Tuyên Quang: Ngày càng có thêm nhiều tác phẩm xuất sắc về chủ đề học và làm theo Bác
 
Trong cách mạng tháng 8/1945 và trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở, làm việc thời gian gần 6 năm và tại trên 20 địa điểm khác nhau tại Tuyên Quang. Những năm tháng sống và làm việc ở Tuyên Quang, Người có hàng trăm bài viết, bài phát biểu, lời dạy, những câu chuyện kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh để giáo dục và rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; nhân dân các dân tộc Tuyên Quang; ở thời kỳ nào, giai đoạn cách mạng nào đồng bào Tuyên Quang luôn một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ,  luôn giữ được truyền thống đoàn kết cách mạng, vượt qua khó khăn thử thách,... Những sự kiện, điều kiện đó là  những những lợi thế để giới văn nghệ sĩ, nhà báo đi sâu khai thác để sáng tác những tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí có giá trị, giúp cho công chúng hiểu đầy đủ, sâu sắc hơn về việc học tập và làm theo Bác, từ đó có chuyển biến tích cực trong nhận thức, tình cảm và hành động; hình thành phong trào tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 

  
Kể từ khi phát động cuộc vận động sáng tác quảng bá về chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ năm 2009 đến nay, đã có hàng  nghìn tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí của giới văn nghệ sĩ, nhà báo, những người làm công tác văn hóa, văn ghệ của tỉnh tham gia với sự  tâm huyết, tài năng và đầy trách nhiệm. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao Giải thưởng cho  trên 300 tác phẩm, nhóm tác phẩm, công trình, tập thể xuất sắc. Đặc biệt tỉnh đã vinh dự có 3 tác phẩm văn học, nghệ thuật được Ban Tuyên giáo Trung ương trao Giải A và Giải C, 02 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quảng bá. 

 Phát huy thành tích đạt được trong những năm qua, từ năm 2016- 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì tiếp tục đồng hành cùng với các cơ quan báo chí, các Hội chuyên ngành về văn học, nghệ thuật, báo chí, các cơ quan văn hóa văn nghệ của tỉnh luôn quan tâm, động viên, khuyến khích văn nghệ sĩ, nhà báo những người làm công tác văn hóa, văn nghệ có những tác phẩm mới tham gia hưởng ứng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện; sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động và có các văn bản bổ sung, kiện toàn Ban Tổ chức giải thưởng sáng tác, quảng bá của tỉnh, đồng thời chỉ đạo các cơ quan báo chí, văn hóa, văn nghệ tích cực tuyên tuyền về hoạt động sáng tác, quảng bá trong giao ban báo chí hằng tháng và báo cáo văn hóa, văn nghệ hằng quý; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên định hướng, đôn đốc các cơ quan báo chí, Hội Văn học- Nghệ thuật tỉnh đẩy mạnh việc tổ chức cho đội ngũ phóng viên, văn nghệ sĩ tích cực hưởng ứng sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'' giai đoạn 2017-2020.

 Tính từ tháng 6/2015 đến tháng 3/2018, toàn tỉnh đã có gần 300 tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí của trên 600 lượt tác giả là văn nghệ sĩ, nhà báo tham gia ở thể loại báo chí, văn học, nghệ thuật, trong đó: Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tân Trào có trên 250 tác phẩm của trên 500 lượt tác giả tham gia, trong đó có 19 tác phẩm của tác giả, nhóm tác giả được chọn chấm vòng sơ khảo; Hội Văn học- Nghệ thuật tỉnh có trên 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật các tác giả là hội viên, công tác viên của Hội tham gia; các tác phẩm được đăng tải trên tờ Báo Tân Trào và Báo Tân Trào điện tử ; có trên 2 nghìn buổi tuyên truyền, quảng bá, triển lãm, chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có 693 lượt tuyên truyền, quảng bá tác phẩm được đăng tải với các thứ tiếng Kinh, Tày, Dao, Cao Lan, Mông trên sóng phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử tổng hợp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; xây dựng 15 chương trình văn nghệ truyền hình về chủ đề 'Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; chọn lựa những tác phẩm có chất lượng để biên dịch phát thanh trên sóng bằng tiếng dân tộc Tày, Dao, Cao Lan.

Ngành văn hóa tổ chức 6 cuộc triển lãm ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, thu hút trên 50.000 lượt người xem; biểu diễn 227 buổi nghệ thuật chuyên nghiệp phục vụ trên 226.000 lượt người xem; tổ chức 415 buổi biểu diễn nghệ thuật quần chúng, chủ đề ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, quê hương, đất nước; tổ chức 112 chương trình thông tin với 1.550 buổi tuyên về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" phục vụ nhân dân tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng của tỉnh hằng năm đã thực hiện công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị được hơn 4.000 buổi trước giờ chiếu ở 800/2.092 thôn, bản trong toàn tỉnh; 100% thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiếu số đã được nghe tuyên truyền và xem phim. Trong giai đoạn 2015-2017 Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh đã tổ chức chiếu phim "Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Công"; “Hồ Chí Minh chân dung một con người"; “Ký sự hành trình theo chân Bác"; "Đảo xa nhớ Bác"; "Hà Nội mùa đông năm 1946" được 3.264/3.200 buổi, phục vụ 870.000 lượt người xem (trong đó 223 buổi phục vụ điểm có đồng bào Mông cư trú trên địa bàn tỉnh với trên 50.000 lượt người xem).    

Ban Quản lý Khu di tích lịch sử, văn hóa và sinh thái Tân Trào đã tổ chức được trên 800 buổi tuyên truyền giới thiệu các điếm di tích lịch sử về về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Tuyên Quang; đón tiếp 11.452 đoàn khách tham quan, hướng dẫn thuyết minh cho 1.500.000 lượt khách tham quan tại Nhà trưng bày Khu du lịch lịch sử, văn hóa và sinh thái Tân Trào; tổ chức 11 bộ ảnh với trên 1.000 hình ảnh, giới thiệu 700 buổi tại Bảo tàng Tân Trào trong cuộc triển lãm về chủ đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tuyên Quang" và "Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào", trong đó có 183 ảnh tư liệu sống động về những năm tháng Bác Hồ sống và làm việc ở Tuyên Quang, phục vụ hàng chục nghìn lượt khách tham quan.

 Có thể nói, có được những kết quả nêu trên là nhờ có sự quan tâm của cấp ủy tỉnh, sự đôn đốc, sát sao của cơ quan chủ trì và đặc biệt là sự vào cuộc của các cơ quan báo chí, văn hóa, văn nghệ đã quan tâm, động viên khuyến khích các nhà báo, văn nghệ sĩ, những người làm công tác văn hóa, văn nghệ tích cực tham gia hưởng ứng. Chất lượng các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí tham gia lần này cũng được nâng lên rõ rệt, các tác phẩm đã đi sâu khắc họa một cách sống động hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những ngày Bác sống và làm việc đầy gian khổ để lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng tám và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; những câu chuyện, những kỷ niệm về Bác, tình cảm của Bác dành cho nhân dân các dân tộc Tuyên Quang. Nhiều tác phẩm báo chí đã có sự phát hiện, tìm tòi cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả của địa phương, đơn vị, cá nhân trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; các gương tập thể, cá nhân trong học và làm theo Bác, chủ yếu ở cơ sở. Công tác tuyên tuyền, quảng bá về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cơ quan, đơn vị hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả, đã góp phần cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Tổ chức Giải thưởng của tỉnh đã xét, chọn được 36 tác phẩm, nhóm tác phẩm, các tập thể có thành tích trong quảng bá để trao Giải thưởng của tỉnh tại Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức ngày 17/5/2018. Đồng thời Ban Tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá của tỉnh đã xét, chọn được 4 tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc và một tập thể có thành tích trong tuyên truyền, quảng bá gửi tham dự giải thưởng của Trung ương. Kết quả, tập thể Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng của tỉnh được Ban Tuyên giáo Trung ương trao Giải tập thể xuất sắc trong hoạt động quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 2 tác giả: Cao Xuân Thái, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh với Chùm thơ: “Trong nắng thu đầy”; “Ngọn lửa Bác nhen”; “Sớm trăng nguồn Phó đáy”; “Hoa tím Nà Nưa” và tác giả Phù Ninh, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh với Tiểu thuyết tư liệu “Về Tân Trào” được Ban Tuyên giáo Trung ương trao Giải C.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh của tỉnh vẫn còn những thiếu sót, hạn chế, đó là: Số lượng tác giả, nhóm tác giả tham gia sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí còn chưa nhiều, còn thiếu tác phẩm ở thể loại bút ký, ghi chép, sân khấu, nhiếp ảnh, kiến trúc, âm nhạc,... Sự gắn bó giữa sáng tác, sáng tạo với biểu diễn, quảng bá, đưa tác phẩm đến với công chúng còn chưa mạnh; việc giới thiệu, quảng bá tác phẩm hướng tới vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo còn hạn chế. Chưa  thu hút được đông đảo các tác giả không chuyên nghiệp tham gia sáng tác, quảng bá.

Để tiếp tục phát động hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí sáng tác, quảng bá về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Giai đoạn 2018-2020), trong thời gian tới, các cơ quan báo chí, các bản tin, đặc san, trang tin điện tử của tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các tác phẩm có chất lượng về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", nhất là các tác phẩm phản ánh những gương điển hình của cá nhân, tập thể trong học tập và làm theo Bác ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; tổ chức biên tập, xuất bản sách giới thiệu những tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí xuất sắc được Giải thưởng của Trung ương, của tỉnh (Giai đoạn 2009-2018) về đề tài ”Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để giới thiệu, quảng bá rộng rãi. Gắn kết tốt giữa khâu sáng tác và quảng bá, biểu diễn để những tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí có sức sống lâu bền và lan tỏa trong đời sống xã hội; tuyên truyền, giới thiệu tác phẩm có chất lượng bằng nhiều hình thức phong phú để chuyển tải đến với công chúng. Tổ chức cho văn nghệ sĩ, nhà báo đi thực tế, thâm nhập cơ sở để có thêm nguồn tư liệu sáng tác, quảng bá các tác phẩm có chất lượng về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 Tin tưởng rằng trong dịp trao Giải thưởng giai đoạn tới, Tuyên Quang sẽ có thêm tác giả, nhóm tác có tác phẩm, công trình về văn học, nghệ thuật và báo chí có giá trị được trao Giải thưởng của Trung ương và của tỉnh về sáng tác, quảng bá về chủ đề ”Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”, xứng đáng với vị thế, tiềm năng, thế mạnh của quê hương cách mạng.

Đặng Thị Quang - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất