Cử tri Bình Thuận bỏ phiến bầu trực tiếp 670 trưởng thôn, khu phố

Ghi nhận tại tổ bầu cử số 1, khu phố 1, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, ngay từ sớm cử tri đã đến rất đông dự các nghi thức khai mạc và tiến hành bỏ phiếu. Cử tri đều phấn khởi khi thực hiện quyền công dân, trực tiếp lựa chọn người xứng đáng, có uy tín trong cộng đồng dân cư để bỏ phiếu bầu. Tại đây, mọi công tác tổ chức bầu cử như: Niêm yết danh sách người ứng cử, danh sách cử tri, cơ sở vật chất, thùng phiếu, buồng bỏ phiếu kín… đều được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo quy định.

Bình Thuận hiện có 706 thôn, khu phố. Tuy nhiên nhiệm kỳ này, toàn tỉnh chỉ thành lập 670 tổ bầu cử để tiến hành bầu trực tiếp 670 trưởng thôn, khu phố tại 125 xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Có 36 thôn, khu phố còn lại sẽ kéo dài nhiệm kỳ của trưởng thôn, khu phố do các khu phố này dự kiến sẽ giải thể (hoặc sáp nhập) do chưa đủ điều kiện về quy mô dân số. Trước đó, để chuẩn bị nhân sự, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã tổ chức họp dân lấy ý kiến, lựa chọn, giới thiệu, lập danh sách người ứng cử theo đúng quy trình. Mỗi tổ bầu cử giới thiệu 2 ứng cử viên (riêng thôn Tiến Bình, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết có 3 ứng cử viên). Cử tri sẽ lựa chọn trực tiếp một người. 

Toàn tỉnh có 1.341 người ứng cử chức danh trưởng thôn, khu  phố ở 670 thôn, khu phố. Trong đó, nữ chiếm 14,9%, người dân tộc thiểu số chiếm 9,8%, có 675 đảng viên (chiếm tỷ lệ 50%)… Về trình độ đào tạo, 50 người có trình độ đại học, 33 người trình độ cao đẳng…

Thôn, khu phố là địa bàn quan trọng để phát huy dân chủ và các hình thức tự quản của cộng đồng, thực hiện dân chủ ở cơ sở, giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước… nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tạo sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Cuộc bầu cử góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc lựa chọn những người nhiệt tình, tâm huyết, có uy tín trong cộng đồng dân cư, đủ sức khỏe, khả năng sáng tạo, triển khai thực hiện tốt công tác vận động và quản lý xã hội ở thôn, khu phố.

Theo kế hoạch, trong sáng 7/7, Bình Thuận sẽ hoàn tất công tác bầu cử trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2019 – 2024.  Các phó trưởng thôn, khu phố sẽ do trưởng thôn, khu phố lựa chọn sau khi thống nhất với Bí thư Chi bộ và Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, khu phố.../.

Hồng Hiếu/TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất