Gắn học tập và làm theo gương Bác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị

Giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương đã truyền đạt một số nội dung cơ bản về cuộc đời và sự nghiệp suốt đời hy sinh phấn đấu cho lý tưởng cộng sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Rạnh, Bí thư Tỉnh ủy Long An nhấn mạnh, việc quán triệt trong đội ngũ cán bộ chủ chốt những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để từ đó liên hệ với địa phương, đơn vị, với bản thân xây dựng kế hoạch làm theo. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của nhân dân, của báo chí, dư luận xã hội trong việc phát hiện, biểu dương nhân rộng các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác cũng như trong việc phát hiện, đấu tranh với những hành vi tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, tha hóa quyền lực, lợi dụng uy tín cấp ủy, tổ chức Đảng để thực hiện ý đồ cá nhân. Cùng với đó, hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cần tiếp tục được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng./. 

Trần Hữu Hiếu/TTXVN 


Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất