Xã Liên Hiệp - Hưng Hà: Học và làm theo Bác gắn với xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh
Các lực lượng xã Liên Hiệp giải tỏa hành lang giao thông, đảm bảo giao thông xã an toàn, sạch đẹp

Xã Liên Hiệp nằm ở phía Tây Bắc huyện Hưng Hà, được thành lập sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, là địa phương có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Xã có 6 thôn: Quan Chiêm, Bến Bái, Ngừ, Nại, Nứa, Khuốc với diện tích đất tự nhiên 300,5ha; nhân khẩu 5.149 người. Đảng bộ xã có 294 đảng viên sinh hoạt tại 10 chi bộ.

Thiết thực học và làm theo Bác, gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với xây dựng và chỉnh đốn Đảng để Đảng bộ xã luôn trong sạch, vững mạnh, sau Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ đã xây dựng và thông qua 13 quy chế hoạt động nhằm tạo tiền đề, cơ sở vững chắc cho mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Để giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo và tiếp tục lãnh đạo địa phương thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra, Đảng ủy xã đã tập trung củng cố, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt là chú trọng gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ", coi đó là giải pháp quan trọng để xây dựng Đảng bộ.

Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy, Đảng ủy xã đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy đảng trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII phù hợp với thực tế của địa phương. Việc học tập chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" được thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức đa dạng. Việc học tập và làm theo Bác từ những việc làm thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị đều được cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã, các thôn cụ thể hóa thành chương trình hành động, phong trào thi đua cụ thể gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức, địa phương mình và được thực hiện bằng các việc làm cụ thể, dễ học, dễ làm. Công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, văn bản liên quan đến việc học tập và làm theo Bác trên hệ thống truyền thanh xã; đồng thời đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ hàng tháng đã góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

Sau gần 2 năm triển khai, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng bộ và nhân dân xã Liên Hiệp đã đạt được một số kết quả nhất định; đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân nhân trên địa bàn xã. Việc thực hiện Chỉ thị 05 đang đi dần vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn, hiệu quả hơn. Từ việc lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, việc học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ xã từng bước trở thành phong trào sâu rộng, thu hút được sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Điển hình là mỗi cấp hội, đoàn thể từ xã đến thôn đều đã triển khai nhiều phong trào, mô hình thi đua gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như: Hội Liện hiệp Phụ nữ xã với 100% cán bộ, hội viên phụ nữ thực hành tiết kiệm theo gương Bác bằng cách sử dụng bóng đèn compact, xây hầm biogas trong chăn nuôi để tiết kiệm năng lượng; 7/7 chi hội thành lập quỹ tình thương, tiết kiệm được 91 triệu đồng cho 64 lượt chị khó khăn vay, 25 chị được vay vốn đã thoát nghèo. Cán bộ, hội viên phụ nữ còn là lực lượng chủ yếu tham gia đào, đắp bờ vùng, bờ thửa, làm đường giao thông nông thôn; xây dựng mô hình cánh đồng trồng 13ha bí và 7ha trồng ngô vụ đông…Hội Cựu chiến binh với mô hình tổ sản xuất, kinh doanh giỏi gồm 24 hội viên, giúp nhau về kỹ thuật, kinh nghiệm, giống, vốn, tiêu thụ sản phẩm, mỗi năm thu lãi hàng trăm triệu đồng/hộ, tiêu biểu như các ông: Lê Văn Doanh, Dương Văn Hà, Lương Văn Hán... Đoàn Thanh niên xã đẩy mạnh Cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”; các chi đoàn đã đảm nhận các công trình như nạo vét kênh mương nội đồng, phát quang, mở đường giao thông nông thôn, quét dọn vệ sinh môi trường, thu hút hàng ngàn lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của Hội nông dân; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” của Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức thành viên cũng phát triển mạnh mẽ…

Hiệu quả tích cực của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Liên Hiệp thời gian qua đó chính là việc nâng cao được ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với công việc và thái độ phục vụ nhân dân. Tại bộ phận một cửa, với khẩu hiệu hành động "Không để tồn đọng công việc”, đội ngũ cán bộ, công chức xã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giải quyết nhanh, gọn, đúng trình tự, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính cho người dân đến liên hệ công tác. Toàn xã không có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật; cũng không còn hiện tượng cán bộ đi làm muộn, về sớm.

Đặc biệt, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã, với phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới", đã thực sự trở thành phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng trong toàn xã. Hệ thống bờ vùng, bờ thửa, kênh mương, đường giao thông nội đồng, giao thông nông thôn, lưới điện, trạm bơm, cống đập, chợ, trường học, nhà văn hóa, khu thể thao, trạm y tế... được tập trung đầu tư xây dựng theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới cùng với việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng, lề đường, hành lang đường giao thông,… đã góp phần làm cho bộ mặt của xã, thôn ngày một khang trang, sạch, đẹp, cuộc sống của nhân dân ở Liên Hiệp có những chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của xã đạt 10,4%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 23,5 triệu đồng/năm. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh, chính trị, trật tự an toàn được giữ vững...

Với những kết quả đã đạt được, từ năm 2011 - 2016, Đảng bộ xã liên tục đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; chính quyền vững mạnh và vững mạnh xuất sắc. Năm 2016, xã vinh dự đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới và Bằng công nhận chuẩn văn hóa. Đây chính là tiền đề, động lực quan trọng để cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Liên Hiệp tiếp tục phấn đấu vươn lên, xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu mạnh.

Năm 2018, chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sẽ được Đảng bộ xã triển khai học tập nghiêm túc. Trong đó, lựa chọn những vấn đề còn hạn chế có liên quan đến phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết. Đặc biệt, chuyên đề năm 2018 sẽ tiếp tục được triển khai gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, với các phong trào thi đua sâu rộng của các đơn vị, các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội trên địa bàn xã, nhất là với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng./.

 
Ngô Kim Hoàn
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình

 

 

 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất