• Ninh Bình: Lựa chọn và tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, cần thiết

  Ninh Bình: Lựa chọn và tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, cần thiết

  (TG)- Xác định rõ “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hơn 2 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức triển khai thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ chính trị địa phương, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ.

 • Thành phố Lào Cai: thiết thực học tập và làm theo Bác

  Thành phố Lào Cai: thiết thực học tập và làm theo Bác

  (TG)-Việc học tập và làm theo Bác đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Lào Cai, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

 • Gắn học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng

  Gắn học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng

  (TG)- Đảng ủy Quân sự Thành phố đã có chuyển biến mạnh mẽ, nhiều cách làm mới trong học và làm theo Bác gắn với công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Trong triển khai, đã tổ chức nhiều nội dung, hình thức phù hợp, hiệu quả, nhằm tăng cường lực lượng, phương tiện và phương pháp hoạt động tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động, những thông tin xấu độc trên mạng internet.

 • Học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ trọng tâm

  Học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ trọng tâm

  (TG)- Năm 2018, các cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể trong toàn Đảng bộ cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc (Công ty) đã nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05); đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên của Công ty. 

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh giản, kiện toàn bộ máy gắn với sửa đổi phong cách, lề lối làm việc của cán bộ

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh giản, kiện toàn bộ máy gắn với sửa đổi phong cách, lề lối làm việc của cán bộ

  Là người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một kho tàng lý luận phong phú về xây dựng Đảng. Trong đó những tư tưởng của Người về tinh giản, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với sửa đổi phong cách, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ có ý nghĩa rất thiết thực, nhất là khi chúng ta đang thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 6 và 7 (khóa XII) hiện nay.

 • Bắc Giang nhân rộng điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Bắc Giang nhân rộng điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Năm 2019, năm  cả nước kỷ niệm 50 năm  thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ tỉnh  Bắc Giang tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung vào chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”. Đó là một trong những nhiệm vụ trọng của Đảng bộ tỉnh Bắc Giang- đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Bùi Văn Hải cho biết.

 • Thành phố Hồ Chí Minh: Gắn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với học và làm theo Bác

  Thành phố Hồ Chí Minh: Gắn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với học và làm theo Bác

  (TG)- Năm 2018, ngành Tuyên giáo Thành phố đã chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy thực hiện các giải pháp, đặc biệt là tập trung tham mưu giúp cấp ủy triển khai học tập quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác, tạo sự chuyển biến tích cực về  tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, sự nhất trí nội bộ và đồng thuận xã hội, góp phần phòng chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, các biểu hiện ‘‘tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 • Tây Ninh: Ban hành kế hoạch học tập chuyên đề năm 2019 trong cán bộ, đảng viên và nhân dân

  Tây Ninh: Ban hành kế hoạch học tập chuyên đề năm 2019 trong cán bộ, đảng viên và nhân dân

  (TG)- Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019, Tỉnh uỷ Tây Ninh ban hành Kế hoạch học tập chuyên đề  "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 • Đảng bộ tỉnh Hưng Yên: Học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh qua tác phẩm “Đạo đức cách mạng”

  Đảng bộ tỉnh Hưng Yên: Học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh qua tác phẩm “Đạo đức cách mạng”

  (TG)-Tiếp tục nêu cao tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó trọng tâm là Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy mọi nguồn lực và sức mạnh tổng hợp của toàn dân; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển nhanh kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh; tạo nền tảng để Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp giàu đẹp, văn minh.

 • Ninh Bình: Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm công tác

  Ninh Bình: Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm công tác

  (TG)- Học và làm theo Bác theo chủ đề năm 2018, các cơ quan, địa phương, đơn vị của tỉnh Ninh Bình đã cụ thể hóa, bám sát chức năng nhiệm vụ để triển khai thực hiện nghiêm túc theo tinh thần đề cao vai trò nêu gương và trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ, đảng viên đã tự rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghiêm túc tự phê bình và phê bình với tinh thần thẳng thắn, trung thực, cầu thị, xây dựng; nêu gương về ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân...

 • Hai bí thư chi bộ được nhân dân tin yêu

  Hai bí thư chi bộ được nhân dân tin yêu

  (TG)- Trong những năm qua, ông Lê Văn Thế là Bí thư chi bộ, Xóm trưởng xóm 12 xã Định Hóa, huyện Kim Sơn và bà Đỗ Thị Như Hoa, Bí thư chi bộ xóm Nhân Lý, xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư đã luôn nhiệt tình, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong việc xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt chương trình phát triển kinh tế ở địa phương và hoạt động xã hội trên địa bàn.

 • Ninh Bình: Học tập, quán triệt chuyên đề năm 2019 nghiêm túc, chất lượng

  Ninh Bình: Học tập, quán triệt chuyên đề năm 2019 nghiêm túc, chất lượng

  (TG)- Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhìn chung, các đơn vị đã tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm, tỷ lệ tham gia cao, cán bộ, đảng viên tập trung chú ý lắng nghe, chấp hành nghiêm kỷ luật và các quy định của Ban tổ chức hội nghị. Các cán bộ, đảng viên đều cho rằng được trực tiếp nghe, truyền đạt qua truyền hình giúp cập nhật nhanh và chính xác toàn bộ nội dung chuyên đề, từ đó nhận thức sâu sắc đây là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

 • Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân

  Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân

  (TG) - Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới; đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị giai đoạn hiện nay.

 • Người cộng sản kiên trung, bất khuất, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời

  Người cộng sản kiên trung, bất khuất, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời

  Hơn một thế kỷ sống và làm việc, 82 năm tuổi Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Trân (1917-2018), nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội đã dành trọn cuộc đời mình theo Đảng và Bác Hồ vĩ đại, cống hiến không biết mệt mỏi cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Cuộc đời hoạt động sôi nổi, đầy những dấu ấn tự hào của đồng chí Nguyễn Văn Trân đã truyền tỏa tấm gương về một người cộng sản kiên trung, bất khuất, đạo đức cách mạng sáng ngời, niềm tự hào của Thủ đô Hà Nội.

 • Việc gì lợi cho dân phải hết sức làm

  Việc gì lợi cho dân phải hết sức làm

  (TG)- Tư tưởng trọng dân, gần dân, thân dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, vì nhân dân quên mình, chăm lo đến lợi ích của dân là tư tưởng lớn, mang tính văn hóa, nhân văn, nhân đạo cao cả và tính cách mạng, tính nhân dân sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Liên kết website

Mới nhất