Lâm Đồng: Từ ngày 1/10, văn bản điện tử giữa các cơ quan Nhà nước có giá trị như văn bản giấy

Theo đó, đối tượng được áp dụng là các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; các cơ quan không thuộc hệ thống hành chính Nhà nước nhưng liên quan đến hoạt động gửi, nhận văn bản với các sở, ngành của địa phương nếu đáp ứng hạ tầng kỹ thuật…

Quyết định này quy định văn bản điện tử đã ký số theo quy định của pháp luật được gửi, nhận qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành quy định tại Quyết định này có giá trị pháp lý tương đương văn bản giấy và thay cho việc gửi, nhận văn bản giấy. Văn bản điện tử không thuộc điều khoản trên được gửi, nhận qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành có giá trị để biết, tham khảo, không thay cho việc gửi, nhận văn bản giấy.

Việc gửi, nhận văn bản điện tử phải tuân theo nguyên tắc quy định tại Điều 5 của Luật Giao dịch điện tử… Các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước không phát hành văn bản giấy đến bên nhận khi đã gửi văn bản điện tử. Bên nhận có quyền từ chối văn bản điện tử nếu văn bản điện tử đó không đảm bảo các nguyên tắc, yêu cầu về gửi, nhận và phải chịu trách nhiệm về việc từ chối đó. Văn bản điện tử phải được đảm bảo tính xác thực về nguồn gốc, sự toàn vẹn, an toàn thông tin, dữ liệu trong quá trình gửi, nhận, xử lý và lưu giữ….

Lâm Đồng giao cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh quản lý việc phát triển hạ tầng và cung cấp dịch vụ liên quan đảm bảo thực hiện gửi, nhận, sử dụng văn bản điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh. Định kỳ 6 tháng và 1 năm (hoặc đột xuất) tổng hợp kết quả thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử trên địa bàn và báo cáo UBND tỉnh./.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất