Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng Dự thảo Báo cáo chính trị
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận buổi làm việc (Ảnh: KS).

Sáng 26/6, tại tỉnh Bắc Giang, Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang chủ trì buổi làm việc.

Thời gian qua, các cấp ủy đảng của tỉnh Bắc Giang đã quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kịp thời xây dựng kế hoạch đại hội để tổ chức triển khai thực hiện trong đảng bộ. Công tác chỉ đạo và tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã được các cấp ủy đảng trong Đảng bộ tỉnh thực hiện nghiêm túc, bảo đảm kế hoạch đề ra. Trong quá trình triển khai thực hiện luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Đại hội chi bộ diễn ra đúng nguyên tắc, dân chủ, công khai; không khí đại hội phấn khởi, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng ở cơ sở. Về công tác nhân sự, Tỉnh ủy Bắc Giang đã chỉ đạo các cấp ủy rà soát đội ngũ cấp ủy hiện nay và đội ngũ cán bộ trong quy hoạch, xây dựng đề án nhân sự đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm số lượng, cơ cấu, thành phần, độ tuổi.

 Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: KS).

Việc bầu cấp ủy, bí thư, phó bí thư cấp ủy được thực hiện đúng theo Quy chế bầu cử trong Đảng. Hầu hết các chi, đảng bộ bầu đủ số lượng cấp ủy, nhân sự đúng với phương án nhân sự đã được cấp ủy cấp trên phê duyệt. Tỉnh ủy, cấp ủy cấp huyện và tương đương tích cực triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ, đến nay hầu hết đã hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị theo kế hoạch. Tiếp tục xây dựng đề án nhân sự đại hội đảng bộ và thực hiện các bước quy trình giới thiệu nhân sự để xây dựng phương án nhân sự.

Đến ngày 20/6/2020, toàn Đảng bộ tỉnh có 620/658 (bằng 94,2%) chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức đại hội. Trong đó, có 16 chi, đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội điểm; 05 đảng bộ cơ sở thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội. Tổng số cấp ủy viên cơ sở được bầu là 3.958 đồng chí; trong đó tham gia cấp ủy lần đầu là 788 đồng chí (bằng 20%); nữ 403 đồng chí (bằng 10,2%); là người dân tộc thiểu số 103 đồng chí (chiếm 2,6%)… Nhìn chung, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội ở các chi, đảng bộ cơ sở bảo đảm yêu cầu đề ra.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác triển khai, tổ chức đại hội đảng các cấp của tỉnh Bắc Giang vẫn còn một số hạn chế, khó khăn. Trong đó, văn kiện của một số ít cấp ủy cơ sở chưa được chuẩn bị chu đáo, chất lượng hạn chế; công tác tổ chức, phục vụ đại hội có việc chưa chuẩn bị kỹ lưỡng. Việc chuẩn bị nhân sự đại hội ở một số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở còn hạn chế; đảng ủy cấp xã ở một số nơi chưa bám sát tình hình đảng viên, năng lực, sự tín nhiệm của nhân sự, dẫn đến nhân sự được giới thiệu tái cử nhưng không trúng cử; công tác điều hành đại hội ở một số đảng ủy cơ sở còn lúng túng; tiến độ đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở còn chậm so với kế hoạch.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao công tác tổ chức và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị nói riêng và những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 nói chung. Trong đó, địa phương đã đạt và vượt mức một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại - dịch vụ, thu nhập bình quân đầu người có nhiều cải thiện đáng kể... Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được các cấp ủy Đảng quan tâm, góp phần củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền. 

Đối với việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, địa phương đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo các ngành, các cấp trong toàn tỉnh. Việc triển khai thực hiện đã được cụ thể hóa tới từng cấp ủy Đảng, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, qua đó đảm bảo việc tổ chức Đại hội ở cơ sở đúng theo quy định, cũng như tiến độ đã đề ra. Đại hội đảng bộ cấp cơ sở đã thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, được nhân dân quan tâm chú ý. 

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị tỉnh Bắc Giang tiếp tục quan tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 cũng như của cả nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, Bắc Giang cần hoàn thiện và nâng cao chất lượng Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đánh giá khách quan, trung thực và toàn diện những kết quả đã đạt được, những hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ tới. Trong quá trình hoàn thiện dự thảo văn kiện báo cáo chính trị cần lắng nghe, chắt lọc ý kiến của các tầng lớp nhân dân; chuẩn bị tốt chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 cần phải nêu bật được phương châm "kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội". Đồng thời, Bắc Giang cần thực hiện công tác nhân sự của đại hội các cấp bảo đảm đúng quy trình, khoa học, chặt chẽ, cẩn trọng để có được một đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Mặt khác, Đảng bộ tỉnh cũng cần nâng cao trách nhiệm, chất lượng trong góp ý vào các văn kiện của Trung ương, đồng thời từ thực tế ở địa phương, Bắc Giang sẽ nghiên cứu, đăng ký phát biểu theo chuyên đề tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Các cơ quan truyền thông đại chúng làm tốt công tác tuyên truyền về đại hội, nhất là tuyên truyền về những kết quả, thành tựu nổi bật của tỉnh, huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 -  2020 và những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2025./.

Kim Sơn (dangcongsan.vn)

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất