Đồng Tháp: tích cực hưởng ứng Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm chủ đề học tập và làm theo Bác

Với vai trò là cầu nối tổ chức phát động tham gia Giải thưởng cấp Trung ương giai đoạn 2016 – 2020 về sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề học tập và làm theo Bác, thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã bám sát nội dung hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Giải thưởng Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương để định hướng cấp ủy, các ngành phát huy những kết quả thực hiện trong giai đoạn trước đây, tiếp tục hưởng ứng tham gia Giải thưởng lần này, cụ thể là ban hành các kế hoạch, hướng dẫn, văn bản cụ thể hóa, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm kịp thời, sát tình hình thực tiễn. Theo đó, Hội Nhà báo tỉnh, Hội Liên hiệp Văn học, Nghệ thuật tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, phát động phổ biến đến cán bộ, hội viên, văn nghệ sĩ, phóng viên, biên tập viên và quần chúng nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia, chú trọng khâu dự toán kinh phí, cơ cấu giải thưởng cấp tỉnh. Đặc biệt, Hội Nhà báo tỉnh đã linh động xây dựng kế hoạch tổ chức phát động sáng tác tác phẩm theo chủ đề của Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn gắn với phát động Giải báo chí Đồng Tháp theo giai đoạn 2 năm/kỳ, cụ thể là từ năm 2016 - 2018, nhằm đảm bảo vừa tham gia Giải thưởng cấp Trung ương, vừa thực hiện tốt giải thưởng chuyên ngành cấp tỉnh.. 

Cùng với việc hướng dẫn các ngành liên quan phát động hưởng ứng tham gia Giải thưởng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ còn chủ động phối hợp đề xuất các cấp ủy đảng trong tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, quảng bá, dành thời lượng thích hợp đăng tải, phát sóng các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do các văn nghệ sĩ, nhà báo sáng tác, gửi tham dự. Qua đó, toàn tỉnh xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả như: đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, đảng bộ cơ sở; duy trì phát sóng chuyên mục học Bác mỗi ngày trên Đài truyền thanh cấp huyện; đăng tải các tác phẩm có giá trị trên báo, trên kênh phát thanh và truyền hình thông qua các chuyên trang, chuyên mục “Xây dựng Đảng”, “Học tập và làm theo Bác”, “Hương sen Đồng Tháp”..., gắn hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí chủ đề về Bác với phong trào thi đua yêu nước, công tác xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công tác chuẩn bị và tổ chức xét chọn tác phẩm, tác giả tham gia Giải thưởng được Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và các cấp Hội triển khai thực hiện nghiêm túc. Ngay khi nhận được các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các Hội chuyên ngành Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ kịp thời hướng dẫn các cơ quan chuyên môn, trực tiếp là các chuyên ngành Báo chí, Nhiếp ảnh, Mỹ thuật, Sân khấu và Điện ảnh - Truyền hình thành lập ban sơ khảo chấm, lựa chọn và đề xuất tác phẩm có chất lượng để xét công nhận và chọn gửi tham dự giải cấp Trung ương; đồng thời quan tâm theo dõi kết quả báo cáo, thẩm định hình thức và nội dung các tác phẩm. 

 Tính đến cuối tháng 11/2017, Đồng Tháp có 56 tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí được xét chọn tham gia Giải thưởng cấp Trung ương. Trong đó, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Tỉnh có 28 tác phẩm tiêu biểu gồm: Văn học (11 tác phẩm với các thể loại thơ, truyện ngắn, ký và hồi ký); Âm nhạc (05 tác phẩm); Sân khấu (04 tác phẩm); Mỹ thuật (03 tác phẩm); Nhiếp ảnh (05 tác phẩm). Hội Nhà báo tỉnh có 28 tác phẩm của 24 tác giả và nhóm tác giả, gồm 11 tác phẩm báo in, 04 ký báo in, 05 phóng sự truyền hình, 06 phóng sự phát thanh, 01 phim tài liệu, 01 câu chuyện truyền thanh. Hầu hết các tác phẩm được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng đảm bảo bản quyền, nhân thân tác giả. Hiệu quả tích cực từ công tác phát động đã thu hút đông đảo văn nghệ sĩ, cán bộ, công chức, viên chức học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tham gia; các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí cho hoạt động sáng tác, quảng bá, tổ chức phát động, chấm và trao giải thưởng cấp tỉnh, đảm bảo tổ chức hai đợt trao giải cấp tỉnh vào năm 2018 và năm 2020. Nội dung và đề tài khai thác sáng tác khá phong phú, đa dạng. Hầu hết các tác phẩm dự thi bám sát được chủ đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phản ánh trung thực diễn biến, sự kiện của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương người thật việc thật, điển hình tiên tiến trong thời kỳ mới, góp phần giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, tạo sức lan toả sâu rộng trong toàn xã hội, cổ vũ, động viên quần chúng nhân dân tích cực tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để đảm bảo có thêm nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí đạt chất lượng tham gia Giải thưởng đợt II (2018 - 2020), Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đánh giá lại hiệu quả thực hiện, đồng thời đề nghị các cấp ủy, cơ quan cấp Hội quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng, phát động đội ngũ văn nghệ sỹ, nhà báo và những người có khả năng sáng tác tích cực tham gia theo từng lĩnh vực chuyên ngành trong thời gian tới. Trong đó, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh phổ biến, quán triệt trong cán bộ, hội viên, văn nghệ sĩ, nhà báo nội dung chuyên đề về Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII theo từng năm; thường xuyên nghiên cứu, học tập những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, phù hợp với từng loại hình sinh hoạt của cán bộ, hội viên, văn nghệ sĩ, nhà báo, góp phần làm cho những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tư tưởng, đạo đức, phong cách sáng tác của các văn nghệ sĩ, nhà báo. Quan tâm đầu tư, tạo động lực để các văn nghệ sỹ, nhà báo và công chúng sáng tác những tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao. Chú trọng những tác phẩm viết về những tấm gương người thật, việc thật của quê hương Đồng Tháp, gắn kết việc triển khai thực hiện các đề án, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh; chủ động phối hợp các ngành hữu quan xây dựng kế hoạch phổ biến, quảng bá các tác tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí về chủ đề trên, nhất là những tác phẩm đạt giải thưởng của Trung ương và của tỉnh.

Anh Thụy
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất