Đồng Tháp: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải thật sự thẩm thấu vào đời sống xã hội

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Văn Biết, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện Thường trực Huyện ủy Cao Lãnh, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và thành viên Tổ giúp việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cấp Tỉnh.

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đầu năm 2017 đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá” cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong Tỉnh. Phối hợp Sở Nội vụ đề xuất Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành Quy định các hình thức biểu dương khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch đưa tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” vào giảng dạy từ lớp 2 đến lớp 12 tại các trường học trong toàn Tỉnh. 

Căn cứ hướng dẫn của Tỉnh và điều kiện cụ thể của đơn vị, địa phương, các cấp uỷ đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII gắn với nhiệm vụ chính trị và tổ chức triển khai thực hiện đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân của đơn vị, địa phương. Từ đó, giúp cán bộ, đảng viên thường xuyên tự rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống gắn với thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, lấy đó làm cơ sở để đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên vào cuối năm. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của từng đơn vị, địa phương, góp phần làm cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, có chuyển biến tích cực trong ý thức và hành động, chú trọng việc làm theo gương Bác, đoàn kết nội bộ và tận tâm phục vụ nhân dân... Tuy nhiên, việc xây dựng kế hoạch làm theo ở một số địa phương còn chậm; lựa chọn nội dung đột phá còn chung chung. Việc sinh hoạt chuyên đề ở một số nơi còn lúng túng về cách tổ chức; trong sinh hoạt chỉ đọc nội dung, ít trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tế và đề ra biện pháp khắc phục.

Tại hội nghị, có 14 lượt ý kiến của đại biểu đồng tình với kết quả đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng thời, cung cấp và chia sẻ nhiều mô hình, cách làm hiệu quả của các đơn vị, địa phương trong năm 2017 như: “Sổ tay làm theo Bác” của huyện Cao Lãnh, “Bếp ăn khuyến học” của huyện Châu Thành, “Liên kết sản xuất trong nông dân ở Hội quán Thành Tâm” huyện Lai Vung, “Nâng bước em đến trường” của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Tỉnh, “Cảnh sát khu vực tuần tra khi chủ nhà đi vắng” của Đảng ủy Công an Tỉnh, “Xuống dân nghe góp ý” của Thành phố Sa Đéc, “Cửa hàng không đồng” và “Cà phê pháp luật” của huyện Thanh Bình... 

Song song đó, các đại biểu cũng đề nghị Tỉnh: sớm có hướng dẫn triển khai nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII đối với chuyên đề của năm 2018; hướng dẫn việc chi kinh phí hoạt động; nội dung xét thi đua khen thưởng; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy tại các trường của Tỉnh; thống nhất biểu mẫu viết thu hoạch và kế hoạch cá nhân trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII; tổ chức hội nghị nhân rộng các điển hình tiên tiến... Các ý kiến của đại biểu được thành viên Tổ giúp việc và đồng chí chủ trì Hội nghị giải đáp cụ thể, rõ ràng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Biết ghi nhận những mô hình hay, cách làm hiệu quả và ý kiến đề xuất, kiến nghị của các đơn vị, địa phương. Đồng thời, đề nghị thành viên Tổ giúp việc cấp Tỉnh, Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan tích cực tham mưu cấp ủy:

Thẳng thắn nhìn nhận và khắc phục những dấu hiệu có sự chuyển biến chậm trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấn chỉnh và hoàn thiện các mô hình theo hướng “nhân ái, nhân văn”. Triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự thẩm thấu vào đời sống xã hội, với mục đích “nhân cái đẹp, dẹp cái xấu”, từ đó, ngăn chặn và đẩy lùi có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá trong tổ chức và mỗi cán bộ, đảng viên. 

Tham mưu cấp ủy đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của năm 2017; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của năm 2018. Trong năm 2018, tổ chức hội nghị triển khai, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; theo dõi, báo cáo kết quả năm đầu tiên đưa tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” vào giảng dạy tại các trường trong Tỉnh; thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; tham mưu tổ chức đoàn cán bộ đi học tập kinh nghiệm những gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Minh Phú

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất