Những nhân tố xã hội chủ nghĩa trong thế giới đương đại
PGS. TS. Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện báo cáo đề dẫn tại Hội thảo. Ảnh: Mạnh Thắng

Tham dự và đồng chủ trì Hội thảo có PGS. TS. Hồ Trọng Hoài, Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học và trên 50 nhà khoa học thuộc nhiều thế hệ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu lý luận trong và ngoài Học viện. Trong đó, có 30 bản tham luận và ý kiến được gửi đến Ban Tổ chức, tham gia Hội thảo.