Trưng bày chuyên đề '90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam – những mốc son chói lọi'
Các đại biểu tham quan phòng trưng bày. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Ảnh nhấn mạnh: Với trên 300 ảnh, tài liệu, hiện vật được trưng bày, Ban tổ chức giới thiệu về quá trình ra đời, phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, những dấu mốc quan trọng và thành tựu vẻ vang của đất nước, tỉnh Bắc Ninh dưới sự lãnh đạo của Đảng trong suốt 90 năm qua, đặc biệt là trong hơn 30 năm đổi mới. Cuộc trưng bày giúp chúng ta ôn lại những truyền thống vẻ vang từ khi Đảng ra đời, những đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Cụ thể, phần một giới thiệu bối cảnh đất nước Việt Nam và các phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX; những hoạt động của người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác – Lênin; Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng. Phần 2 trưng bày những dấu mốc quan trọng và những thành tựu vẻ vang của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 90 năm qua. Phần 3 giới thiệu về những thành tựu nổi bật của tỉnh Bắc Ninh trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 90 năm, đặc biệt là từ khi tái lập tỉnh năm 1997 đến nay.

Cũng tại chương trình, Ban tổ chức giới thiệu không gian trưng bày hình tượng người chiến sĩ cách mạng tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh bị địch bắt tù đày, đặc biệt là các cụm tượng mô phỏng những tấm gương dũng cảm, kiên trung của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Bắc Ninh. Tiêu biểu là liệt sĩ Nguyễn Đình Xô - người bị giặc tra tấn dã man nhưng vẫn kiên quyết đấu tranh đến hơi thở cuối cùng; cựu binh Vũ Văn Kim tự rạch bụng mình để phản đối hành động không thả tù binh của Mỹ; cựu binh Đào Văn Kim đấu tranh phản đối chế độ hà khắc của nhà tù…

Cuộc trưng bày giúp công chúng hiểu hơn về chế độ nhà tù hà khắc của đế quốc - thực dân, những cống hiến, hy sinh to lớn của các chiến sĩ cách mạng tỉnh Bắc Ninh trong cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước; thắp sáng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng đối với thế hệ thanh niên nói riêng và nhân dân cả nước nói chung.

Trưng bày diễn ra đến hết ngày 3/2/2020.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất