tỉnh. Thực hiện đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua, với hình thức phong phú, hấp dẫn trong việc tuyên truyền gương điển hình thanh niên học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có tiêu chí, nội dung thi đua cụ thể, thiết thực đối với các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Trong tổ chức triển khai thực hiện cần thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào, đánh giá hiệu quả phong trào thi đua trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội,… của địa phương, đơn vị; qua đó lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Hằng năm, cùng với việc tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên, kết hợp phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề để hướng phong trào thi đua vào việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những mặt còn tồn tại, yếu kém, qua đó đánh giá tính hiệu quả, thiết thực của các phong trào thi đua - khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan thông tin truyền thông để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thi đua yêu nước, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tôn vinh, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình thanh niên trong các phong trào thi đua; gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện công tác khen thưởng kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch và đúng quy định. Có biện pháp cụ thể để thực hiện khen thưởng thông qua việc phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Chú trọng khen thưởng tập thể, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác, khen thưởng thành tích trong lao động sáng tạo. Quan tâm khen thưởng cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo và vùng dân tộc thiểu số, các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, các tập thể, cá nhân dũng cảm cứu người, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy vai trò của các cấp bộ Đoàn và các kênh thông tin trong việc phát hiện các gương điển hình thanh niên để khen thưởng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và vai trò tham mưu của cơ quan chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng các cấp trong việc tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức triển khai phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng. Củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp theo hướng ổn định, tạo sự thống nhất từ trung ương đến địa phương. Bố trí đủ số lượng công chức, viên chức có năng lực, trình độ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Đổi mới hoạt động của các cơ quan truyền thông, định hướng dư luận, tôn vinh, tuyên truyền các gương điển hình thanh niên, góp phần hạn chế, đẩy lùi các mặt tiêu cực trong xã hội. Cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin truyền thông mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về các phong trào thi đua, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, gương người tốt, việc tốt, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

 

Nguyễn Việt Hà

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất