Lập khống hóa đơn để hợp thức hóa tiền đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng

Lập khống hóa đơn để hợp thức hóa tiền đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng

Sáng 16/11, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn nhóm bị cáo thuộc các công ty trung gian thanh toán, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền. Các công ty này hợp tác với Công ty CNC do Nguyễn Văn Dương là Chủ tịch Hội đồng quản trị vì mục đích hai bên cùng có lợi, qua đó đã nâng khống doanh số (thể hiện trong 49 tờ hóa đơn giá trị gia tăng) số tiền hơn...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Liên kết website

Mới nhất