Công đoàn Viên chức Việt Nam tôn vinh 98 cá nhân và 25 tập thể điển hình tiên tiến
Công đoàn Viên chức Việt Nam tôn vinh 98 cá nhân, 25 tập thể điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020.

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai nhiệm vụ, phát động thi đua giai đoàn 2021 - 2025 có sự tham dự của lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung uơng; đại diện lãnh đạo của 10 công đoàn ngành trong khối thi đua công đoàn ngành Trung ương; 25 tập thể và 98 cá nhân có thành tích tiêu biêu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020 đại diện cho hơn 83 vạn đoàn viên công đoàn của 63 công đoàn các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Bà Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam cho biết: “Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam đã cụ thể hóa phong trào thi đua yêu nước phù hợp với cán bộ, đoàn viên và nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, xây dựng kế hoạch phát động thi đua, chỉ đạo các khối thi đua và triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ công chức viên chức lao động”.

Công chức viên chức lao động cả nước đã tập trung vào các phong trào thi đua: "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả", "Tham mưu giỏi, phục vụ tốt", "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"... Các phong trào thi đua này gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo".....

Các phong trào thi đua và công tác khen thưởng các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam liên tục được duy trì và có bước chuyển biến tích cực; nội dung các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm trong từng năm của các cơ quan, đơn vị; các phương pháp, hình thức triển khai thực hiện ngày càng phong phú đa dạng, phù hợp với thực tiễn, công tác kiểm tra, sơ kết tổng kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động được chú trọng, công tác phát hiện, xây dựng bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt được quan tâm, công tác khen thưởng được đảm bảo khách quan, công bằng, dân chủ, đúng đối tượng, đúng thành tích.

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động thực tiễn của đội ngũ cán bộ công chức viên chức lao động về rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm; không ngừmg học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới sáng tạo trong các hoạt động, tham mưu, phục vụ, nghiên cứu.

Nhiều công đoàn cơ sở đã có cách làm năng động, sáng tạo để động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn chủ động thực hiện với những việc làm cụ thể, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Từ năm 2016 đến 2020 đã có 2.496 sáng kiến cải tiến, được công nhận có 3.914 để tài cấp cơ sở, 2.383 để tài cấp bộ ngành, 1.380 đề tài cấp nhà nước được nghiệm thu thực hiện áp dụng trong thực tế; hơn 100 đồng chí được tặng thưởng các giải thưởng khoa học công nghệ cấp Nhà nước cũng như các giải thưởng khoa học xã hội nhân văn, khoa học tự nhiên khác...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp 13 Bằng Lao động sáng tạo, 48 tập thể được Tổng Liên đoàn tặng Cờ thi đua, 365 tập thể và cá nhân được Tổng Liên đoàn tặng Bằng khen; 282 tập thể được Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Cờ thi đua, 4368 tập thể và cá nhân được Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Bằng khen, 78 cán bộ đoàn viên được Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng thưởng Gương mặt của năm.

Bên cạnh việc ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của cán bộ, công chức, viên chức, lao động và đoàn viên các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam giai doạn 2016-2020, hội nghị cũng đã phát động thi đua giai đoạn 2021 - 2025 trong các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam với 5 nội dung cơ bản./.

Theo baotintuc.vn

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất