Thông báo chọn nhà thầu gói thầu in cuốn sách "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới"

1. Các nhà thầu nhận bản yêu cầu báo giá

- Nhà Xuất bản Chính  trị quốc gia Sự thật.

- Công ty cổ phần văn hóa tổng hợp An Thịnh.

- Công ty cổ phần xuất bản và truyền thông Thăng Long.

2. Các nhà thầu nộp bản yêu cầu báo giá

- Nhà Xuất bản Chính  trị quốc gia Sự thật.

- Công ty cổ phần văn hóa tổng hợp An Thịnh.

- Công ty cổ phần xuất bản và truyền thông Thăng Long.

3. Nhà thầu không nộp bản yêu cầu báo giá: Không có.

4. Giá dự thầu của các nhà thầu

- Nhà Xuất bản Chính  trị quốc gia Sự thật, có báo giá với tổng giá trị: 183.991.000 đồng (Một trăm tám mươi ba triệu chín trăm chín mươi mốt ngàn đồng chẵn). Giá trên đã bao gồm thuế.

- Công ty cổ phần văn hóa tổng hợp An Thịnh, có báo giá với tổng giá trị: 185.000.000 đồng (Một trăm tám mươi lăm triệu đồng chẵn). Giá trên đã bao gồm thuế.

- Công ty cổ phần xuất bản và truyền thông Thăng Long, có báo giá với tổng giá trị: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng chẵn). Giá trên đã bao gồm thuế.

5. Thông tin về nhà thầu trúng thầu được lựa chọn

- Nhà Xuất bản Chính  trị quốc gia Sự thật 

- Giá trị trúng thầu: 183.991.000 đồng (Một trăm tám mươi ba triệu chín trăm chín mươi mốt ngàn đồng chẵn). Giá trên đã bao gồm thuế.

- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày 10/7/2020 - 24/11/2020.

- Thời gian giao hàng: Từ ngày 12/7/2020 - 15/7/2020 tại Trụ sở số 2B Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội.

Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo đến các nhà thầu tham gia dự thầu biết và mời nhà thầu trúng thầu đến Ban Tuyên giáo Trung ương thương thảo hợp đồng trong vòng 3 ngày kể từ ngày thông báo./.

BTC

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất