Lan tỏa sâu rộng việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng tặng bằng khen cho các điển hình được tuyên dương những tấm gương thầm lặng mà cao cả. Ảnh: VIỆT DŨNG

 


LTS: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn, liên tục, lâu dài của Đảng ta. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng khẳng định: “... tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ đó, từ số hôm nay 27-2, Báo SGGP mở chuyên mục “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chuyên mục sẽ giới thiệu những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những hiến kế, góp ý cho cơ sở; những cách vận dụng hiệu quả tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn..., với mong muốn góp phần triển khai sâu rộng trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân TPHCM.

Rất mong bạn đọc tham gia và gửi bài theo địa chỉ: Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM, hoặc các email: toasoan@sggp.org.vn và hhiepsggp@gmail.com. Xin trân trọng cảm ơn!


Nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh rất phong phú, thể hiện trong toàn bộ di sản và cuộc đời hoạt động của Người. Trong giai đoạn hiện nay, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh là cần phải nghiên cứu, quán triệt sâu rộng 6 nhóm vấn đề chủ yếu: Về con đường của cách mạng Việt Nam; về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về nhân dân, đại đoàn kết toàn dân tộc; về xây dựng văn hóa và con người; về phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân; về xây dựng Đảng.

Về học tập, làm theo đạo đức Hồ Chí Minh, đó là tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội...
Về làm theo phong cách Hồ Chí Minh là học phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; phong cách nói đi đôi với làm; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương...

Có thể nói, những nội dung nêu trên đều được để “mở”. Từ đó giúp mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương có thể bổ sung những nội dung phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ, đặc thù của mình, nhằm tổ chức việc học tập và làm theo Bác sát với thực tiễn, có hiệu quả thiết thực. Và từ yêu cầu, nhiệm vụ đó, để việc học và làm theo Bác thực sự trở thành ý thức tự giác, công việc thường xuyên, Thành ủy TPHCM đã đề ra 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị một cách thiết thực trên địa bàn TP.

Đó là xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên gắn với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của tập thể và cá nhân; trách nhiệm gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương; gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo. Quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt hàng tháng, sinh hoạt định kỳ, xây dựng nội dung học tập và làm theo sát hợp, thiết thực với ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao.

Đó là hướng dẫn các cấp ủy xây dựng kế hoạch của tập thể và kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, nội dung cần tập trung để xây dựng kế hoạch thực hiện như căn cứ vào nhiệm vụ được giao, hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm hàng năm và sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; cải cách hành chính, cải tiến tác phong, phương pháp làm việc, phong cách phục vụ nhân dân, sáng kiến, kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác...

Đó là, yêu cầu các cấp ủy tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đồng thời quyết liệt tổ chức thực hiện 7 Chương trình đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM. Yêu cầu người đứng đầu, bí thư cấp ủy các cấp xác định rõ những nội dung đột phá để xây dựng kế hoạch của tập thể sát đúng, kế hoạch của cá nhân phù hợp và thiết thực, có lộ trình thực hiện cụ thể. Nghiêm túc thực hành đạo đức công vụ, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu; thường xuyên đi cơ sở, tiếp xúc, lắng nghe, đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; kịp thời giải quyết những bức xúc chính đáng của nhân dân; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, đặc biệt là yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay là một nhiệm vụ rất quan trọng, cần thiết. Do đó, việc tạo ra phong trào sâu rộng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là yêu cầu, trách nhiệm, nhưng đồng thời cũng là tình cảm, là nguyện vọng tha thiết của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân TP mang tên Bác nói riêng, đất nước nói chung, để góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh như Người hằng mong.

VÕ THỊ ÁNH TUYẾT
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM

Theo SGGP

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất