Bắc Ninh sẵn sàng mọi điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX
Phiên họp trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra chiều 24/9. (Ảnh: TA)

Dự buổi họp báo có các đồng chí: Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Bắc Ninh.

Tham dự buổi họp báo còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các đồng chí lãnh đạo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, HĐND, UBND tỉnh cùng đại diện nhiều cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.

HƯỚNG TỚI XÂY DỰNG TỈNH BẮC NINH TRỞ THÀNH TỈNH CÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX có ý nghĩa hết sức quan trọnglà đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, là Đại hội “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển”. Đại hội đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua Đại hội, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh trên cơ sở mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nâng cao trách nhiệm, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết, ngăn chặn suy thoái đạo đức, tưtưởng, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: TA)

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: TA)

Đại hội diễn ra trong bối cảnh có những thuận lợi cơ bản: Đất nước đạt được nhiều thành tựu to lớn sau hơn 30 năm đổi mới, kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đối ngoại được tăng cường mở rộng; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt được nhiều kết quả quan trọng; vai trò, vị thế của nước ta trên trường quốc tế và lòng tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố, tăng lên. 

Đại hội đánh dấu mốc son quan trọng sau hơn 23 năm tái lập tỉnh, Bắc Ninh đã cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội thuộc nhóm các tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, diện mạo đô thị, nông thôn phát triển; môi trường được quan tâm bảo vệ; hệ thống chính trị được củng cố, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Đây là những tiền đề quan trọng để Bắc Ninh tiếp tục cùng cả nước đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hoá- hiện đại hoá, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được để xây dựng một Bắc Ninh ngày càng giàu mạnh, văn minh.

ĐẠI HỘI CỦA “ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ – KỶ CƯƠNG – SÁNG TẠO – PHÁT TRIỂN”

Tại buổi họp báo, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh thông tin tới các cơ quan thông tấn, báo chí một số công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo đó, Đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm, đúng quy trình… theo đúng hướng dẫn của Trung ương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ban hành Kế hoạch số 101-KH/TU ngày 30/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Kế hoạch đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để triển khai thực hiện. Quyết định thành lập các tiểu ban tham mưu, giúp việc đại hội; thành lập 5 tổ công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ trong việc chuẩn bị và tổ chức đại hội các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đồng chí Nguyễn  Chung trả lời các câu hỏi của phóng viên, báo chí Trung ương và địa phương. (Ảnh: TA)

Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trả lời các câu hỏi của phóng viên, báo chí Trung ương và địa phương. (Ảnh: TA)

Đại hội 315 đại biểu cho 58.143 đảng viên trong toàn Đảng bộ, trong đó, có 49 đại biểu đương nhiên là Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX và 266 đại biểu chính thức được bầu qua các đại hội của 11 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ. Đến nay, Bắc Ninh đã sẵn sàng mọi điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày mai, 24/9 đến ngày 26/9/2020 tại Trung tâm Văn hoá Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh.

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”,  chủ đề Đại hội lần thứ XX là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững, cơ bản trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ tập trung thực hiện tốt các nội dung sau: (1) Thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; (2) Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh Bắc Ninh vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (3) Thảo luận dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; (4) Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX, nhiệm kỳ 2020-2025; (5) Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh chọn 20 tổ chức cơ sở đảng đại hội điểm; 22 đảng bộ cơ sở thực hiện chủ trương đại hội thí điểm trực tiếp bầu bí thư cấp ủy tại đại hội, một số đảng bộ kết hợp chọn đơn vị đại hội điểm và đồng thời thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy trong số các đồng chí trúng cử ban chấp hành.

 Cấp ủy các cấp làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, đề cao trách nhiệm của cấp uỷ các cấp, tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên, tạo được không khí phấn khởi, dân chủ, đoàn kết trước, trong và sau đại hội; tổ chức hội nghị để nghe cơ sở báo cáo những khó khăn, vướng mắc, đồng thời quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí để đầu tư chỉnh trang, nâng cấp hội trường, cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ghi nhận những ý kiến đóng góp của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương thời gian qua, đồng chí Nguyễn Quốc Chung và các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã thông tin và làm rõ thêm một số vấn đề mà phóng viên các cơ quan báo chí quan tâm về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và mục tiêu hướng tới của Bắc Ninh trong thời gian tới. 

Tin, ảnh: Nhật Minh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất