Cán bộ chủ chốt Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố phía Bắc góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Đồng chí Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý vào Đại hội XIII của Đảng; Nguyễn Văn Thạo, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết, nhằm tập hợp trí tuệ của đoàn viên, người lao động cả nước góp ý vào văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 64 yêu cầu các cấp Công đoàn tổ chức quán triệt, giới thiệu sâu rộng nội dung các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực tham gia đóng góp ý kiến; tổng hợp, phản ánh đầy đủ, trung thực, chính xác, kịp thời các nguyện vọng tâm huyết, xác đáng của người lao động.

“Góp ý văn kiện Đại hội phải trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tiếng nói, vai trò của người lao động trong tham gia với Đảng về những vấn đề xây dựng, hoạch định đường lối, chủ trương phát triển đất nước trong giai đoạn mới” – Đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang cũng khẳng định, Hội nghị được tổ chức với mục tiêu nhận diện rõ những thời cơ, thách thức đặt ra đối với tổ chức công đoàn trong tình hình mới; tập hợp trí tuệ, tâm huyết của đội ngũ cán bộ công đoàn trong nghiên cứu, đề xuất, bổ sung vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương tổ chức thảo luận, góp ý vào những nhóm vấn đề cụ thể, quan trọng, liên quan trực tiếp đến xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn để nhận thức toàn diện, đóng góp thêm ý kiến đúc kết từ thực tiễn vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Để hoàn thành mục tiêu trên, đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ thảo luận làm sáng rõ, góp ý bổ sung 20 vấn đề đề cập trong dự thảo văn kiện liên quan đến chủ đề hội nghị.

Các đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, những kinh nghiệm đã đúc kết từ thực tiễn tại các ngành, đơn vị để thảo luận, góp ý các nội dung khác của dự thảo văn kiện được công bố, nhất là các vấn đề có liên quan trực tiếp đến xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn, đến phát huy vai trò, cải thiện đời sống, việc làm cho người lao động.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung góp ý dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng xoay quanh chủ đề “Đổi mới tổ chức và hoạt động, phát huy vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị Việt Nam”.

Đồng chí Nguyễn Đức Thuận, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình: Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho giai cấp công nhân

Thực tiễn hoạt động công đoàn cho thấy, giai cấp công nhân hiện nay đa số tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có lối sống giản dị, lành mạnh, có chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

Tuy nhiên, dưới thời kỳ bùng nổ thông tin như hiện nay, đặc biệt là sự phát triển của các trang mạng xã hội đã tác động đến tư tưởng của công nhân lao động, nhất là công nhân lao động trẻ. Từ đó, dễ dẫn đến những suy nghĩ, lối sống lệch lạc, nhận thức về chính trị, xã hội, trách nhiệm của công dân, về ý thức tổ chức, kỷ luật lao động còn hạn chế. Từ những hạn chế trong ý thức chính trị, tư tưởng, dễ dẫn đến bị kích động, lôi kéo.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị cho người lao động hiện tại vẫn còn tồn tại những hạn chế như: chưa đổi mới về hình thức; nội dung, phương pháp tuyên truyền giáo dục chưa phù hợp với điều kiện của công nhân… Do vậy, để xây dựng giai cấp công nhân có ý thức tổ chức kỷ luật, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhất thiết phải tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho giai cấp công nhân.

Đề nghị bổ sung thêm cụm từ “tuyên truyền”, cụ thể: “Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho giai cấp công nhân”. Vì công tác tuyên truyền, giáo dục là một trong những chức năng cơ bản của tổ chức công đoàn; tuyên truyền giúp định hướng thông tin, để người lao động hiểu, tiếp nhận các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước một cách đúng đắn, đầy đủ hơn. Thông qua các hình thức tuyên truyền như: tuyên truyền miệng, tuyên truyền qua mạng xã hội…, người lao động sẽ dễ dàng tiếp thu hơn. Từ đó, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho công nhân.

* Trước đó, vào ngày 23/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương khu vực miền Nam góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Sắp tới, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị các ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các nhà khoa học góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Bảo Châu

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất