Trực tuyến 125 điểm cầu chuyên đề học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018


Hội nghị đã được nghe PGS.TS Ngô Văn Thạo, Thư ký khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày, đánh giá và làm sâu sắc những nội dung cốt lõi và những việc cần làm ngay ở các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng Huỳnh Văn Sum yêu cầu các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh cần tăng cường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và đặc biệt là chuyên đề năm 2018 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng thời tổ chức sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Bên cạnh đó, tất cả cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải có kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo cương vị công tác của mình, kiên quyết đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tự phê bình và phê bình, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Ngoài ra, cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về “người tốt”, “việc tốt”, các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chi bộ, cơ quan; gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện chặt chẽ Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, của cán bộ, đảng viên”, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Được biết, việc tổ chức triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng bằng hình thức trực tuyến đã được Tỉnh ủy Sóc Trăng thực hiện khá thường xuyên trong thời gian qua, bước đầu cho thấy tính hiệu quả, thiết thực và là mô hình cho một số tỉnh trong khu vực ĐBSCL tham khảo học hỏi.

Nài Não

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất