Lào Cai : Thực tiễn và những vấn đề đang đặt ra trong thực hiện Chỉ thị 05

Quyết liệt trong chỉ đạo, lựa chọn nội dung trọng tâm để triển khai thực hiện bảo đảm thiết thực, hiệu quả

Bám sát hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy Lào Cai đã chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các kế hoạch, hướng dẫn, chuyên đề toàn khóa và năm 2017 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bảo đảm kịp thời, phù hợp với yêu cầu và đặc thù của từng đảng bộ, cơ quan, đơn vị. Toàn tỉnh đã tổ chức được cho trên 7.500 lượt cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp học tập, quán triệt chỉ thị, quy định của Trung ương và của tỉnh, tiêu biểu như thành phố Lào Cai, Công an tỉnh và các huyện Bát Xát, Văn Bàn, Bảo Yên,… Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo tổ chức 2 lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2016 cho gần 1.200 cán bộ quản lý ngành giáo dục đào tạo của tỉnh. Sau hội nghị cán bộ chủ chốt tổ chức ở cấp huyện, 100% các chi, đảng bộ cơ sở đều tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các nội dung về học tập và làm theo Bác (tỷ lệ đảng viên tham gia đạt 94,5%). 

Các cơ quan hành chính nhà nước đã từng bước cụ thể hóa các yêu cầu trong Chỉ thị số 27-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ vào chương trình, kế hoạch của ngành, lĩnh vực mình gắn với xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân, thực hành đạo đức công vụ, cải cách hành chính gắn với đề án vị trí việc làm, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Hoạt động kiểm tra, giám sát việc chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện các yêu cầu học tập và làm theo Bác được Lào Cai quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Công tác tuyên truyền về học tập và làm theo Bác được các địa phương, đơn vị triển khai đồng bộ thông qua nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả như hội nghị báo cáo viên, bản tin của huyện, hội nghị tuyên vận cơ sở hằng tháng, sinh hoạt đảng, sinh hoạt chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm, các hình thức tuyên truyền cổ động, trực quan, qua hệ thống phát thanh, truyền thanh, truyền hình, các đội chiếu bóng lưu động...  

Cấp ủy các cấp của tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nghiêm túc quy định nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với kế hoạch làm theo Bác đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên theo 7 nội dung trong Quy định số 08-QĐ/TU của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 05-CT/TW. Theo báo cáo của các đảng bộ, riêng 6 tháng đầu năm 2017 toàn tỉnh đã có 41.200 bản đăng ký thực hiện nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với kế hoạch làm theo Bác (trong đó, cán bộ chủ chốt các cấp là trên 14.000 người), tiêu biểu như các đảng bộ huyện Văn Bàn, huyện Bảo Yên, huyện Bảo Thắng… Coi trọng và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá gắn với bình xét, ghi danh các điển hình tiên tiến, mô hình hay trong học tập và làm theo Bác. Tính đến hết tháng 7 năm 2017, toàn tỉnh đã kiểm tra được 155 tổ chức đảng, giám sát đối với 215 tổ chức đảng, kiểm tra 77 đảng viên là người đứng đầu trong học tập và làm theo Bác. Riêng năm 2016, Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo Quy định 55-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương đối với một số thủ trưởng ngành, địa phương qua đó đánh giá một cách khách quan những kết quả đạt được, phân tích, làm rõ những hạn chế cũng như giải pháp khắc phục trong giai đoạn tiếp theo. Kết quả kiểm tra cho thấy các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã bổ sung và ban hành chuẩn mực đạo đức, đồng thời khái quát thành khẩu hiệu ngắn gọn, thiết thực để tổ chức thực hiện. Thống kê sơ bộ, đến hết tháng 8 năm 2017, toàn tỉnh đã ban hành được gần 400 bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị, tiêu biểu như: “Theo lời Đảng, Bác; tích cực xông pha, làm sạch trong nhà; đẹp ra ngõ xóm” của Đoàn thanh niên xã Phìn Ngan huyện Bát Xát, “Sáng về y đức, sâu về y lý, giỏi về y thuật” của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, ‘‘Đi làm đúng giờ - Không cờ không bạc - Tự giác đi đầu - Gương mẫu trước dân’’ của bộ xã Long Khánh, huyện Bảo Yên, “Nhanh chóng, êm dịu, dễ chịu, hết đau” của Khoa Y học cổ truyền Bệnh viên đa khoa huyện Bắc Hà… 

Trong thực tế tiếp tục xuất hiện nhiều cách làm sinh động, sáng tạo, hiệu quả và các mô hình, điển hình tiên tiến trong vận dụng, học tập và làm theo Bác, có sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng. Tiêu biểu như mô hình chào cờ định kỳ sáng thứ hai đầu tuần của cán bộ, công chức, viên chức Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng, trong đó nội dung trọng tâm là đánh giá kết quả làm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nêu gương, biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; gương người cán bộ cơ sở Giàng A Phà, Trưởng thôn Bản Kha, xã Sín Chéng (huyện Si Ma Cai) 10 năm làm Trưởng thôn, rồi làm Tổ trưởng tuyên vận luôn tâm đắc học ở Bác phong cách làm việc luôn sâu sát, gần gũi, gắn bó với nhân dân, với quan niệm được nhân dân ủng hộ thì không có việc gì khó. Anh được nhân dân tin yêu với nhiều đóng góp trong việc vận động bà con làm chuồng trâu kiên cố, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng thôn văn hóa tiêu biểu… đây được coi như những bông hoa đẹp trong vườn hoa trong học tập và làm theo gương Bác tại tỉnh Lào Cai.

Việc biểu dương, nhân rộng các điển hình được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp của tỉnh thực hiện khá đa dạng, tiêu biểu là hình thức ghi danh, biểu dương, tôn vinh gương người tốt, việc tốt qua sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể; biểu dương trên các phương tiện thông tin đại chúng. Theo báo cáo của các huyện ủy, thành ủy, sau 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Quy định 08-QĐ/TU, toàn tỉnh đã có 383 tập thể, 814 cá nhân được biểu dương, tôn vinh. Trên cơ sở việc bình xét, đánh giá, các cơ quan, đơn vị lựa chọn những cá nhân, tập thể tiêu biểu để ghi danh vào “Sổ ghi danh” của cơ quan, đơn vị và làm cơ sở đề xuất cấp ủy công nhân là tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

Nhận thức đúng khó khăn từ đó xác định nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để thực hiện trong giai đoạn tiếp theo


Bên cạnh sự nỗ lực và những kết quả nổi bật đã đạt được sau gần 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW khóa XII, tỉnh Lào Cai cũng nhìn nhận thẳng thắn những khó khăn, hạn chế còn tồn tại để từ đó xác định đúng, trúng nhiệm vụ, giải pháp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong những năm tiếp theo. 

Một số khó khăn, hạn chế nổi bật được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá sau sơ kết đó là: Việc xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số đơn vị còn chung chung, dập khuôn theo kế hoạch của cấp trên, có biểu hiện hình thức, thiếu cụ thể, thiết thực; chưa đảm bảo theo tiến độ quy định. Vẫn còn một bộ phận cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong đó có một số ít cán bộ chủ chốt chưa nhận thức sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa, nội dung, yêu cầu của Chỉ thị 05-CT/TW, do đó trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện còn lúng túng, thiếu quyết liệt; cá biệt có một số địa phương, cơ quan, ban, ngành coi đây là công việc của tổ chức đảng, do đó kết quả thực hiện còn thiếu tính thuyết phục, chưa rõ nét. Tính tự giác, gương mẫu trong học tập của nhiều cán bộ, đảng viên chưa được phát huy, việc “học tập” và “làm theo” chưa thực sự gắn kết, chưa tạo thành nền nếp được duy trì thường xuyên và có sức lan tỏa rộng rãi trong tổ chức, cơ quan, cộng đồng. Nội dung đánh giá kết quả học tập và làm theo Bác trong sinh hoạt chi bộ chưa được thực hiện thường xuyên, chất lượng, hiệu quả còn hạn chế. Việc phát hiện, bồi dưỡng, đánh giá, công nhận và nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân tố mới chưa được coi trọng, chưa thường xuyên, liên tục. Vấn đề chấm điểm nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tiêu chí đề ra còn mang yếu tố cảm tính, chưa có đủ căn cứ khoa học và thực tiễn để đánh giá, phân xếp loại.

Nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế còn tồn tại, phát huy kết quả đã đạt được, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy Lào Cai đã xác định những nhiệm vụ và giải pháp trong chỉ đạo, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới, trọng tâm đó là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục tổ chức, triển khai, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết số 04 – NQ/TW khóa XII gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị năm 2017 và các năm tiếp theo. Tổ chức học tập đầy đủ, nghiêm túc chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Làm tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các cấp nêu cao tinh thần tích cực, chủ động trong đăng ký nêu gương, xây dựng và thực hiện thường xuyên kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy cơ sở thực hiện nghiêm túc, chất lượng việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể. Thường xuyên xây dựng, phát hiện các mô hình mới, cách làm hay, điển hình tiến tiến, kịp thời biểu dương, ghi danh tập thể, cá nhân tiêu biểu; uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, bệnh hình thức, làm qua loa chiếu lệ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tập thể, cá nhân tham gia cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 – 2020. Thực hiện nghiêm túc, thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên gắn với kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Phát huy những kết quả đã đạt được, cùng với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị các cấp, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tại Lào Cai hứa hẹn sẽ khắc phục được những khó khăn, hạn chế, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020./.

Phùng Nam Trung 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất