Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị là thước đo quan trọng nhất trong học và làm theo Bác

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị và đồng chí Trần Viết Lưu, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp chủ trì Hội nghị.

Ngày càng có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, cho biết, về kết quả thực hiện Chỉ thị 05, nhiều địa phương, đơn vị thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 gắng với việc tăng cường trao đổi, đối thoại với nhân dân của người đứng đầu và lựa chọn giải quyết dứt điểm những vụ việc bức xúc, nổi cộm trên địa bàn. Kết quả chống tham nhũng, tiêu cực và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của từng tập thể, cơ quan, đơn vị, địa phương trong cả nước đã mang lại không khí đoàn kết trong nội bộ, đồng thuận trong nhân dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác đã tạo được những chuyển biến khá rõ nét về kỷ cương, hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức,  từ đó nâng cao niềm tin của nhân dân đối với chính quyền.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đổi mới lề lối, tác phong làm việc, tập trung giải quyết công việc theo hướng khẩn trương, kịp thời, sâu sát cơ sở, dám làm, dám chịu trách nhiệm, được nhân dân hoan nghênh. Chú trọng kiểm tra đột xuất việc thực thi chế độ làm việc của các cơ quan, đơn vị cấp dưới.

Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Miinh vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng, sinh hoạt định kỳ cơ quan, đơn vị được các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị chú trọng, đi vào thực chất hơn. Ngoài tài liệu chuyên đề hằng năm của Ban Tuyên giáo Trung ương, các tỉnh, thành ủy đã lựa chọn những mẩu chuyện và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những tác phẩm của các đồng chí cách mạng tiền bối có nội dung phù hợp với đặc thù của mình để đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ. Ở Lào Cai, 95,58% số chi bộ duy trì nền nếp đưa nội dung Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào sinh hoạt. 

Công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng. Đảng bộ Quân đội đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về Chỉ thị 05 với những cách làm sáng tạo; mở chuyên trang, chuyên mục “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”, sưu tầm, viết lời bình 366 câu nói, lời dậy, bài viết của Bác, ứng với từng ngày trong năm để tuyên truyền hằng ngày trên các phương tiện truyền thông, các trang mạng xã hội, các thiết chế văn hóa và nhân dân trên địa bàn đóng quân, ngư dân trên các vùng biển, đảo. Tổ chức Hội nghị tuyên truyền về học tập, làm theo phong cách Hồ Chí Minh… được dư luận xã hội, cán bộ, chiến sỹ toàn quân đánh giá cao. 

Năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên đã phối hợp với Hội văn học, nghệ thuật tỉnh, bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức Giải thưởng sáng tác – triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh với chủ đề “Đảng, Bác Hồ với Thái Nguyên”; thu hút đông đảo các văn nghệ sỹ tham gia. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức  hoạt động giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020. Lễ tổng kết, trao giải thưởng đợt 1 (2016-2018) dự kiến tổ chức vào ngày 19-5-2018.

Việc triển khai giảng dạy, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ được các cấp ủy đảng luôn được quan tâm, chú trọng. Nhiều sở giáo dục đã triển khai thực hiện dạy tích hợp Bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống” trong môn học giáo dục công dân, đạo đức, ngữ văn kết hợp với các hoạt động ngoại khóa.

Đặc biệt, việc học và làm theo Bác ngày càng có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được các địa phương, đơn vị tổng kết rút kinh nghiệm để nhân rộng. Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; ban hành Thông tư Quy định về quy tắc ứng xử của công an nhân dân. Nhiều địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, Hưng Yên tổ chức tọa đàm về đạo đức công vụ, về đổi mới lề lối, tác phong, công tác; xác định kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ là nội dung đột phá, xây dựng các mô hình “gần dân, sát dân và giúp dân”. 

Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 được Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát; đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc triển khai Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm.

Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng. Nhờ đó, đã nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến bước đầu về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Trong kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh của năm 2017, có phần đóng góp tích cực của việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

 
 Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tinh ủy Ninh Bình
phát biểu ý kiến tại Hội nghị


Đổi mới công tác tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 05

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phát biểu ý kiến nhằm khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong việc thực hiện Chỉ thị 05, như: còn không ít cán bộ, đảng viên chưa nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu của Chỉ thị 05; công tác kiểm tra, đánh giá việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong của cán bộ, đảng viên còn chưa thường xuyên, nghiêm khắc trong phê bình, xử lý kỷ luật những địa phương, đơn vị triển khai hình thức, sao chép kế hoạch của cấp trên, xây dựng kế hoạch “lấy lệ”….

Trong thời gian tới, các đại biểu cũng thống nhất, để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 một cách có hiệu quả, thiết thực, cần phải tăng cường công tác tuyên truyền về Chỉ thị 05 với việc đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền sao cho hấp dẫn, phong phú.

Tiếp tục chú trọng việc làm theo của cá nhân và tập thể.  Trong đó, gắn chặt yêu cầu và nội dung học và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của các tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thước đo quan trọng nhất về việc học và làm theo Bác vẫn là kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị và việc góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cần quan tâm xây dựng đạo đức công vụ, trách nhiệm  nêu gương, gương mẫu của người đứng đầu, của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, của cán bộ, công chức và đảng viên.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa đã nhấn mạnh, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị của các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Bắc và các đảng ủy trực thuộc Trung ương đã khắc phục được bệnh hình thức; dần trở thành thường xuyên, thành thói quen, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhiều người dân, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng cấp, từng địa phương, đơn vị. 

Đối với nhiều cấp ủy, học và làm theo Bác được coi trọng, xem như vừa là mục tiêu, đồng thời là nhiệm vụ, là giải pháp quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Vai trò, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu được phát huy trong học tập và làm theo Bác.

Ban tổ chức Hội nghị sẽ tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, đề xuất để hoàn thiện, bổ sung vào báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thu Hằng

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất