Ban Bí thư kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Quy định của Trung ương tại tỉnh Đắk Lắk

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư kiểm tra, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk và một số tổ chức Đảng trong tỉnh nhằm đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm (nếu có), nguyên nhân, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với triển khai, tổ chức thực hiện Quy định số 101, Quy định số 55, Quy định số 8. Qua kiểm tra thực tế tại địa phương nhằm kiến nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định, chế độ, chính sách cho phù hợp với thực tiễn. Bên cạnh đó, rút ra kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với triển khai, tổ chức thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị và việc triển khai, quán triệt Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc các nội dung Nghị quyết, Quy định của Trung ương, báo cáo tự kiểm tra của Ban Thường vụ đã được chuẩn bị tương đối tốt, đầy đủ.
 
Nội dung triển khai có nhiều sáng tạo như Đắk Lắk đã khẩn trương ban hành nhiều văn bản để hướng dẫn, cụ thể hóa các quy định của Trung ương cũng như giải pháp để tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh gồm: Ban hành Quy định số 17 về trách nhiệm nêu gương (sau khi có Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương) quy định toàn diện, cụ thể hơn, trong đó có phần trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành; xây dựng Kế hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên; thực hiện sơ kết 2 năm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò của quần chúng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giám sát, xây dựng, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên...
 
Đồng chí Phan Đình Trạc cũng yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk bổ sung hoàn thiện báo cáo tự kiểm tra theo ý kiến của các đồng chí trong Đoàn công tác đã phát biểu, nhất là những số liệu, biểu mẫu, văn bản quy định triển khai thực hiện; bổ sung giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, trong đó có giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế khuyết điểm đã chỉ ra. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk cần đi sâu, làm rõ một số vấn đề cụ thể như: Cán bộ, đảng viên có đi đầu trong phòng, chống tham nhũng không, có cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm hay không, có sân sau, nể nang không...; rà soát việc xử lý những sai phạm, tiêu cực gây bức xúc trong nhân dân, khiếu nại tố cáo, kéo dài bất cập; thực hiện nghiêm cơ chế giám sát kiểm soát việc thực thi quyền lực; công tác giám sát sự tu dưỡng rèn luyện đối với cán bộ, đảng viên...
Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng kiến nghị Trung ương quan tâm chỉ đạo triển khai Thông báo số 38 - TB/TW, ngày 3/8/2017 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020; ban hành quy định về việc xin lỗi và phục hồi về quyền lợi của đảng viên khi bị kỷ luật oan, sai; quy định thu hồi, quản lý, sử dụng tài sản vi phạm qua công tác kiểm tra của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp. Trung ương cần bổ sung phần chế tài riêng khi thực hiện quy định để làm cơ sở cho các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt có hình thức xử lý đối với cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên thực hiện quy định không nghiêm túc hoặc vi phạm quy định.

Sau khi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, Đoàn Kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương sẽ làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Thành ủy Buôn Ma Thuột, Thị ủy Buôn Hồ về việc thực hiện cụ thể những nội dung của Nghị quyết, Quy định của Trung ương./.

Anh Dũng/TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Liên kết website

Mới nhất