[Infographics] Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II: Kháng chiến, kiến quốc

[Infographics] Dai hoi Dang II: Khang chien, kien quoc hinh anh 1Đại hội lần thứ II của Đảng quyết nghị đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên gọi là Đảng Lao động Việt Nam, lãnh đạo toàn dân vừa kháng chiến, vừa kiến quốc./.

 

TTX

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác