Vĩnh Long: Thực hiện quyết liệt 3 khâu đột phá để tạo sự chuyển biến căn bản, có tính quyết định trong giải quyết các điểm nghẽn, nút thắt của sự phát triển

Từ ngày 24 – 26/9/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025 với phương châm: “Dân chủ- kỷ cương- đoàn kết- đổi mới- phát triển” chính thức được tiến hành. Trong phiên khai mạc sáng ngày 24/9 có sự tham dự của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong khu vực ĐBSCL; lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long qua các thời kỳ cùng quý Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; các vị chức sắc tôn giáo và 348/349 đại biểu chính thức đại diện cho gần 42.500 đảng viên trong toàn đảng bộ cùng tham dự.   

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ tỉnh diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng, qua 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng ta đã giành được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Kinh tế tiếp tục phát triển và tăng trưởng, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội không ngừng được hoàn thiện và đồng bộ; xây dựng nông thôn mới đạt mục tiêu đề ra trước 2 năm. Y tế, giáo dục, văn hóa, lao động, việc làm, an sinh xã hội… ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống tinh thần, vật chất của người dân ngày nâng cao. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, cải cách hành chính, tư pháp ngày càng tiến bộ và Vĩnh Long cũng đã hoàn thành mục tiêu trở thành tỉnh khá trong khu vực. Những thành tựu to lớn đó là kết quả của quá trình nỗ lực, phấn đấu không ngừng của Đảng bộ, dân và quân trong tỉnh, tạo tiền đề quan trọng để tỉnh ta tiếp tục phấn đấu phát triển nhanh và bền vững hơn trong giai đoạn tới.

Trong nhiệm kỳ tới, Vĩnh Long sẽ bước vào thời kỳ phát triển mới với nhiều thời cơ và thuận lợi mới, nhiều công trình, dự án được Trung ương và tỉnh đầu tư sẽ hoàn thiện và phát huy hiệu quả, làm tăng khả năng thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ gặp không ít khó khăn và thách thức, nhất là với một tỉnh nông nghiệp, quy mô của nền kinh tế còn nhỏ, hiệu quả và sức cạnh tranh chưa cao; nhiều nguồn lực chưa được khai thác, phát huy có hiệu quả; hạ tầng kinh tế - xã hội có mặt chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, cùng với những diễn biến phức tạp, khó lường của thiên tai, dịch bệnh, tình trạng khô hạn, xâm nhập mặn…

Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Rón đề nghị mỗi đại biểu cần tích cực suy nghĩ, nghiên cứu tìm ra những biện pháp, giải pháp tốt nhất để tham gia đóng góp xây dựng Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động, để sau Đại hội có cơ sở triển khai và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất. Đồng thời, quán triệt sâu sắc Đề án nhân sự và quy chế bầu cử trong Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu nhất về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, chú ý đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc bầu vào BCH, để lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025 đề ra. 

Trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, Vĩnh Long đã đạt được mục tiêu tỉnh khá trong khu vực ĐBSCL. Thực hiện đồng bộ 8 nhiệm vụ cơ bản, 3 khâu đột phá và 6 chương trình hành động, đã mang lại những kết quả tích cực, toàn diện.  Thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ‘nông nghiệp, công nghiệp – xây dựng và thương mại – dịch vụ’, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện. kinh tế tiếp tục phát triển và tăng trưởng, năm sau cao hơn năm trước, ước tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) giai đoạn 2016-2020 tăng bình quân 4,9%/năm. GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 55,5 triệu đồng, tăng 18 triệu đồng so với 2015. Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn những hạn chế, yếu kém như có 9/10 chỉ tiêu kinh tế không đạt nghị quyết; quy mô kinh tế của tỉnh còn nhỏ, tốc độ tăng trưởng còn thấp so với bình quân khu vực và cả nước; năng lực cạnh tranh của các thành phẩn kinh tế còn kém, số lượng doanh nghiệp thành lập mới còn thấp, chất lượng nguồn lao động chưa cao… Đại hội cũng đề ra phương hướng: tập trung huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tiếp tục thực hiện cơ cấu kinh tế “Nông nghiệp; công nghiệp- xây dựng và thương mại- dịch vụ”. Đồng thời, đề ra 3 khâu đột phá về: tập trung phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội và đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bày tỏ thống nhất cao với chủ đề và phương châm đại hội của tỉnh; đồng thời, cơ bản tán thành với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và 3 khâu đột phá nêu trong Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm trình tại đại hội; đồng thời, lưu ý, thời gian tới, để Vĩnh Long thực hiện đạt được mục tiêu phát triển nhanh và bền vững sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; nhưng thời cơ và vận hội phát triển cũng rất tốt, rất rộng mở. Từ đó, trong lãnh đạo, chỉ đạo cần tập trung, dồn sức thực hiện quyết liệt 3 khâu đột phá để tạo sự chuyển biến căn bản, có tính quyết định trong giải quyết các điểm nghẽn, nút thắt của sự phát triển.

Cần có giải pháp đột phá, quyết liệt để giải quyết vấn đề sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún, hiệu quả thấp; chuyển đổi theo hướng sản xuất quy mô lớn, an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững. Tiếp tục dồn sức cho xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; phát triển hài hòa giữa nông thôn và đô thị.

Tiếp tục đầu tư phát triển, hoàn thiện hạ tầng kinh tế- xã hội, nhất là hệ thống giao thông, các khu, cụm công nghiệp để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất. Tập trung cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tiếp tục chuyển đổi mô hình phát triển để hội nhập quốc tế và tham gia thành công cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh phát triển văn hóa- xã hội, xây dựng con người Vĩnh Long phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường gắn với phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đảm bảo quốc phòng- an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chú trọng nâng chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở; coi trọng phát triển Đảng; chăm lo xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ, nhất là các bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ trẻ, cán bộ nữ… Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các cấp phải nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để thực hiện thắng lợi 3 khâu đột phá mà báo cáo chính trị đã đề ra.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng lưu ý, các đại biểu cần tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực và thật sự tiêu biểu, gương mẫu để bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh, đủ số lượng, cơ cấu hợp lý. BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới phải là một tập thể thật sự vững mạnh, tiêu biểu cho trí tuệ và bản lĩnh chính trị của Đảng bộ, lãnh đạo thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Đại hội đề ra, xứng đáng với niềm tin và sự mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà. Việc bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng phải đảm bảo đủ số lượng được phân bổ- là những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long; có khả năng tham gia đóng góp vào sự thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng và kịp thời triển khai sớm đưa Nghị quyết Đại hội của Đảng vào cuộc sống.

Phạm Quang Chiến

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất