Đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong lực lượng Công an nhân dân
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu khai mạc Hội thảo.

Ngày 29/6, Bộ Công an và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới”.

Hội thảo được tổ chức trực tuyến từ đầu cầu chính tại trụ sở Bộ Công an (Hà Nội) tới công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Hội thảo; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Tham dự Hội thảo tại Hội trường Bộ Công an có gần 300 đại biểu, gồm các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; Bộ Công an; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; các chuyên gia, nhà khoa học. Tại điểm cầu công an 63 tỉnh, thành phố trong cả nước có sự tham dự của hơn 2.500 đại biểu là ban giám đốc, lãnh đạo cấp phòng, đại diện các tổ chức đoàn thể của lực lượng Công an nhân dân.

XỨNG ĐÁNG LÀ LỰC LƯỢNG TIN CẬY, LÀ CHỖ DỰA VỮNG CHẮC CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, một trong những nguyên nhân quan trọng để Đảng và nhân dân ta làm nên những kỳ tích trong thế kỷ XX và những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong gần 35 năm đổi mới đất nước đó là do Đảng ta đã đào tạo, bồi dưỡng được một đội ngũ cán bộ, đảng viên trung kiên, thấm nhuần đạo đức cách mạng, được tôi luyện thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Công an nhân dân (CAND) do Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và trực tiếp lãnh đạo, rèn luyện. Đây là lực lượng, là bộ phận quan trọng trong bộ máy chuyên chính của Đảng, có nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ và bảo vệ nhân dân, bảo vệ thành quả cách mạng và giữ gìn trật tự trị an xã hội. Vì thế, việc giáo dục, rèn luyện tư cách đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sỹ CAND luôn được Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm. Hồ Chí Minh khẳng định rõ: “Công an của ta là Công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc”. “Lúc chiến tranh có việc, lúc hòa bình lại càng nhiều việc”. “Đó là những việc rất quan trọng, nặng nề và gian khổ và hiểm nguy nhưng rất tự hào và vinh quang, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên trong lực lượng CAND phải không ngừng học tập, rèn luyện để trở thành tấm gương sáng cho quần chúng noi theo”.

Ở bất cứ giai đoạn cách mạng nào, trong chiến tranh cũng như trong hòa bình, dựng xây đất nước, lực lượng CAND Việt Nam luôn một lòng, một dạ trung thành với Đảng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước.

“Nhiều cán bộ, chiến sĩ CAND đang ngày đêm phải đối diện với gian khổ, hiểm nguy nhưng vẫn tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình để đem lại sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Mỗi thành tích, chiến công, mỗi gương người tốt, việc tốt, mỗi sự cố gắng, tận tụy của cán bộ, chiến sĩ CAND đã góp phần vào sự trưởng thành, lớn mạnh không ngừng về mọi mặt của CAND, tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam, củng cố và bồi đắp niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân”, Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Các đồng chí chủ trì Hội thảo.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng và đất nước, đòi hỏi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, trong đó cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể trong ngành Công an từ Trung ương tới địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, phát huy kết quả, khắc phục kịp thời các hạn chế để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị.

Cấp ủy, tổ chức Đảng, đoàn thể của các đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên CAND cần không ngừng tu dưỡng, rèn luyện; thực hiện nghiêm 6 điều Bác Hồ dạy để giữ vững và phát huy cao độ truyền thống lực lượng CAND qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trung thành, xứng đáng là lực lượng tin cậy, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân, của cả hệ thống chính trị.

Hội thảo diễn ra trong không khí cả nước đang tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, có ý nghĩa thiết thực, góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn trong công tác đánh giá cá bộ, chuẩn bị nhân sự đại hội các cấp trong CAND nói riêng và toàn Đảng nói chung; là dịp tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và các anh hùng, liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu ngoan cường và hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh lâu dài, gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang của dân tộc, của Đảng.

Hội thảo cũng nhằm ôn lại truyền thống 75 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, chiến sĩ CAND, từ đó bồi đắp niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND...

PHÁT HUY TINH THẦN “THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT” PHỤC VỤ NHÂN DÂN

Hơn 121 bài viết, tham luận gửi đến Ban Tổ chức cùng các ý kiến phát biểu tại Hội thảo của các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND đã tập trung làm rõ 3 nội dung chính: 1) Nêu gương của cán bộ, đảng viên - phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam; 2) Cán bộ, đảng viên CAND thực hành nêu gương trong thực thi chức trách, nhiệm vụ; 3) Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên CAND trong tình hình mới.

Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tham luận tại Hội thảo với chủ đề “75 năm Công an nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân”; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng trình bày tham luận “Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh xây dựng Đảng về đạo đức trong tình hình mới”; Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan tham luận“Đôi điều lạm bàn về một số lời dạy của Bác Hồ liên quan tới trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo”;…

Bộ trưởng Tô Lâm kết luận Hội thảo.

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Hội thảo đã góp phần làm sáng tỏ và thống nhất một số vấn đề về nhận thức lý luận, thực tiễn trong việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên CAND trong tình hình mới, đó là:

Thứ nhất, cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chỉ Minh là tấm gương mẫu mực về sự nêu gương. Tấm gương đạo đức của Người là sự thống nhất chặt chẽ giữa nói và làm, giữa giáo dục đạo đức và nêu gương về đạo đức. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc, là tấm gương sáng cho mọi thế hệ người Việt Nam học tập và làm theo.

Thứ hai, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong đó nhấn mạnh “tăng cường và nâng cao hiệu quả xây dựng Đảng về đạo đức”, thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương. Đảng đặc biệt coi trọng xây dựng đạo đức, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao, càng phải chú trọng nêu gương; việc nêu gương cần được thực hiện thường xuyên và tự giác.

Thứ ba, khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của lực lượng CAND trong 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Đối với CAND, Đảng lãnh đạo theo nguyên tắc tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt. Thực tiễn lịch sử cho thấy, quá trình xây dựng, lớn mạnh, trưởng thành và những chiến công, thành tích vẻ vang của CAND Việt Nam đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, sự gắn bó máu thịt và giúp đỡ của quần chúng nhân dân, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân và các lực lượng cách mạng.

Thứ tư, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên CAND góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương về “gương mẫu, đi đầu” và quán triệt các chủ trương của Đảng, thời gian qua, Bộ Công an đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, đảm bảo theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, suy thoái; nâng cao văn hóa ứng xử trong CAND, tăng cường sự gắn bó máu thịt giữa cán bộ chiến sĩ Công an với nhân dân; chú trọng công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội đảng các cấp trong CAND để lựa chọn những hạt nhân ưu tú, có năng lực lãnh đạo, điều hành, tạo niềm tin, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và toàn lực lượng.

Toàn cảnh đầu cầu chính Hội thảo tại trụ sở Bộ Công an (Hà Nội).

Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, thời gian tới, tình hình chính trị - an ninh thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. An ninh phi truyền thống tiếp tục đặt ra nhiều thách thức đối với các quốc gia trong đó có Việt Nam. Các thế lực thù địch, phản động và số chống đối chính trị sẽ triệt để lợi dụng công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII, các sự kiện chính trị trọng đại, các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự để gia tăng các hoạt động chống phá manh động, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đàng, Nhà nước, sức nặng nề.

Trong khi đó, “bốn nguy cơ” mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn còn tồn tại, đặt ra yêu cầu rất lớn đối vói cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ, đảng viên CAND phải thật sự phát huy vai trò nêu gương, vững vàng về chính trị, tư tưởng, tăng cường tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống, phát huy tinh thần ‘‘thượng tôn pháp luật” phục vụ nhân dân.

XÂY DỰNG CÔNG AN NHÂN DÂN TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, CÁCH MẠNG, CHÍNH QUY, TINH NHUỆ, TỪNG BƯỚC HIỆN ĐẠI

Tại Hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chỉ Minh” gắn với thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” tới toàn thể cán bộ, đảng viên; đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện nội dung Quy định số 08-Qđi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Quy định số 01-QĐi/ĐƯCA-X03, ngày 28/1/2019 của Đảng uỷ Công an Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên CAND trong các đợt sinh hoạt chi bộ.

Chú ý lồng ghép vai trò gương mẫu của cấp ủy, người đứng đầu trong các đợt sinh hoạt chính trị, đặc biệt từ trong môi trường học tập tại các Học viện, trường CAND để hình thành, xây dựng ý thức trách nhiệm nêu gương trong các Đảng viên trẻ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chủ động phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn biểu hiện mơ hồ về chính trị, dao động, giảm sút lòng tin; những biểu hiện hữu khuynh, mất cảnh giác; vi phạm điều lệnh, quy trình, quy chế công tác; tác phong làm việc thụ động, xa rời thực tiễn và cơ sở.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng đại biểu tham quan triển lãm xuất bản phẩm tại Hội thảo.

“Xử lý nghiêm các trường hợp là cán bộ, đảng viên CAND vi phạm chuẩn mực đạo đức, pháp luật. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tồ chức cơ sờ đảng hằng năm. Chủ động phối hợp với cấp ủy địa phương để quàn lý, kiểm tra, giám sát, nhận xét, đánh giá đảng viên Công an thực hiện nghĩa vụ công dân tại nơi cư trú”, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền sâu rộng về gương “người tốt”, “việc tốt”, mưu trí, dũng cảm, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và xây dựng lực lượng CAND. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân đi đầu trong công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn công tác Công an, những sáng kiến trong cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhân dân, đặc biệt là những gương điển hình tiên tiến “4 cùng” với nhân dân (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào) ở các miền biên giới, hải đảo.

“Phát huy tinh thần trách nhiệm nêu gương, tính tiền phong, gương mẫu, cán bộ, đảng viên trong toàn lực lượng CAND quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của toàn Đảng và toàn dân ta”, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ./.

Hoàng Minh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất