Đại hội Đảng XII: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh


 

Đại hội lần thứ XII của Đảng họp từ ngày 20 đến 28/1/2016 tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác