Thông báo chọn nhà thầu gói thầu "Một số vấn đề về công tác dư luận xã hội"

1. Các nhà thầu nhận bản yêu cầu báo giá

- Công ty TNHH một thành viên Nhà Xuất bản trẻ.

- Nhà Xuất bản Hội Nhà văn.

- Nhà Xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Các nhà thầu nộp bản yêu cầu báo giá

- Công ty TNHH một thành viên Nhà Xuất bản trẻ.

- Nhà Xuất bản Hội Nhà văn.

- Nhà Xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nhà thầu không nộp bản yêu cầu báo giá: Không có.

4. Giá dự thầu của các nhà thầu

- Công ty TNHH một thành viên Nhà Xuất bản trẻ, có báo giá với tổng giá trị: 133.580.000 đồng (Một trăm ba mươi ba triệu năm trăm tám mươi ngàn đồng chẵn). Giá trên đã bao gồm thuế.

- Nhà Xuất bản Hội Nhà văn, có báo giá với tổng giá trị: 136.308.000 đồng  (Một trăm ba mươi sáu triệu ba trăm linh tám ngàn đồng chẵn). Giá trên đã bao gồm thuế.

- Nhà Xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, có báo giá với tổng giá trị: 138.210.000 đồng (Một trăm ba mươi tám triệu hai trăm mười ngàn đồng chẵn). Giá trên đã bao gồm thuế.

5. Thông tin về nhà thầu trúng thầu được lựa chọn

- Công ty TNHH một thành viên Nhà Xuất bản trẻ.

- Giá trị trúng thầu: 133.580.000 đồng (Một trăm ba mươi ba triệu năm trăm tám mươi ngàn đồng chẵn). Giá trên đã bao gồm thuế.

- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày 8/7/2020 - 24/11/2020.

- Thời gian giao hàng: Từ ngày 12/7/2020 - 15/7/2020 tại Trụ sở số 2B Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội.

Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo đến các nhà thầu tham gia dự thầu biết và mời nhà thầu trúng thầu đến Ban Tuyên giáo Trung ương thương thảo hợp đồng trong vòng 3 ngày kể từ ngày thông báo./.

BTC

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất