[Infographics] Đại hội Đảng III: Lãnh đạo nhân dân vượt qua thử thách

Đảng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III từ ngày 5 đến 10/9/1960 tại Hà Nội. Đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng./.

TTX


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác