Tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tránh lãng phí
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 10/10, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có gần 2.700 đại biểu tại 62 điểm cầu các tỉnh, thành phố.

Báo cáo về tiến độ tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và kết quả công tác chỉ đạo Đại hội điểm, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Thanh cho biết Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 63 tỉnh, thành phố đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã triển khai các công việc chuẩn bị, tổ chức triển khai tập huấn, hướng dẫn mẫu hệ thống văn bản Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp; chọn điểm chỉ đạo đại diện cho từng vùng, miền.

Theo báo cáo của 63/63 tỉnh, thành phố, dự kiến có 1.650 đơn vị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã tiến hành tổ chức Đại hội trong quý 4/2018 (chiếm 14,78% số xã, phường, thị trấn), còn lại sẽ tiến hành tổ chức đại hội đại trà sau khi rút kinh nghiệm từ những Đại hội điểm của địa phương tổ chức.

Đến nay, cả nước có 753/14.162 đơn vị cấp xã chọn làm điểm (chiếm 6,7%); trong đó 59 đơn vị đại hội điểm do cấp tỉnh chỉ đạo trực tiếp, 694 đơn vị do cấp huyện chỉ đạo.

Đặc biệt, 4 đơn vị tổ chức đại hội điểm trong tháng 9/2018 là ở Hà Nội, Lâm Đồng và 2 xã của tỉnh Nghệ An. Quý 4/2018 sẽ có 662 đơn vị cấp xã tổ chức đại hội điểm; quý 1/2019 có 91 đơn vị.

Tại Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao đổi các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhằm tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng tới Ðại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn yêu cầu, trong việc tổ chức Đại hội, Mặt trận các cấp cần tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, phát huy vai trò của Ban Thường trực, các ban tham mưu thực hiện, triển khai có hiệu quả các văn bản, hướng dẫn của Trung ương.

Đặc biệt, trong chuẩn bị nhân sự, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phải căn cứ tiêu chuẩn cán bộ và thực tiễn công tác Mặt trận trong giai đoạn mới. Cơ cấu thành phần bảo đảm để Mặt trận thực sự là hình ảnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, coi trọng tính thiết thực, tiêu biểu và đại diện.

Đề cập đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Trung ương về công tác tổ chức cán bộ ở một số địa phương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng, trước hết cần thống nhất về mặt nhận thức, khi tiến hành đổi mới và phải lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ để từng bước giải quyết thấu đáo nhằm thực nghiêm các chủ trương, văn bản của Đảng đã ban hành.

Việc tổ chức Đại hội đảm bảo dân chủ, tránh hình thức, lãng phí. Khi tiến hành Đại hội điểm cần chọn cả địa bàn thuận lợi và khó khăn để có cái nhìn tổng thể, sau đó tiến hành rút kinh nghiệm từ nội dung, hình thức để Đại hội đảm bảo tính thiết thực hiệu quả.

Song song với việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục thực hiện các nội dung Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2018 đã đề ra, qua đó góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, đồng bộ ở các địa bàn dân cư./.

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất