Trí thức Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước
Quang cảnh diễn đàn.

Phát biểu khai mạc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nêu rõ, sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 6-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức, đội ngũ trí thức Việt Nam đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Bùi Nhật Quang khẳng định: “Cho đến nay, giới trí thức Việt Nam vẫn luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Các chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước ban hành trong những năm vừa qua đã tạo ra những chuyển biến rất tích cực, góp phần tạo động lực cho sự phát triển của đội ngũ tri thức, để giới trí thức có thể đóng góp tốt hơn cho quá trình đổi mới, phát triển đất nước... Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển của đất nước, sự phát triển của đội ngũ trí thức Việt Nam còn nhiều hạn chế. Các hạn chế đó khiến cho những đóng góp của đội ngũ trí thức với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng to lớn của con người Việt Nam, giá trị Việt Nam”.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung trao đổi, làm rõ khái niệm nội hàm, vai trò và thực trạng phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam, đóng góp của trí thức vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước hiện nay; đánh giá, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW; những thách thức và yêu cầu mới đặt ra đối với đội ngũ trí thức Việt Nam, đề xuất các kiến nghị, giải pháp để xây dựng, phát triển và phát huy hơn nữa vai trò của trí thức Việt Nam trong giai đoạn 2021 - 2030.

Những ý kiến đóng góp quý báu này góp phần xây dựng các giải pháp, chính sách cụ thể để phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam, phục vụ trực tiếp cho việc tư vấn chính sách, soạn thảo Đề án phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam giai đoạn 2021-2030 để trình Chính phủ./.

Theo hanoimoi.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất