Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 gắn chặt với các nghị quyết Trung ương 4,5, 6 khóa XII
Tiếp theo chương trình làm việc của Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng theo hình thức trực tuyến, từ điểm cầu chính tại Hà Nội và các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, buổi chiều, các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW “về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”.

Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định sau một ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7, khóa XII đã hoàn thành chương trình đề ra.
 


Thay mặt Ban Bí thư và Ban Tổ chức Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đã trân trọng cảm ơn các đồng chí báo cáo viên đã dành nhiều thời gian chuẩn bị các bài giảng và trình bày tâm huyết, sinh động, mạch lạc các nghị quyết Trung ương 7 giúp người học nắm bắt đầy đủ, hệ thống những tinh thần cơ bản, cốt lõi, những điểm mới; gợi mở những vấn đề liên hệ với thực tiễn làm cơ sở cho những công việc triển khai tiếp theo.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng hoan nghênh và cảm ơn các đồng chí lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã chỉ đạo và tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết với tinh thần gương mẫu, trách nhiệm.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, công tác phục vụ Hội nghị có tiến bộ với điểm cầu trực tuyến nhiều hơn, đại biểu tham dự đông hơn, tinh thần học tập nghiêm túc hơn. Đã có hơn 400.000 đại biểu tham dự Hội nghị tại hơn 2.700 điểm cầu trực tuyến. Nhiều tỉnh, thành phố đã nối đường truyền tới cấp huyện và cấp xã. Về công tác tổ chức Hội nghị ngày càng tốt hơn, tiến bộ hơn, lan tỏa nhanh hơn. Đây là điều rất đáng mừng.  Nếu trong thời gian sắp tới, tận dụng tốt công nghệ và tổ chức bài bản hơn, thì công tác tổ chức quán triệt nghị quyết tại các điểm cầu sẽ rộng hơn, nhanh hơn. Qua báo cáo của tổ thư ký, qua theo dõi trên màn hình, nhiều địa phương tổ chức học rất nghiêm túc, đông đủ, từ khai mạc đến bế mạc. Có rất nhiều tỉnh thành làm tốt công tác này. Ví dụ: Hà Nội, Nghệ An, Long An, Hưng Yên, Nam Định, Yên Bái, Sóc Trăng…

Để khẩn trương đưa nghị quyết vào cuộc sống, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức đảng ngay sau hội nghị này, triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết ở địa phương, đơn vị cho số cán bộ, đảng viên chưa được dự Hội nghị hôm nay theo Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW, ngày 28/5/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 ở các cấp, yêu cầu bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ.

Thứ hai, căn cứ Kế hoạch số 10-KH/TW, ngày 6/6/2018 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và tình hình của Đảng bộ xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện; căn cứ vào nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và tiền lương, cũng như tình hình của đảng bộ để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện và bố trí thời gian hợp lý, thỏa đáng để thảo luận, xác định những giải pháp cụ thể có lộ trình thích hợp, nguồn lực bảo đảm, phân công trách nhiệm rõ ràng; nỗ lực và quyết tâm hành động để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Thứ ba, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 phải gắn chặt với thực hiện các nghị quyết Trung ương 4,5, 6 khóa XII, nhất là Nghị quyết về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ tư, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về cách làm mới, kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong thực hiện các Nghị quyết của Trung ương. Trước mắt, sử dụng hiệu quả bộ tài liệu mà Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

Các cơ quan báo chí của Trung ương, địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện Nghị quyết. Việc tuyên truyền phải gắn với việc đẩy mạnh công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị.

Thứ năm, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập và thực hiện Nghị quyết một cách thường xuyên. Cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết kịp thời, biểu dương, khen thưởng những đơn vị làm tốt, nhắc nhở các đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc và không hiệu quả.
 

Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Liên kết website

Mới nhất